Home

09/01/2024

EU4Digital keyfiyyətli ictimai məlumatlar üçün məlumatların idarə edilməsi haqqında strategiyalar ilə bağlı fəaliyyətlərə start verib

Müxtəlif sektorlarda elektron xidmətlər, məlumat mübadiləsi, süni intellektdən istifadə və məlumatlara əsaslanan qərarların qəbulunda son yeniliklər etibarlı və əlçatan məlumatların mühüm əhəmiyyət daşıdığını göstərir. Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) regionunda yüksək keyfiyyətli və asanlıqla əldə edilən ictimai məlumatlara artan tələbatı ödəmək üçün EU4Digital proqramı 6 dekabr 2023-cü il tarixində məlumatların idarə edilməsi haqqında strategiyalar ilə bağlı fəaliyyətlərə start verib.

Daha çox oxu

Çox oxunan məqalələr

EU4Digital haqqında

EU4Digital təşəbbüsü çərçivəsində Avropa İttifaqı iqtisadiyyatların gücləndirilməsi və elektron xidmətlərin artırılması məqsədilə rouminq tariflərinin azaldılması və yüksək sürətli genişzolaqlı rabitənin inkişafı sahəsində Şərq qonşularına dəstək verir. Onun vasitəsilə logistika sahəsindən tutmuş səhiyyəyə qədər cəmiyyətin müxtəlif sahələrində, bacarıqların inkişafı və rəqəmsal sənaye sahəsində yeni iş yerlərinin yaradılmasında kibertəhlükəsizliyin gücləndirilməsi və rəqəmsallaşdırma proseslərinin uyğunlaşdırılmasına kömək etmək nəzərdə tutulub.

Ölkə seçin

EU4Digital Şərq Tərəfdaşlığının altı ölkəsində fəaliyyət göstərir və Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukraynada həyata keçirilən rəqəmsallaşdırma proqramına dəstək verir.

EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə Aİ Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) regionunda rouminq xidmətindən istifadə edən vətəndaşlar üçün mobil rouminq xidmətlərinin pərakəndə satış qiymətlərinin azaldılması və yüksək sürətli və təhlükəsiz bağlantıdan əlverişli qiymətə istifadə istiqamətində göstərilən səyləri dəstəkləyir.

Daha çox oxu

Aİ EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində və Aİ ilə qarşılıqlı tanınan və etibarlı elektron identifikasiya və rəqəmsal etimad xidmətlərinin inkişafını dəstəkləyir.

Daha çox oxu

Aİ EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə transsərhəd ticarətin həcmini, fiziki və rəqəmsal proseslərin və əməliyyatların sürətini artırmaq, Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) ölkələri arasında və Aİ ilə rəqəmsal alətlərin, standartların və təcrübələrin istifadəsini uyğunlaşdırmaq səylərini dəstəkləyir.

Daha çox oxu

Aİ EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə Şərq Tərəfdaşlığının (ŞT) innovasiya və startap ekosistemlərini Aİ şəbəkələri ilə əlaqələndirməyi və Aİ-nin qabaqcıl təcrübələri, prinsipləri və standartları əsasında innovasiyaları və startapları dəstəkləmək üçün iki ekosistem arasındakı boşluqları aradan qaldırmağı nəzərdə tutur.

Daha çox oxu

Aİ EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) ölkələri arasında və Aİ ilə uyğunlaşdırılmış rəqəmsal səhiyyənin inkişafı və transsərhəd xidmətlər fondunun yaradılmasını dəstəkləyir. Buraya bütöv ŞT regionunda Elektron səhiyyə sahəsində fəal maraqlı tərəflərin icmasını yaratmaq daxildir.

Daha çox oxu

Aİ EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə rəqəmsal təhsil imkanlarının təmin edilməsi ilə bir milyon Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) vətəndaşının rəqəmsal texnologiyalar sahəsində səlahiyyətləndirilməsi üçün zəmin yaratmaq niyyətindədir. Kiçik və orta müəssisələr (KOB-lar) üçün rəqəmsal səriştə bazası vasitəsilə rəqəmsal texnologiyalar sahəsində boşluqların aradan qaldırılması və rəqəmsal transformasiyanın monitorinqinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi Rəqəmsal bacarıqlar üzrə əsas sahələrdir.

Daha çox oxu

EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə Aİ Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) regionunda rouminq xidmətindən istifadə edən vətəndaşlar üçün mobil rouminq xidmətlərinin pərakəndə satış qiymətlərinin azaldılması və yüksək sürətli və təhlükəsiz bağlantıdan əlverişli qiymətə istifadə istiqamətində göstərilən səyləri dəstəkləyir.

Daha çox oxu

Aİ EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində və Aİ ilə qarşılıqlı tanınan və etibarlı elektron identifikasiya və rəqəmsal etimad xidmətlərinin inkişafını dəstəkləyir.

Daha çox oxu

Aİ EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə transsərhəd ticarətin həcmini, fiziki və rəqəmsal proseslərin və əməliyyatların sürətini artırmaq, Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) ölkələri arasında və Aİ ilə rəqəmsal alətlərin, standartların və təcrübələrin istifadəsini uyğunlaşdırmaq səylərini dəstəkləyir.

Daha çox oxu

Aİ EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə Şərq Tərəfdaşlığının (ŞT) innovasiya və startap ekosistemlərini Aİ şəbəkələri ilə əlaqələndirməyi və Aİ-nin qabaqcıl təcrübələri, prinsipləri və standartları əsasında innovasiyaları və startapları dəstəkləmək üçün iki ekosistem arasındakı boşluqları aradan qaldırmağı nəzərdə tutur.

Daha çox oxu

Aİ EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) ölkələri arasında və Aİ ilə uyğunlaşdırılmış rəqəmsal səhiyyənin inkişafı və transsərhəd xidmətlər fondunun yaradılmasını dəstəkləyir. Buraya bütöv ŞT regionunda Elektron səhiyyə sahəsində fəal maraqlı tərəflərin icmasını yaratmaq daxildir.

Daha çox oxu

Aİ EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə rəqəmsal təhsil imkanlarının təmin edilməsi ilə bir milyon Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) vətəndaşının rəqəmsal texnologiyalar sahəsində səlahiyyətləndirilməsi üçün zəmin yaratmaq niyyətindədir. Kiçik və orta müəssisələr (KOB-lar) üçün rəqəmsal səriştə bazası vasitəsilə rəqəmsal texnologiyalar sahəsində boşluqların aradan qaldırılması və rəqəmsal transformasiyanın monitorinqinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi Rəqəmsal bacarıqlar üzrə əsas sahələrdir.

Daha çox oxu

EU4Digital Twitter-də

Daha çox göstər
Scroll to Top