Azerbaidjan

Inițiativa EU4Digital a Uniunii Europene sprijină agenda de reformă digitală din Azerbaidjan cu o serie de acțiuni de promovare a domeniilor cheie ale economiei și societății digitale, în conformitate cu normele și practicile UE, pentru a aduce creștere economică, a genera mai multe locuri de muncă, a îmbunătăți viața oamenilor și a ajuta afacerile.

Știri Evenimente Istorii de succes

EU4Digital va îmbunătăți activitatea instituțiilor guvernamentale, va stimula diversificarea economică promovând creșterea economică și a locurilor de muncă și va îmbunătăți viața cetățenilor azeri. Armonizarea piețelor digitale va rezulta în servicii online îmbunătățite la prețuri mai bune și cu o mai mare alegere pentru toți oamenii.

Azerbaidjanul este implicat activ în fiecare dintre cele șase direcții ale inițiativei Armonizarea Piețelor Digitale (APD) și își asumă rolul de țară coordonatoare în direcția „Ecosisteme de Inovare și de Start-up” și subsecțiunea „Vama Electronică”.

Dezvoltarea economiei digitale este o chestiune prioritară pentru Azerbaidjan, în conformitate cu „Strategia națională pentru dezvoltarea societății informaționale în Republica Azerbaidjan pentru perioada 2014-2020”. Foaia de Parcurs Strategică pentru dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în Republica Azerbaidjan, adoptată la sfârșitul anului 2016, se axează, de asemenea, pe asigurarea unei tranziții digitale mai rapide și mai sigure.

UE a sprijinit, de asemenea, Azerbaidjanul printr-un proiect de „consolidare a dezvoltării e-Serviciilor (inclusiv e-Comerț)„, implementat cu Ministerul Transporturilor, comunicațiilor și tehnologiilor înalte al Republicii Azerbaidjan.

Vezi toate proiectele asociate