Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

 1. INTRODUCERE

Programul EU4Digital este un program finanțat de Uniunea Europeană pentru promovarea domeniilor cheie ale economiei și societății digitale, în conformitate cu normele și practicile UE.  Programul este implementat de un Consorțiu condus de Ernst & Young Baltic UAB.

Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene (în continuare DG NEAR) este operatorul de date, iar membrii consorțiului Ernst & Young Baltic UAB (codul companiei: 110878442, adresa: Aukštaičių st. 7, LT-11241 Vilnius, Lituania), Servicii de Consiliere Ernst & Young SCRL/CVBA (codul companiei: BE 0467.239.793, adresa: De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia) și Compania Action Global Communications Limited din Cipru (codul companiei: HE1 16495, adresa: Kondilaki st.1090, Nicosia, Cipru) (în continuare Partenerii Programului EU4Digital) activează în baza instrucțiunilor și în numele Comisiei Europene în calitate de procesatori de date pentru programul EU4Digital.

Partenerii Programului EU4Digital se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte confidențialitatea. Comisia Europeană colectează și procesează ulterior datele cu caracter personal în baza Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (abrogarea Regulamentul (CE) Nr 45/2001).

Această declarație de confidențialitate explică motivele pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Partenerii Programului EU4Digital, felul în care noi colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal oferite, cum este utilizată această informație și ce drepturi aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Aceasta mai specifică detaliile de contact ale operatorului de date responsabil cu care puteți exercita drepturile dvs., ale Ofițerului responsabil pentru protecția datelor și ale Supervizorului European pentru Protecția Datelor. 

Această declarație se referă la programul  EU4Digital implementat de DG NEAR a Comisiei Europene în capacitatea sa de operator de date, care a desemnat Partenerii Programului EU4Digital să activeze ca procesatori de date. 

Contractanții Comisiei se conduc de o clauză contractuală specială privind orice operațiune de procesare a datelor dvs. din numele Comisiei și  de obligațiunile de confidențialitate ce derivă din transpunerea Regulamentului general privind protecția datelor în Statele Membre ale UE (Regulamentul GPD (UE) 2016/679).

Subiecții de date au dreptul la recurs (adică pot depune o plângere) către Supervizorul European pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu), dacă ei consideră că drepturile lor conform Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate în rezultatul procesării datelor cu caracter personal de către Operatorul de Date.

 1. DE CE NOI PROCESĂM DATELE DVS.?

Colectăm și prelucrăm datele dvs. exclusiv pentru a putea distribui informații legate de programul EU4Digital, inclusiv webinare, conferințe, buletine informative sau alte actualizări periodice prin e-mail.

 1. CE FEL DE DATE COLECTĂM ȘI PROCESĂM?

Noi colectăm și procesăm următoarele informații (personale) direct de la dvs.:

 • Identificatori personali, cum ar fi numele, prenumele, organizația, rolul, țara reprezentată,
 • Adresa de e-mail,
 • Număr de telefon și
 • În scopul înregistrării consimțământului, adresa IP

Colectarea și procesarea acestor date cu caracter personal ne permite să contactăm, obținem și să înregistrăm preferințele de comunicare și dacă este cazul, consimțământul subiecților de date cu privire la implementarea activităților Programului EU4Digital și comunicațiile legate de marketing. 

Datele privind adresele de email sunt colectate prin utilizarea platformei online de marketing Mailchimp. Colectarea adreselor de email ne permite să expediem destinatarilor buletine informative, rapoarte și alte materiale cu privire la pagina web.

 • Cookie-urile și instrumentul web de analiză

Atunci când vizitați pagina noastră, noi colectăm automat anumite date cu caracter personal de pe dispozitivul dvs., cum ar fi:

 • Adresa dvs. IP.
 • Denumirea domeniului solicitat.
 • Denumirea prestatorului de servicii de internet (ISP) este captată câteodată în dependență de configurația conexiunii ISP.
 • Data și timpul vizitării paginii web.
 • Durata sesiunii.
 • Paginile accesate.
 • Numărul de accesări a paginii web timp de o lună.
 • Fișierul URL pe care-l examinați și informațiile pertinente.
 • Pagina web care v-a referit la pagina noastră web.
 • Sistemul operațional folosit de computerul dvs.

