eHealth

ე-ჯანმრთელობის ქსელი

ჯანმრთელობის სისტემების დაკავშირება ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის შემდეგ ექვს ქვეყანაში – აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა

გაიგეთ მეტი

Featured Articles

View All News
 • 22/04/2020

  რას წარმოადგენს ზუსტად ელ-ჯანმრთელობა? მე არ მინდა, რომ ჩემი ექიმი აპლიკაციამ ჩაანაცვლოს.

  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია განსაზღვრავს ელ-ჯანმრთელობას, როგორც „საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას ჯანმრთელობისთვის“. ჯანდაცვის პროფესიონალებს უახლოეს მომავალში ტექნოლოგია ნამდვილად არ ჩაანაცვლებს, მაგრამ ინფორმაციის გაცვლის ტექნოლოგიებს მრავალი გზით შეუძლია დახმარება: პაციენტზე ორიენტირებული მიდგომის შედეგია მცოდნე და გაძლიერებული პაციენტები. ჯანდაცვის პროფესიონალებს შეუძლიათ საკუთარი ყურადღება ძირითადად მიმართონ პაციენტზე, და არა ფორმების შევსებაზე. პაციენტები იღებენ ხ…

  გაიგეთ მეტი
 • 22/04/2020

  რამდენად განვითარებულია ელ-ჯანმრთელობა ევროკავშირში? ევროკავშირს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის დიდი განსხვავებაა?

  ევროკავშირის წინაშე დგას ჯანმრთელობის მრავალი ზოგადი ანალოგიური პრობლემა, რომლებიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებშიც არსებობს, მაგ., მოსახლეობის დაბერება, და რომლებიც ანალოგიურად მოითხოვს ჯანდაცვის სერვისების ოპტიმიზაციას და მოდერნიზაციას. ევროკომისიამ ჩამოაყალიბა ერთიანი ციფრული ბაზარი, როგორც მისი ერთ-ერთი პრიორიტეტი, და ციფრული ჯანდაცვის სერვისები ამ სტრატეგიის ნაწილია. ევროკავშირმა უკვე დაამტკიცა კანონმდებლობა სამედიცინო აღჭურვილობის, ჯანმრთელობის მონაცემთა დაცვის და გაზიარების, ციფრული იდე…

  გაიგეთ მეტი
 • 22/04/2020

  რას აკეთებს კონკრეტულად პროგრამა EU4Digital ელ-ჯანმრთელობის სფეროში?

  პროგრამის EU4Digital ელ-ჯანმრთელობის თემატური სფერო აფასებს ჯანმრთელობის მონაცემთა მართვის მდგომარეობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და ქმნის სახელმძღვანელო რეკომენდაციებს იმისათვის, რომ ჯანმრთელობის ინფორმაციის გაცვლის და მართვის პოტენციალი ჰარმონიზებული იყოს როგორც ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან, ისე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების რეალობასთან. იდეალურ შემთხვევაში, ეს ნიშნავს, რომ მონაცემები შეესაბამება იგივე ნორმებს და ის ოპერაციულად თავსებადია სხვადასხვა ორგანიზაციების, მონაწილე…

  გაიგეთ მეტი
 • 22/04/2020

  ოპერაციული თავსებადობა ძირითად პრიორიტეტია, მაგრამ რას ნიშნავს ეს: რა მნიშვნელობა აქვს ამას ჩემთვის, როგორც პაციენტისთვის?

  ოპერაციული თავსებადობა არის განსხვავებული სისტემების, ორგანიზაციების ან ქვეყნების მიერ ერთმანეთთან ინფორმაციის გაცვლის და მისი გააზრებულად გამოყენების უნარი. ამისათვის მონაწილეებმა სწორად უნდა მოახდინონ გაზიარებული ინფორმაციის ინტერპრეტაცია, რაც ნიშნავს ელ-ჯანმრთელობის სერვისისთვის ერთი და იგივე სტანდარტების და პროცესების გამოყენებას. ოპერაციული თავსებადობა ძალზე მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობის სექტორში, ვინაიდან ეს არის ჰეტეროგენური და კომპლექსური კონცეფცია, მოიცავს სხვადასხვა მონაწილეებს, მათ შორი…

  გაიგეთ მეტი
 • 22/04/2020

  რას ნიშნავს ზუსტად ელ-ჯანმრთელობის თანამშრომლობის პლატფორმა? ვინ მიიღებს მისგან სარგებლობას და როგორ?

  პროგრამის EU4Digital ელ-ჯანმრთელობის თემატური სფეროს ფარგლებში შეიქმნა ელ-ჯანმრთელობის თანამშრომლობის პლატფორმა – სპეციალიზებული კერძო არხი, რომელზეც შეუძლიათ შესვლა ელ-ჯანმრთელობის ექსპერტებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან და საკუთარი წვლილის შეტანა რეგიონულ თანამშრომლობაში. ის ეხმარება პროფესიონალებს დანერგონ ელ-ჯამრთელობის საერთო სახელმძღვანელო რეკომენდაციები, ხოლო სამომავლოდ – სერვისები. ეს პლატფორმა ხელს უწყობს საერთაშორისო ელ-ჯანმრთელობის განვითარებას და ინიციატივების ჰარმონიზაციას რე…

  გაიგეთ მეტი
 • 22/04/2020

  რას წარმოადგენს ზუსტად ელ-ჯანმრთელობა? მე არ მინდა, რომ ჩემი ექიმი აპლიკაციამ ჩაანაცვლოს.

