Georgia

Inițiativa EU4Digital a Uniunii Europene sprijină agenda de reformă digitală din Georgia cu o serie de acțiuni de promovare a domeniilor cheie ale economiei și societății digitale, în conformitate cu normele și practicile UE, pentru a aduce creștere economică, a genera mai multe locuri de muncă, a îmbunătăți viața oamenilor și a ajuta afacerile.

Știri Evenimente Istorii de succes

Inițiativa urmărește să extindă beneficiile pieței unice digitale a UE în Georgia și în alte țări din Parteneriatul estic, canalizând sprijinul UE spre dezvoltarea potențialului economiei și societății digitale, pentru a aduce creștere economică, a genera mai multe locuri de muncă , a îmbunătăți viața oamenilor și a ajuta afacerile.

În special, prin EU4Digital, UE va sprijini Georgia în reducerea treptată a tarifelor de roaming și în armonizarea ulterioară cu tarifele UE în domeniul serviciilor de roaming, în dezvoltarea și implementarea benzii largi de mare viteză pentru a stimula economia și pentru a armoniza programele cadru digitale în întreaga societate în domenii variind de la logistica electronică la sănătate, securitate cibernetică și competențele digitale.

Prin acest sprijin acordat guvernului Georgian, UE speră să vadă nu doar o economie digitală mai puternică, ci și stimularea pe care o va oferi domeniilor în care Georgia are potențial de creștere, cum ar fi afacerile, antreprenoriatul, turismul, industria TIC sau inovarea. De asemenea, sprijinul UE leagă și completează activitatea în curs de desfășurare a strategiei de dezvoltare în bandă largă a guvernului.

Pe lângă EU4 digital, Uniunea Europeană sprijină, de asemenea, economia și societatea digitală din Georgia printr-o serie de proiecte bilaterale:

  • Sprijinirea Comisiei naționale de comunicații din Georgia în dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și a capacităților operaționale în conformitate cu cadrul de reglementare al UE (Twinning).
  • EU4Security, responsabilitatea și lupta împotriva criminalității în Georgia (proiectul SAFE).
  • Proiectul Încredere & Securitate în cadrul agenției de schimb de date (Twinning).
  • Servicii electronice pentru Oficiul de Stare Civilă (Twinning).
  • Sprijin pentru e-guvernare.

Agenda digitală este o prioritate cheie pentru guvernul Georgiei. Strategia de dezvoltare economică socială „Georgia 2020” descrie mai multe domenii-țintă pentru a consolida ecosistemul digital, inclusiv internetul de mare viteză în bandă largă pentru dezvoltarea viitoare, e-alfabetizare și consolidarea capacităților, inovare și High-Tech, și e-guvernare.

Guvernul a stabilit ținta de asigurare a accesului la internet de mare viteză în bandă largă în toate zonele populate către 2020, și de asigurare a faptului că toate școlile, bibliotecile, primăriile, oficiile poștale și de poliție și spitale sunt conectate la infrastructura de mare viteză.

Georgia a stabilit, de asemenea, un obiectiv de a avea 40.000 de specialiști calificați în domeniul IT și al inovării orientați spre export în țară către anul 2020.

Vezi toate proiectele asociate