საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური (ICT) ინოვაციები

ინიციატივის EU4Digital საშუალებით ევროკავშირი ხელს უწყობს რეფორმებს და საქმიანობას საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) კვლევის, „სტარტაპების“ და ინოვაციური ეკოსისტემების განვითარების მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, ევროკავშირის გამოცდილების და სათანადო პრაქტიკის საფუძველზე.

ახალი ამბები მოვლენები წარმატების ისტორიები

ამ მიზნების მხარდასაჭერად პროგრამა EU4Digital: ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“ განახორციელებს შემდეგს:

 • საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ერთიანი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში
 • საერთო ტრენინგის პაკეტის შემუშავება პოლიტიკაზე პასუხისმგებლების, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ორგანიზაციების და ბიზნესისთვის
 • ინოვაციური ეკოსისტემის მონაწილე მხარეების კავშირების ხელშეწყობა
 • Start-up Europe ქსელების და პლატფორმების გაფართოება ექვსივე პარტნიორი ქვეყნის მოცვის მიზნით
 • საპოპულარიზაციო კამპანიების განხორციელება 

პროგრამა ხელს უწყობს EU4Digital საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ქსელის მუშაობას, რომელიც შემდეგი სფეროების განვითარებაზეა ორიენტირებული:

 • ტრენინგი
 • კავშირების დამყარება
 • ინსტიტუციური  ჩარჩო
 • ინოვაციური ჩარჩო
 • ინოვაციური ინფრასტრუქტურა
 • საპილოტე პროექტები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის
 • ინოვაციური სერვისები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამა EaP Connect ასევე უჭერს მხარს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს მეცნიერებისა და განათლების სექტორების ურთიერთდაკავშირებით რეგიონში და ევროპელ პარტნიორებთან მაღალეფექტური ფართოზოლოვანი ინტერნეტის ქსელის საშუალებით; ამის შედეგად ორ მილიონამდე ადგილობრივი მეცნიერის, სტუდენტის და აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლისთვის 700-ზე მეტ დაწესებულებაში ხელმისაწვდომია გლობალური სამეცნიერო კვლევები.

www.eapconnect.eu 

ინიციატივის EU4Digital მხრიდან საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა წაახალისებს მაღალი ხარისხის სამეცნიერო კვლევებს და საერთაშორისო ინვესტიციებს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის სტარტაპებს გაუხსნის ევროკავშირის ბაზარს, წაახალისებს ინვესტიციებს, შექმნის სამუშაო ადგილებს ნიჭიერი ახალგაზრდებისთვის, და საერთო ჯამში გამოიწვევს პროდუქტიულობის და მნიშვნელობის ზრდას.


ახალი ამბები

იხილეთ ყველა

მოვლენები

იხილეთ ყველა

წარმატების ისტორიები

ინფორმაცია არ მოიძებნა

იხილეთ ყველა