ინიციატივის EU4Digital საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების მიწვევა „ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპულ ალიანსში“ გაერთიანებისთვის მცირე და საშუალო საწარმოების საერთაშორისო თანამშრომლობის მხარდასაჭერად ციფრული ბაზრების განვითარების საკითხებზე.

11 ოქტომბერს ინიციატივა EU4Digital აწყობს ვირტუალურ ექსკურსიას, რომელიც მხარს დაუჭერს აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის წარმომადგენლების ევროპულ ქსელში – ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპულ ალიანსში გაერთიანებას. სესია იწვევს მონაწილეებს პრაქტიკული საუბრისთვის ციფრული მცირე და საშუალო საწარმ…

Find Out More

მზადყოფნა როუმინგისთვის: პროგრამის EU4Digital კამპანია აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში როუმინგის შეთანხმების განსახორციელებლად

პროგნოზის მიხედვით, როუმინგის ფასები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის მომავალი ხუთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 90%-ით შემცირდება როუმინგის რეგიონული შეთანხმების ფარგლებში, რომელსაც მხარს უჭერს ინიციატივა EU4Digital. აღნიშნული შეთანხმების ხელმოწერა მიმდინარე წლის ბოლოს, ხოლო მისი ძალაში შესვლ…

Find Out More

პროგრამის EU4Digital სახელმძღვანელო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სამეწარმეო ეკოსისტემის შექმნის და განვითარების მიზნით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.

პროგრამამ EU4Digital შეიმუშავა ჩარჩო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სამეწარმეო ეკოსისტემების ჩამოყალიბების და გაძლიერების მიზნით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში; ეს განხორციელდება სახელმძღვანელოს საშუალებით, რომელშიც შეფასებულია ტექნოლოგიური მზადყოფნა თითოეულ ქვეყანაში და მოცემულ…

Find Out More

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ქსელური ღონისძიება: ინოვაციის ეკოსისტემის მონაწილეთა პოტენციალის გაძლიერება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული სერვისების მისაწოდებლად სტარტაპებისა და მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში

2 მარტს პროგრამა EU4Digital ატარებს ქსელურ ღონისძიებას საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების სფეროში. ღონისძიების ძირითადი თემაა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებული გამოწვევები საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების სფეროში და მასზე განხილული იქნება შე…

Find Out More

პროგრამა EU4Digital ხელს შეუწყობს მაღალტექნოლოგიურ სტარტაპებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალის (EaP DISC Capital) ვენჩურული ფონდის და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სამეწარმეო ეკოსისტემის პოტენციალის შექმნის სახელმძღვანელოს დიზაინით

პროგრამა EU4Digital მუშაობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალის ((EaP DISC Capital) ვენჩურული ფონდის დიზაინზე მაღალტექნოლოგიური სტარტაპების მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტ…

Find Out More