Colectarea acestor informații ne permite să înțelegem mai bine vizitatorii pe pagina noastră web, locația lor și ce conținut de pe site-ul nostru este interesant pentru ei. Noi utilizăm aceste informații pentru scopurile noastre analitice interne și pentru a îmbunătăți calitatea și relevanța paginii noastre pentru vizitatori. Informațiile vor fi colectate utilizând cookie-uri și tehnologii similare de urmărire, după cum este explicat în Politica noastră privind Cookie-urile.

Dvs. aveți posibilitatea să alegeți cookie-uri, conform Politicii noastre privind cookie-urile.  Prin modificarea preferințelor browser-ului, dvs. aveți posibilitatea să acceptați toate cookie-urile, să fiți notificați când un cookie este stabilit sau să respingeți toate cookie-urile. Dacă alegeți neacceptarea cookie-urilor, dvs. nu veți putea accesa părți sau toată pagina web.

 1. CUM NOI COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Noi colectăm manual informațiile cu caracter personal direct de la dvs. pe care ni le oferiți la abonarea la buletinul nostru informativ.

Prin abonarea la buletinul nostru informativ, sunteți de acord ca datele dumneavoastră de contact (e-mail) să fie utilizate pentru distribuirea de informații legate de programul EU4Digital, inclusiv webinare, conferințe, buletine informative sau alte actualizări periodice.

 1. CARE SUNT MOTIVELE LEGALE PE CARE LE APLICĂM LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

În contextul procesării datelor, se aplică Regulamentul (CE) Nr.2018/1725. Procesarea datelor dvs. este efectuată în baza Articolului 5 a) și d).  

Noi procesăm datele dvs. cu caracter personal, deoarece: 

 • 5(a) procesarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interesul public sau în exercitarea autorității publice a unei instituții sau organ al Uniunii;
 • 5(d) subiecții de date au oferit consimțământul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 1. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal pe toată durata de implementare a Programului EU4Digital (cu titlu indicativ, până în iunie 2025), cu excepția cazului în care: 

 • persoana vizată solicită în mod expres dezactivarea și ștergerea informațiilor. 
 • contactele nu au fost utilizate în mod activ pentru o perioadă care depășește 18 luni. 

Dacă nu mai doriți să folosim informațiile dvs. cu caracter personal sau să vă oferim vreun serviciu, puteți să solicitați să ștergem datele dvs. cu caracter personal prin expedierea unei solicitări la EU4Digital@lt.ey.com

 1. CUM PROTEJĂM DATELE DVS.?

Toate datele în format electronic (e-mail-uri, documente, detalii de contact) sunt stocate în baza noastră de date. Toate operațiunile de procesare sunt efectuate în baza Deciziei Comisiei 2017/46 din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene. Contractanții Comisiei se conduc de o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de procesare a datelor dvs. din numele Comisiei și de obligațiunile de confidențialitate ce derivă din transpunerea Regulamentului general privind protecția datelor în Statele Membre ale UE (Regulamentul GPD (UE) 2016/679).

Ne angajăm să garantăm că datele dvs. cu caracter personal sunt în siguranță. Pentru a preveni accesul neautorizat sau dezvăluirea, toți partenerii Programului EU4Digital implementează măsuri tehnice și organizaționale pentru a securiza și proteja datele cu caracter personal. Toți angajații și părțile terțe implicate în procesarea datelor cu caracter personal se obligă să respecte confidențialitatea datelor dvs. 

