Ucraina

Inițiativa EU4Digital a Uniunii Europene sprijină agenda de reformă digitală din Ucraina cu o serie de acțiuni de promovare a domeniilor cheie ale economiei și societății digitale în conformitate cu normele și practicile UE, pentru a aduce creștere economică, a genera mai multe locuri de muncă, a îmbunătăți viața oamenilor și a ajuta afacerile.

Știri Evenimente Istorii de succes

Armonizarea piețelor digitale din Ucraina va duce la o concurență sporită, ceea ce înseamnă servicii online îmbunătățite la prețuri mai bune și o alegere mai mare. Aceasta va atrage investiții și va stimula comerțul și ocuparea forței de muncă, contribuind la dezvoltarea socială și economică a țării.

Printre țintele stabilite de EU4Digital se numără realizarea unui spațiu comun de roaming între țările partenere din est până în 2020, ceea ce înseamnă apeluri mai ieftine pentru ucrainenii care călătoresc în regiune, precum și sprijin concret pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru a răspunde cerințelor sectoarelor emergente și un cadru care să permită inovarea și start-up-urile. Aceasta va include selectarea unui centru de inovare TIC în Ucraina și  furnizarea de instruire în acest sector. Sprijinul pentru e-Comerț-ul transfrontalier va simplifica procedurile de export, va reduce întârzierile la frontieră și va spori securitatea și transparența operațiunilor, stimulând economia digitală din Ucraina precum și gama și calitatea serviciilor disponibile consumatorilor.  În ceea ce privește e-Sănătatea, sistemul ucrainean de sănătate, profesioniștii din domeniul îngrijirii și în cele din urmă pacienții vor beneficia de elaborarea unor ghiduri și standarde comune privind serviciile de e-Sănătate, schimbul de date și dosarele medicale, în cooperare cu autoritățile naționale.

EU4Digital completează sprijinul bilateral al UE pentru Ucraina privind aplicarea soluțiilor de e-guvernare pentru autoritățile locale și dezvoltarea interoperabilității serviciilor administrative, precum și pentru sporirea rezilienței cibernetice, în special înainte de alegeri.

Ucraina a stabilit transformarea digitală ca prioritate de politici, marcată de succesele recente în implementarea sistemelor ProZorro și e-Sănătate, acoperirea mobilă 4G și introducerea serviciilor electronice în sectoarele public și privat. Digitalizarea Ucrainei este condusă de eforturi comune din partea comunităților de experți și de afaceri, iar în 2018 guvernul a adoptat Conceptul și Planul de acțiune pentru dezvoltarea economiei și societății digitale din Ucraina pentru perioada 2018-2020. Prioritățile din agenda digitală a Ucrainei includ legislația privind economia digitală și  telecomunicații, infrastructura digitală, inclusiv strategia privind banda largă, Programul economie fără numerar în domeniile e-Comerț, e-Încredere și securitatea cibernetică și inițiativă Orașe Inteligente – Regiuni Inteligente, axată pe descentralizarea și implementarea e-Competențelor, e-Sănătății și e-Comerțului în regiunile Ucrainei.

Vezi toate proiectele asociate

Evenimente viitoare

Nimic nu a fost găsit

Vezi toate