საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური (ICT) ინოვაციები

ინიციატივის EU4Digital საშუალებით ევროკავშირი ხელს უწყობს რეფორმებს და საქმიანობას საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) კვლევის, „სტარტაპების“ და ინოვაციური ეკოსისტემების განვითარების მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, ევროკავშირის გამოცდილების და სათანადო პრაქტიკის საფუძველზე.

ახალი ამბები მოვლენები წარმატების ისტორიებიბარათები ინფოგრაფიკები

ამ მიზნების მხარდასაჭერად პროგრამა EU4Digital: ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“ განახორციელებს შემდეგს:

პროგრამა ხელს უწყობს EU4Digital საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ქსელის მუშაობას, რომელიც შემდეგი სფეროების განვითარებაზეა ორიენტირებული:

  • ტრენინგი
  • კავშირების დამყარება
  • ინსტიტუციური  ჩარჩო
  • ინოვაციური ჩარჩო
  • ინოვაციური ინფრასტრუქტურა
  • საპილოტე პროექტები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის
  • ინოვაციური სერვისები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამა EaP Connect ასევე უჭერს მხარს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს მეცნიერებისა და განათლების სექტორების ურთიერთდაკავშირებით რეგიონში და ევროპელ პარტნიორებთან მაღალეფექტური ფართოზოლოვანი ინტერნეტის ქსელის საშუალებით; ამის შედეგად ორ მილიონამდე ადგილობრივი მეცნიერის, სტუდენტის და აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლისთვის 700-ზე მეტ დაწესებულებაში ხელმისაწვდომია გლობალური სამეცნიერო კვლევები.

www.eapconnect.eu 

ინიციატივის EU4Digital მხრიდან საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა წაახალისებს მაღალი ხარისხის სამეცნიერო კვლევებს და საერთაშორისო ინვესტიციებს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის სტარტაპებს გაუხსნის ევროკავშირის ბაზარს, წაახალისებს ინვესტიციებს, შექმნის სამუშაო ადგილებს ნიჭიერი ახალგაზრდებისთვის, და საერთო ჯამში გამოიწვევს პროდუქტიულობის და მნიშვნელობის ზრდას.


ახალი ამბები

იხილეთ ყველა

მოვლენები

ციფრული ინოვაციის ჰაბები საზღვრებს გარეთ

  • 20/04/21 - 20/04/21

20 აპრილს ტარდება დისტანციური ღონისძიება ციფრული ინოვაციის ჰაბების საშუალებით შემოთავაზებული შესაძლებლობების შესახებ კომპანიების ციფრული ტრანსფორმაციის მხარდასაჭერად.

გაიგეთ მეტი

ქსელური აქტივობა ევროკავშირის ციფრული ინოვაციის ჰაბებთან – ინოვაცია, რომელიც მცირე და საშუალო საწარმოების ციფრული ტრანსფორმაციის გზებს დასახავს

  • 22/04/21 - 22/04/21

22 აპრილს პროგრამა EU4Digital ატარებს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ქსელურ ღონისძიებას თემაზე: „ქსელური აქტივობა ევროკავშირის ციფრული ინოვაციის ჰაბებთან კომპეტენციის ცენტრების, პლატფორმების, საშუალებების და სერვისების განვითარების მხარდასაჭერად მცირე და საშუალო საწარმოების ციფრული ტრანსფორმაციის ხელშეწყობის მიზნით აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში“.

გაიგეთ მეტი

იხილეთ ყველა

წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა

ბარათები

იხილეთ ყველა