ბელარუსი

ევროკავშირის ინიციატივა EU4Digital მხარს უჭერს ციფრული რეფორმის გეგმას ბელარუსში მთელი რიგი ღონისძიებებით ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების ძირითადი სფეროების მხარდასაჭერად ევროკავშირის ნორმებისა და პრაქტიკის შესაბამისად, ეკონომიკური ზრდის, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესების და ბიზნესის დახმარების მიზნით.

ახალი ამბები მოვლენები წარმატების ისტორიები

ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის შედეგად ბელარუსში გაიზრდება კონკურენცია, რაც ნიშნავს ონლაინ სერვისების გაუმჯობესებას უფრო დაბალ ფასად და მეტი არჩევანით. ის მოიზიდავს ინვესტიციებს და განავითარებს ვაჭრობას და დასაქმებას, ხელს შეუწყობს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას.

ინიციატივის საშუალებით ევროკავშირი ხელს უწყობს როუმინგის ტარიფების შემცირებას, მაღალსიჩქარიანი ფართოდიაპაზონიანი გადაცემის დანერგვას ეკონომიკის განვითარების და ე-სამსახურების გაფართოების მიზნით, კოორდინირებულ კიბერუსაფრთხოებას და ციფრული ჩარჩოების ჰარმონიზაციას მთელ საზოგადოებაში და უამრავ ისეთ სფეროში, როგორიცაა მაგ. ლოგისტიკა, ჯანმრთელობა, უნარების გაუმჯობესება და სამუშაო ადგილების შექმნა ციფრულ ინდუსტრიაში.

ინიციატივის EU4Digital სამიზნეებს შორის არის საერთო როუმინგის სივრცის  მიღწევა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის  2020 წლამდე, რაც ნიშნავს უფრო იაფ სატელეფონო კავშირს რეგიონში მოგზაური ბელარუსის მოქალაქეებისთვის, ასევე კონკრეტულ მხარდაჭერას ციფრული უნარების განვითარებისთვის ახლად გაჩენილი სექტორების მოთხოვნების შესაბამისად, და შესაძლებლობის ჩარჩოს ინოვაციის და სტარტაპებისთვის. სახელმწიფოთაშორისი ე-ვაჭრობის მხარდაჭერა გაამარტივებს ექსპორტის პროცედურებს, შეამცირებს საზღვარზე დაგვიანებას და გააუმჯობესებს ოპერაციების უსაფრთხოებას და გამჭვირვალობას, რაც სტიმულს მისცემს ციფრულ ეკონომიკას ბელარუსში და გაზრდის მომხმარებლებისთვის  გასაწევი მომსახურების სპექტრს და ხარისხს. რაც შეეხება ე-ჯანმრთელობას, ბელარუსის ჯანდაცვის სისტემა, მედიცინის მუშაკები და საბოლოოდ პაციენტები სარგებელს მიიღებენ ე-ჯანმრთელობისგან სახელმძღვანელო რეკომენდაციების და ზოგადი სტანდარტების შემუშავებისგან შემდეგ საკითხებზე: ე-ჯანმრთელობის  სამსახურები, მონაცემთა გაცვლა, ჯანმრთელობის დოკუმენტაცია, რაც განხორციელდება ეროვნულ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით.

იხილეთ ყველა დაკავშირებული პროექტი

ახალი ამბები

იხილეთ ყველა

წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა