Strategiile privind comunicațiile în bandă largă ale inițiativei EU4Digital în regiunea PaE

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina
 • Durata: 2018-2020
 • Contribuția UE: €1 milioane

Proiectul, implementat de Banca Mondială, susține țările din cadrul Parteneriatului Estic la elaborarea și implementarea primelor etape ale strategiilor naționale privind comunicațiile în bandă largă, în conformitate cu strategiile relevante ale UE, oferind asistență tehnică și sprijin la consolidarea capacităților. 

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului este accelerarea dezvoltării comunicațiilor în bandă largă în regiunea PaE prin introducerea strategiilor naționale privind comunicațiile în bandă largă, în conformitate cu strategiile similare ale UE. Accelerarea dezvoltării comunicațiilor în bandă largă în regiunea PaE este de importanță vitală și nu doar din punctul de vedere al potențialului acesteia de a stimula creșterea PIB-ului (estimată la 2,9–4,3 miliarde de euro pentru regiunea PaE, doar pentru liniile fixe de bandă largă), ci și pentru acordarea conectivității esențiale pentru dezvoltarea e-Serviciilor pentru mediul de afaceri și cetățeni. 

Activități

Proiectul desfășoară următoarele activități:

 • Studiu de analiză comparativă și analiza decalajului existent
  Efectuarea unui studiu de analiză comparativă și a unei analize a decalajului existent pentru a stabili situația actuală pe piață vizavi de cadrul UE și cele mai bune practici ale statelor membre ale UE. În fiecare țară, Banca Mondială efectuează o analiză a strategiilor statului privind comunicațiile în bandă largă, a cadrelor legislativ și normativ, precum și a practicilor legate de dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă. 
 • Sprijin pentru îmbunătățirea cadrelor legislativ și normativ
  În baza analizei decalajului existent, proiectul susține autorii de politici naționale și autoritățile de reglementare la elaborarea unei abordări comune pentru îmbunătățirea cadrelor legislative și normative ale țărilor partenere în vederea facilitării dezvoltării comunicațiilor în bandă largă, în special a telecomunicațiilor și economiei digitale, în coordonare cu activitățile desfășurate în baza diverselor rețele ale inițiativei EU4Digital și în conformitate cu cele mai bune practici ale UE. 
 • Susținerea cartografierii benzii largi
  Banca sprijină autorii de politici naționale și autoritățile de reglementare la cartografierea infrastructurilor și serviciilor de bandă largă în țările PaE. Cartografierea benzii largi joacă două roluri interconectate, atât în coordonarea dezvoltării infrastructurii cu scop de reducere a costurilor, cât și la clasificarea domeniilor geografice în zone albe, gri și negre în scopul acordării ajutoarelor de stat. 
 • Promovarea schimbului de experiență și celor mai bune practici
  Proiectul organizează misiuni tehnice, ateliere de lucru și evenimente pentru livrarea activităților de asistență tehnică la cerere în vederea schimbului de experiență și al celor mai bune practici în cadrul țărilor partenere pe subiecte legate de dezvoltarea benzii largi. Activitățile se axează pe astfel de tematici ca accesul la serviciile în bandă largă în zonele rurale, gestionarea spectrului de frecvențe radio, conectivitatea transfrontalieră internațională și regională, reglementarea piețelor de vânzare cu ridicata și cu amănuntul, reducerea costurilor prin partajarea infrastructurii, acordarea ajutoarelor de stat pentru a umple lacunele de piață rămase, precum și măsurile de facilitare a cererii. 
 • Formularea și sprijinirea implementării strategiilor privind comunicațiile în bandă largă Proiectul sprijină țările din Parteneriatul Estic la elaborarea sau actualizarea strategiilor privind comunicațiile în bandă largă acordând asistență tehnică pe tematici specifice, precum și recomandând îmbunătăți la planurile de acțiuni ale acestora. Proiectul de asemenea se va angaja cu partenerii pentru a identifica rezerva de programe de investiții posibile care ar putea fi susținute de partenerii de dezvoltare în parteneriat cu sectorul privat.