Republica Moldova

Inițiativa EU4Digital a Uniunii Europene susține agenda de reformă digitală în Republica Moldova cu un șir de acțiuni care să promoveze principalele domenii ale economiei și societății digitale în conformitate cu normele și practicile UE, în vederea asigurării creșterii economice, generării mai multor locuri de muncă, îmbunătățirii vieții oamenilor și acordării asistenței mediului de afaceri.

Știri Evenimente Istorii de succes

Armonizarea piețelor digitale în R. Moldova se va solda cu concurență sporită, ceea ce înseamnă servicii online îmbunătățite la prețuri mai bune și cu o alegere mai mare. Aceasta va atrage investiții și va stimula comerțul și ocuparea forței de muncă, contribuind la dezvoltarea socială și economică a țării. 

Prin această inițiativă, UE susține reducerea tarifelor de roaming, dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă de mare viteză pentru a stimula economiile și a extinde e-serviciile, îmbunătățirea securității cibernetice, armonizarea cadrelor digitale în întreaga societate în diferite domenii, de la logistică până la sănătate, îmbunătățirea competențelor digitale și crearea locurilor de muncă în industria digitală.

Țintele programului includ stabilirea unui spațiu de roaming comun între țările Parteneriatului Estic până în 2020, ceea ce înseamnă apeluri telefonice mai ieftine pentru moldovenii care vor călători în cadrul regiunii, precum și sprijin concret pentru dezvoltarea competențelor digitale care să se potrivească cu cererea sectoarelor emergente, precum și un cadru favorabil pentru inovare și start-up-uri. Sprijinul acordat e-Comerțului transfrontalier va simplifica procedurile de export, va reduce întârzierile la frontieră, precum și va spori securitatea și transparența operațiunilor, stimulând economia digitală în Republica Moldova și gama și calitatea serviciilor disponibile consumatorilor. În domeniul e-Sănătății, sistemul de sănătate, profesioniștii în îngrijire, precum și pacienții din R. Moldova vor beneficia de orientări și standarde comune elaborate privind serviciile de e-Sănătate, schimb de date și registre medicale, în colaborare cu autoritățile naționale.

EU4Digital complementează, de asemenea, sprijinul bilateral al UE acordat R. Moldova la elaborarea unui sistem public nou pentru achizițiile electronice (sistemul IT M-tender) în conformitate cu directivele privind achizițiile publice ale UE, și reziliența cibernetică sporită, în special înainte de alegeri.

Vezi toate proiectele asociate