ელექტრონული უნარები

EU4Digital ხელს უწყობს ციფრული უნარების სტრატეგიის დანერგვას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რაც მიზნად ისახავს ციფრულ სფეროში დასაქმების ეროვნული კოალიციების და კომპეტენციების ჩარჩოს ჩამოყალიბებას მცირე ბიზნესისთვის.

ახალი ამბები მოვლენები წარმატების ისტორიებიბარათები ინფოგრაფიკები

ამ მიზნების მხარდასაჭერად პროგრამა „EU4Digital: ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებში“ განახორციელებს შემდეგს:

  • მეთოდოლოგიის განსაზღვრა ეროვნულ ციფრულ უნარებში არსებული ხარვეზების შეფასებისა და პროგნოზირებისთვის
  • კომპეტენციების ერთიანი ჩარჩოს განსაზღვრა მცირე და საშუალო საწარმოებისა და მიკრობიზნესისთვის
  • უნარების და სამუშაო ადგილების ეროვნული კოალიციების შექმნა
  • ტრენინგის სემინარების და სამუშაო შეხვედრების ჩატარება
  • საპოპულარიზაციო კამპანიების განხორციელება პარტნიორ ქვეყნებში

პროგრამა ხელს უწყობს  EU4Digital ე-უნარების ქსელის მუშაობას, რომლის ყურადღების ცენტრშია შემდეგი პრიორიტეტები:

  • ციფრული უნარები მოქალაქეებისთვის
  • ციფრული უნარები  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) პროფესიონალებისთვის
  • ციფრული უნარები არა-საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში დასაქმებულებისთვის, მათ შორის მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის
  • ციფრული უნარები განათლებაში (ციფრული უნარები განათლების სფეროს მუშაკების, ახალგაზრდობის და მოსწავლეების/სტუდენტებისთვის)

ციფრული უნარები უმნიშვნელოვანესია იმ პირობებში, როდესაც ეკონომიკა და საზოგადოება უფრო და უფრო ციფრული ხდება.
ციფრული უნარების ჩამოყალიბების მხარდაჭერით ევროკავშირი ხელს უწყობს უნარების შესაბამისობაში მოყვანას ახალი სექტორების
მოთხოვნებთან, დასაქმების და კერძო სექტორის განვითარებას და ეკონომიკის დინამიურ ზრდას.

ახალი ამბები

იხილეთ ყველა

მოვლენები

ევროკავშირის კოდირების კვირეული 2023

  • 07/10/23 - 22/10/23

ევროკავშირის კოდირების კვირეული ყოველწლიურად აღნიშნავს და პოპულარიზაცის უწევს ციფრული წიგნიერების და კოდირების უნარების მნიშვნელობას ყველა ასაკის და პროფესიის ადამიანებისთვის. აქტივობები მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, მაგრამ ცალკეა გამოყოფილი ორი კვირა, რომლებიც კონკრეტულად კოდირების კვირეულს ეძღვნება. წელს კვირეული 7-22 ოქტომბერს ჩატარდება.

გაიგეთ მეტი

იხილეთ ყველა

წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა

ბარათები

იხილეთ ყველა