საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური (ICT) ინოვაციები

ინიციატივის EU4Digital საშუალებით ევროკავშირი ხელს უწყობს რეფორმებს და საქმიანობას საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) კვლევის, „სტარტაპების“ და ინოვაციური ეკოსისტემების განვითარების მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, ევროკავშირის გამოცდილების და სათანადო პრაქტიკის საფუძველზე.

ახალი ამბები მოვლენები წარმატების ისტორიებიბარათები ინფოგრაფიკები

ამ მიზნების მხარდასაჭერად პროგრამა EU4Digital: ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“ განახორციელებს შემდეგს:

პროგრამა ხელს უწყობს EU4Digital საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ქსელის მუშაობას, რომელიც შემდეგი სფეროების განვითარებაზეა ორიენტირებული:

  • ტრენინგი
  • კავშირების დამყარება
  • ინსტიტუციური  ჩარჩო
  • ინოვაციური ჩარჩო
  • ინოვაციური ინფრასტრუქტურა
  • საპილოტე პროექტები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის
  • ინოვაციური სერვისები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამა EaP Connect ასევე უჭერს მხარს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს მეცნიერებისა და განათლების სექტორების ურთიერთდაკავშირებით რეგიონში და ევროპელ პარტნიორებთან მაღალეფექტური ფართოზოლოვანი ინტერნეტის ქსელის საშუალებით; ამის შედეგად ორ მილიონამდე ადგილობრივი მეცნიერის, სტუდენტის და აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლისთვის 700-ზე მეტ დაწესებულებაში ხელმისაწვდომია გლობალური სამეცნიერო კვლევები.

www.eapconnect.eu 

ინიციატივის EU4Digital მხრიდან საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა წაახალისებს მაღალი ხარისხის სამეცნიერო კვლევებს და საერთაშორისო ინვესტიციებს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის სტარტაპებს გაუხსნის ევროკავშირის ბაზარს, წაახალისებს ინვესტიციებს, შექმნის სამუშაო ადგილებს ნიჭიერი ახალგაზრდებისთვის, და საერთო ჯამში გამოიწვევს პროდუქტიულობის და მნიშვნელობის ზრდას.

ახალი ამბები

იხილეთ ყველა

მოვლენები

სამომავლო ღონისძიებები არ არის

იხილეთ ყველა

წარმატების ისტორიები

როგორ ცვლიან E-commerce სფეროს ინოვატორი ქალები

ნათია ნინიკელაშვილს თბილისში, ატენის ქუჩაზე მდებარე ფერმერთა ასოციაციაში ვხვდებით. ის ფერმერი არაა, თუმცა უკვე ხუთი წელია, მისი ცხოვრება თუშ…

საქართველო | 23/07/20

ინდუსტრიის ციფრული ტრანსფორმაცია: საუკეთესო პრაქტიკა მცირე და საშუალო საწარმოების ციფრული ტრანსფორმაციის მხარდასაჭერად ეკონომიკის ტრადიციულ სექტორებში

პროგრამის EU4Digital ერთ-ერთი უმთავრესი საქმიანობა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების სფეროში არის საინფორმაციო და საკომ…

აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვის რესპუბლიკა, საქართველო, სომხეთი, უკრაინა | 03/07/20

იხილეთ ყველა

ბარათები

იხილეთ ყველა