Prevenirea accesului neautorizat la datele cu caracter personal a fost asigurat prin implementarea unei politici de acces restrictiv, limitând accesul la baza de date ce conține date cu caracter personal pentru persoanele acreditate în baza necesității îndeplinirii sarcinilor sale.

Ne angajăm să asigurăm că informațiile dvs. sunt în siguranță. Pentru a preveni accesul neautorizat sau dezvăluirea, am implementat proceduri fizice, electronice și manageriale potrivite pentru a securiza și proteja informațiile pe care le colectăm online.

 1. CINE ARE ACCES LA DATELE DVS. ȘI CUI SUNT DEZVĂLUITE?

Informația dvs. este dezvăluită operatorului de date și procesatorilor de date pentru informare și potențial, în scopuri de comunicare.

Informațiile pot fi partajate cu: 

 • Operatorul de date în scopul executării sarcinii sale în interesul public sau în exercitarea unei autorități oficiale învestite într-o instituție sau agenție a Uniunii;
 • Operatorul de date și (sub)-procesatorii de date (pentru îndeplinirea sarcinilor administrative și de întreținere necesare conform rolurilor lor).

Datele dvs. pot fi prelucrate în diferite jurisdicții în care își desfășoară activitatea (sub)procesatorii de date (locațiile birourilor EY sunt enumerate la www.ey.com). Acestea vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă și vor fi puse în aplicare măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a le proteja. Transferul de date cu caracter personal între membrii rețelei EY are loc în baza Programului EY Reguli corporative obligatorii/ Binding Corporate Rules, disponibil la www.ey.com/bcr. Informații suplimentare despre măsurile de securitate și prelucrarea datelor cu caracter personal de către EY sunt disponibile la https://www.ey.com/en_lt/privacy-statement.

 1. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA? 

Dvs. aveți drepturi specifice ca „subiect de date” în baza Capitolului III (Articolele 14-25) al Regulamentului (UE) 2018/1725, în particular dreptul la accesarea datelor dvs. cu caracter personal și la rectificarea lor dacă datele dvs. cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete. 

Unde este cazul, aveți dreptul să ștergeți datele  dvs. cu caracter personal, să restricționați procesarea datelor dvs. cu caracter personal, să vă opuneți procesării și aveți dreptul la portabilitatea datelor. 

Dvs. aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. cu caracter personal, care este efectuată în mod legal în baza Articolului 5(1)(a) din motive ce se referă la o situație anume. 

Dacă v-ați exprimat consimțământul de a oferi datele cu caracter personal DG NEAR sau direct Partenerilor Programului EU4Digital pentru operațiunea actuală de procesare, dvs. puteți să retrageți consimțământul în orice moment prin înștiințarea Operatorului de date. Retragerea nu va afecta legalitatea procesării efectuate înainte de a vă retrage consimțământul. 

Subiecții de date pot solicita modificarea, corectarea sau ștergerea profilurilor lor din programul EU4Digital prin expedierea unui e-mail.

Dacă considerați că drepturile de protecție a datelor dvs. au fost încălcate de o instituție a UE, puteți depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor.

 1. INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți comentarii sau întrebări, orice preocupări sau plângeri cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați (Partenerii Programului EU4Digital), Operatorul de Date sau Ofițerul responsabil pentru protecția datelor (OPD).

Dacă este necesar, vă puteți adresa la Supervizorul European pentru Protecția Datelor.  

Informațiile de contact sunt oferite mai jos: 

Partenerii Programului EU4Digital:

Cutia poștală funcțională:EU4Digital@lt.ey.com

Operatorul de date:

Comisia Europeană, Directoratul General NEAR

Cutia poștală funcțională: NEAR-A2@ec.europa.eu 

Ofițerul european pentru protecția datelor:

Puteți să contactați Ofițerul responsabil pentru protecția datelor cu privire la problemele legate de procesarea datelor cu caracter personal în baza Regulamentului (UE) 2018/1725: 

DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu

Scroll to Top