მზადყოფნა როუმინგისთვის: პროგრამის EU4Digital კამპანია აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში როუმინგის შეთანხმების განსახორციელებლად

პროგნოზის მიხედვით, როუმინგის ფასები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის მომავალი ხუთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 90%-ით შემცირდება როუმინგის რეგიონული შეთანხმების ფარგლებში, რომელსაც მხარს უჭერს ინიციატივა EU4Digital. აღნიშნული შეთანხმების ხელმოწერა მიმდინარე წლის ბოლოს, ხოლო მისი ძალაში შესვლ…

გაიგეთ მეტი

პროგრამის EU4Digital სახელმძღვანელო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სამეწარმეო ეკოსისტემის შექმნის და განვითარების მიზნით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.

პროგრამამ EU4Digital შეიმუშავა ჩარჩო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სამეწარმეო ეკოსისტემების ჩამოყალიბების და გაძლიერების მიზნით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში; ეს განხორციელდება სახელმძღვანელოს საშუალებით, რომელშიც შეფასებულია ტექნოლოგიური მზადყოფნა თითოეულ ქვეყანაში და მოცემულ…

გაიგეთ მეტი

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ქსელური ღონისძიება: ინოვაციის ეკოსისტემის მონაწილეთა პოტენციალის გაძლიერება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული სერვისების მისაწოდებლად სტარტაპებისა და მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში

2 მარტს პროგრამა EU4Digital ატარებს ქსელურ ღონისძიებას საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების სფეროში. ღონისძიების ძირითადი თემაა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებული გამოწვევები საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების სფეროში და მასზე განხილული იქნება შე…

გაიგეთ მეტი

პროგრამა EU4Digital ხელს შეუწყობს მაღალტექნოლოგიურ სტარტაპებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალის (EaP DISC Capital) ვენჩურული ფონდის და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სამეწარმეო ეკოსისტემის პოტენციალის შექმნის სახელმძღვანელოს დიზაინით

პროგრამა EU4Digital მუშაობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალის ((EaP DISC Capital) ვენჩურული ფონდის დიზაინზე მაღალტექნოლოგიური სტარტაპების მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტ…

გაიგეთ მეტი

როგორ ცვლიან E-commerce სფეროს ინოვატორი ქალები

ნათია ნინიკელაშვილს თბილისში, ატენის ქუჩაზე მდებარე ფერმერთა ასოციაციაში ვხვდებით. ის ფერმერი არაა, თუმცა უკვე ხუთი წელია, მისი ცხოვრება თუშეთიდან ჩამოტანილი გუდის ყველის, ტრადიციული კახური ჩურჩხელებისა თუ ღვინის გარშემო ტრიალებს. ნათიას შექმნილი პლატფორმა Soplidan.ge თბილისის მოსახლეობას სოფლიდან ჩ…

გაიგეთ მეტი

პროგრამა EU4Digital ატარებს რეგიონულ ტრენინგს ციფრული უნარების და სამუშაო ადგილების ეროვნული კოალიციების ჩამოყალიბების საკითხზე

2020 წლის 13 ივლისს პროგრამამ EU4Digital მოაწყო ვირტუალური ტრენინგი ციფრული უნარების და სამუშაო ადგილების ეროვნული კოალიციების ჩამოყალიბების და მართვის საკითხებზე. ტრენინგის ამოცანა იყო მონაწილეებისთვის ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის გაცნობა ეროვნული კოალიციების ჩამოყალიბების და მართვის საკითხებზე…

გაიგეთ მეტი