ელექტრონული უნარები

EU4Digital ხელს უწყობს ციფრული უნარების სტრატეგიის დანერგვას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რაც მიზნად ისახავს ციფრულ სფეროში დასაქმების ეროვნული კოალიციების და კომპეტენციების ჩარჩოს ჩამოყალიბებას მცირე ბიზნესისთვის.

ახალი ამბები მოვლენები წარმატების ისტორიებიბარათები ინფოგრაფიკები

ამ მიზნების მხარდასაჭერად პროგრამა „EU4Digital: ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებში“ განახორციელებს შემდეგს:

 • მეთოდოლოგიის განსაზღვრა ეროვნულ ციფრულ უნარებში არსებული ხარვეზების შეფასებისა და პროგნოზირებისთვის
 • კომპეტენციების ერთიანი ჩარჩოს განსაზღვრა მცირე და საშუალო საწარმოებისა და მიკრობიზნესისთვის
 • უნარების და სამუშაო ადგილების ეროვნული კოალიციების შექმნა
 • ტრენინგის სემინარების და სამუშაო შეხვედრების ჩატარება
 • საპოპულარიზაციო კამპანიების განხორციელება პარტნიორ ქვეყნებში

პროგრამა ხელს უწყობს  EU4Digital ე-უნარების ქსელის მუშაობას, რომლის ყურადღების ცენტრშია შემდეგი პრიორიტეტები:

 • ციფრული უნარები მოქალაქეებისთვის
 • ციფრული უნარები  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) პროფესიონალებისთვის
 • ციფრული უნარები არა-საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში დასაქმებულებისთვის, მათ შორის მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის
 • ციფრული უნარები განათლებაში (ციფრული უნარები განათლების სფეროს მუშაკების, ახალგაზრდობის და მოსწავლეების/სტუდენტებისთვის)

ციფრული უნარები უმნიშვნელოვანესია იმ პირობებში, როდესაც ეკონომიკა და საზოგადოება უფრო და უფრო ციფრული ხდება.
ციფრული უნარების ჩამოყალიბების მხარდაჭერით ევროკავშირი ხელს უწყობს უნარების შესაბამისობაში მოყვანას ახალი სექტორების
მოთხოვნებთან, დასაქმების და კერძო სექტორის განვითარებას და ეკონომიკის დინამიურ ზრდას.


ახალი ამბები

იხილეთ ყველა

მოვლენები

ევროპის კვლევის და ინოვაციის დღეები

 • 22/09/20 - 24/09/20

European Research and Innovation Days from 22-24 September is the European Commission’s annual flagship Research and Innovation event, bringing together policymakers, researchers, entrepreneurs and the public to debate and shape the future of research and innovation in Europe and beyond.

გაიგეთ მეტი

პროგრამის EU4Digital საკოორდინაციო კომიტეტი: აქცენტი ძირითად პრიორიტეტებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრულ და სამომავლო საკითხებში

 • 05/10/20 - 09/10/20

ინიციატივა EU4Digital ჩაატარებს საკოორდინაციო კომიტეტის მეორე ვირტუალურ შეხვედრას 2020 წლის 5-9 ოქტომბრის კვირის განმავლობაში, რომლის დროსაც განიხილავს ციფრული პოლიტიკის დღის წესრიგს და მიღწეულ შედეგებს, ასევე მომავალ პრიორიტეტებს ინიციატივის EU4Digital ფარგლებში.

გაიგეთ მეტი

EU Code Week

 • 10/10/20 - 25/10/20

EU Code Week, რომელიც 2020 წლის 10-25 ოქტომბერს ჩატარდება, არის მასობრივი მოძრაობა, რომელიც ნიშნავს შემოქმედებით მიდგომას, პრობლემების გადაჭრას და თანამშრომლობას პროგრამირების და სხვა ტექნიკური აქტივობების საშუალებით.

გაიგეთ მეტი

იხილეთ ყველა

ბარათები

იხილეთ ყველა