მისია

მისია

ჯანმრთელობის სისტემების დაკავშირება ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის შემდეგ ექვს ქვეყანაში – აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა

ე-ჯანმრთელობის ქსელი ოფიციალურად 2017 წლის თებერვალში ჩამოყალიბდა.

ქსელის სტრატეგიული მიზანია მხარი დაუჭიროს ევროკავშირის ე-ჯანმრთელობის სახელმძღვანელო რეკომენდაციების და სტანდარტების დანერგვას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების წესებში, რეგულაციებსა და პრაქტიკაში სამი კონკრეტული ამოცანის შესრულებით.

1პლატფორმის ჩამოყალიბება პარტნიორობის შექმნის, ინფორმაციის რეგულარული გაცვლის, ცოდნის და გამოცდილების გავრცელების საშუალებით ე-ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
2ე-ჯანმრთელობის ინსტიტუტების, საზოგადოებების და პროფესიონალების პოტენციალის შექმნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.
3საერთო სახელმძღვანელო დოკუმენტების და რეკომენდაციების შემუშავება ე-ჯანმრთელობის პოლიტიკის და სტანდარტების ჰარმონიზაციისთვის, ერთობლივი პროექტების და რეგიონული ინიციატივების მომზადება, ექსპერტული მხარდაჭერის უზრუნველყოფა პარტნიორი ქვეყნებისთვის მოთხოვნის საფუძველზე.

ახალი ამბები

იხილეთ ახალი ამბები სრულად

Scroll to Top