Moldova: oportunitățile de transformare digitală în atenția dialogului cu partenerii de dezvoltare

  • Data: 08/07/21
  • Distribuie:

Prim-ministrul interimar al Moldovei, Aureliu Ciocoi, și reprezentanta rezidentă a PNUD în Moldova, Dima Al-Khatib, au lansat și au co-prezidat Dialogul Partenerilor de Dezvoltare privind Transformarea Digitală în Republica Moldova. Discuția a reunit reprezentanți ai mai multor instituții guvernamentale și parteneri internaționali precum Uniunea Europeană, BERD și USAID.

„Pandemia COVID-19 a arătat un nivel ridicat de importanță a disponibilității digitale la nivel global și în fiecare țară individual. În răspunsul nostru la  noile provocări, transformarea digitală rămâne una dintre cele mai înalte priorități.  Republica Moldova este o țară cu toate cele necesare pentru o transformare digitală rapidă și cu impact.”, a declarat premierul în exercițiu, specificând progresele înregistrate în digitalizarea serviciilor publice și dezvoltarea platformelor e-Gov. El a menționat, de asemenea, contribuția sectorului TIC de peste 7% la PIB și acoperirea cu rețele de internet a cca 98% din localitățile din țară.

Dat fiind faptul că Agenda digitală a Moldovei 2020 a fost recent finalizată, este urgentă necesitatea unei viziuni de transformare digitală pentru a avansa în acest domeniu Astfel, Dialogul partenerilor este un loc important pentru discuții la nivel înalt și coordonare între guvern și donatori în domeniul transformării digitale incluzive și durabile. „Apreciem sprijinul partenerilor de dezvoltare în diferite domenii ale Transformării Digitale a Moldovei: sprijin pentru Agenția eGov, creșterea competitivității sectorului TIC din Moldova, îmbunătățirea sistemului educațional și a alfabetizării digitale, făcând Republica Moldova să țină evidența digitalizării”, a declarat prim-ministrul în exercițiu.

Discuțiile pe platforma dată vor contribui la sincronizarea agendelor și eforturilor, identificarea domeniilor de intervenție și consolidarea capacităților în următoarele câteva luni pentru a pregăti elaborarea unei noi strategii pentru transformarea digitală a întregii societăți. În prezent sunt în proces de pregătire Foaia de parcurs pentru economia digitală, agenda de transformare digitală a guvernanței și cadrul politic pentru digitalizarea în educație. „Avem nevoie de un efort consolidat și de sprijinul partenerilor noștri în acest sens. Guvernul rămâne angajat să susțină dialogul de dezvoltare a cadrului politic și va folosi acest format important pentru o viziune comună a dezvoltării unei Moldove digitale prospere „, a declarat șeful Guvernului, adăugând că digitalizarea accelerată a întregii societăți va crea noi modele de afaceri și oportunități pentru progresul digital în diverse domenii. 

În cadrul primei ședințe, a fost prezentată Evaluarea disponibilității digitale pe țară, realizată de PNUD. Documentul oferă o viziune generală asupra capacităților și oportunităților Republicii Moldova de a accelera transformarea digitală.

Participanții la dialog au convenit asupra elaborării unei foi de parcurs care să stabilească etapa pregătitoare necesară pentru dezvoltarea Agendei digitale a Moldovei pentru următorii 7-10 ani.

Comunicat de presă