  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია განსაზღვრავს ელ-ჯანმრთელობას, როგორც „საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას ჯანმრთელობისთვის“. ჯანდაცვის პროფესიონალებს უახლოეს მომავალში ტექნოლოგია ნამდვილად არ ჩაანაცვლებს, მაგრამ ინფორმაციის გაცვლის ტექნოლოგიებს მრავალი გზით შეუძლია დახმარება: პაციენტზე ორიენტირებული მიდგომის შედეგია მცოდნე და გაძლიერებული პაციენტები. ჯანდაცვის პროფესიონალებს შეუძლიათ საკუთარი ყურადღება ძირითადად მიმართონ პაციენტზე, და არა ფორმების შევსებაზე. პაციენტები იღებენ ხ…

  გაიგეთ მეტი
 • 22/04/2020

  რამდენად განვითარებულია ელ-ჯანმრთელობა ევროკავშირში? ევროკავშირს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის დიდი განსხვავებაა?

  ევროკავშირის წინაშე დგას ჯანმრთელობის მრავალი ზოგადი ანალოგიური პრობლემა, რომლებიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებშიც არსებობს, მაგ., მოსახლეობის დაბერება, და რომლებიც ანალოგიურად მოითხოვს ჯანდაცვის სერვისების ოპტიმიზაციას და მოდერნიზაციას. ევროკომისიამ ჩამოაყალიბა ერთიანი ციფრული ბაზარი, როგორც მისი ერთ-ერთი პრიორიტეტი, და ციფრული ჯანდაცვის სერვისები ამ სტრატეგიის ნაწილია. ევროკავშირმა უკვე დაამტკიცა კანონმდებლობა სამედიცინო აღჭურვილობის, ჯანმრთელობის მონაცემთა დაცვის და გაზიარების, ციფრული იდე…

  გაიგეთ მეტი
 • 22/04/2020

  რას აკეთებს კონკრეტულად პროგრამა EU4Digital ელ-ჯანმრთელობის სფეროში?

  პროგრამის EU4Digital ელ-ჯანმრთელობის თემატური სფერო აფასებს ჯანმრთელობის მონაცემთა მართვის მდგომარეობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და ქმნის სახელმძღვანელო რეკომენდაციებს იმისათვის, რომ ჯანმრთელობის ინფორმაციის გაცვლის და მართვის პოტენციალი ჰარმონიზებული იყოს როგორც ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან, ისე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების რეალობასთან. იდეალურ შემთხვევაში, ეს ნიშნავს, რომ მონაცემები შეესაბამება იგივე ნორმებს და ის ოპერაციულად თავსებადია სხვადასხვა ორგანიზაციების, მონაწილე…

  გაიგეთ მეტი
 • 22/04/2020

  ოპერაციული თავსებადობა ძირითად პრიორიტეტია, მაგრამ რას ნიშნავს ეს: რა მნიშვნელობა აქვს ამას ჩემთვის, როგორც პაციენტისთვის?

  ოპერაციული თავსებადობა არის განსხვავებული სისტემების, ორგანიზაციების ან ქვეყნების მიერ ერთმანეთთან ინფორმაციის გაცვლის და მისი გააზრებულად გამოყენების უნარი. ამისათვის მონაწილეებმა სწორად უნდა მოახდინონ გაზიარებული ინფორმაციის ინტერპრეტაცია, რაც ნიშნავს ელ-ჯანმრთელობის სერვისისთვის ერთი და იგივე სტანდარტების და პროცესების გამოყენებას. ოპერაციული თავსებადობა ძალზე მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობის სექტორში, ვინაიდან ეს არის ჰეტეროგენური და კომპლექსური კონცეფცია, მოიცავს სხვადასხვა მონაწილეებს, მათ შორი…

  გაიგეთ მეტი
 • 22/04/2020

  რას ნიშნავს ზუსტად ელ-ჯანმრთელობის თანამშრომლობის პლატფორმა? ვინ მიიღებს მისგან სარგებლობას და როგორ?

  პროგრამის EU4Digital ელ-ჯანმრთელობის თემატური სფეროს ფარგლებში შეიქმნა ელ-ჯანმრთელობის თანამშრომლობის პლატფორმა – სპეციალიზებული კერძო არხი, რომელზეც შეუძლიათ შესვლა ელ-ჯანმრთელობის ექსპერტებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან და საკუთარი წვლილის შეტანა რეგიონულ თანამშრომლობაში. ის ეხმარება პროფესიონალებს დანერგონ ელ-ჯამრთელობის საერთო სახელმძღვანელო რეკომენდაციები, ხოლო სამომავლოდ – სერვისები. ეს პლატფორმა ხელს უწყობს საერთაშორისო ელ-ჯანმრთელობის განვითარებას და ინიციატივების ჰარმონიზაციას რე…

  გაიგეთ მეტი
View All Key Facts
Scroll to Top