ელექტრონული უნარები

EU4Digital ხელს უწყობს ციფრული უნარების სტრატეგიის დანერგვას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რაც მიზნად ისახავს ციფრულ სფეროში დასაქმების ეროვნული კოალიციების და კომპეტენციების ჩარჩოს ჩამოყალიბებას მცირე ბიზნესისთვის.

ახალი ამბები მოვლენები წარმატების ისტორიები

ამ მიზნების მხარდასაჭერად პროგრამა „EU4Digital: ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებში“ განახორციელებს შემდეგს:

 • მეთოდოლოგიის განსაზღვრა ეროვნულ ციფრულ უნარებში არსებული ხარვეზების შეფასებისა და პროგნოზირებისთვის
 • კომპეტენციების ერთიანი ჩარჩოს განსაზღვრა მცირე და საშუალო საწარმოებისა და მიკრობიზნესისთვის
 • უნარების და სამუშაო ადგილების ეროვნული კოალიციების შექმნა
 • ტრენინგის სემინარების და სამუშაო შეხვედრების ჩატარება
 • საპოპულარიზაციო კამპანიების განხორციელება პარტნიორ ქვეყნებში

ეს პროგრამა ხელს უწყობს ინიციატივის EU4Digital ელექტრონული უნარების ქსელის მუშაობას, რომელიც ახორციელებს რიგ პილოტურ პროექტებს, მათ შორის:

 • Armath Robotics-ის და საინჟინრო ლაბორატორიების შექმნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (შემოთავაზებულია
  სომხეთის მიერ)
 • საერთო კომპეტენციების ჩარჩოს განსაზღვრა მცირე და საშუალო საწარმოებისა და მიკრობიზნესისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, ევროკავშირის ანალოგიური პრაქტიკის საფუძველზე
 • ე-ვაჭრობის კომპეტენციის ცენტრების შექმნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში
 • ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური პროგრამები და დისტანციური სწავლების პლატფორმები
 • ინოვაციური ციფრული უნარების ცენტრების შექმნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში

ციფრული უნარები უმნიშვნელოვანესია იმ პირობებში, როდესაც ეკონომიკა და საზოგადოება უფრო და უფრო ციფრული ხდება.
ციფრული უნარების ჩამოყალიბების მხარდაჭერით ევროკავშირი ხელს უწყობს უნარების შესაბამისობაში მოყვანას ახალი სექტორების
მოთხოვნებთან, დასაქმების და კერძო სექტორის განვითარებას და ეკონომიკის დინამიურ ზრდას.


ახალი ამბები

იხილეთ ყველა

მოვლენები

იხილეთ ყველა

წარმატების ისტორიები

ინფორმაცია არ მოიძებნა

იხილეთ ყველა