Evenimentul EU4Digital pune accentul pe interoperabilitatea în materie de e-sănătate în întreaga UE

  • Data: 08/07/21
  • Distribuie:

La 29 iunie, echipa e-Sănătate a EU4Digital a organizat un eveniment virtual menit să ofere o actualizare a evoluțiilor recente privind interoperabilitatea în materie de e-Sănătate în întreaga UE. Acesta este al treilea eveniment virtual dintr-o serie de evenimente de colaborare în domeniul e-Sănătății planificate pentru anul curent, reunind membrii rețelei e-Sănătate din cele șase țări partenere din est.

În prima parte a evenimentului, un vorbitor invitat de la Comisia Europeană, Dr. Reza Razavi, responsabil de programul de cercetare pentru politicile UE, a prezentat un mesaj înregistrat din partea lui Ceri Thompson, Șef adjunct de unitate, DG CNECT e-Sănătate, Bunăstare și Îmbătrânire, care a oferit informații actualizate cu privire la noile programe și inițiative ale UE în sprijinul sănătății digitale, inclusiv:

  • Prezentare generală a strategiei UE privind datele și a acțiunilor  în materie de date
  • Inițiativa legislativă privind Spațiul European al Datelor Medicale
  • Declarația privind asigurarea accesului transfrontalier la baza de date genomică
  • Inițiativa europeană privind imagistica în domeniul cancerului
  • Regulamentul privind inteligența artificială

Dr. Reza Razavi a explicat că transformarea digitală a sănătății și îngrijirii în întreaga UE se concentrează pe utilizarea serviciilor digitale pentru îngrijirea centrată pe pacient, oferind un acces mai bun la datele lor medicale precum și conectarea și schimbul de date medicale pentru cercetare și rezultate mai bune în materie de sănătate.

În a doua parte a evenimentului, invitatul Filipe Mealha (reprezentant al SPMS – servicii partajate pentru Ministerul Sănătății) a prezentat experiența portugheză în domeniul interoperabilității în materie de e-Sănătate. Vorbitorul a prezentat Strategia Națională Portugheză privind Datele, subliniind importanța datelor medicale pentru furnizarea asistenței medicale (utilizarea primară a datelor), precum și activitățile de cercetare, elaborare de politici și reglementare (utilizarea secundară a datelor). În următoarea parte a prezentării, rețeaua e-Sănătate a beneficiat de o introducere în ecosistemul portughez interoperabil de e-Sănătate care permite servicii electronice de sănătate transfrontaliere. Vorbitorul a explicat modul în care Certificatul digital al UE privind COVID a fost introdus și funcționează acum într-un ecosistem complex, permițând pacienților să caute și să recupereze certificatele.

Un alt vorbitor invitat, Carlos Mateu Lopez (Șef interoperabilitate și tehnologii, FTSS), a împărtășit apoi actualizări recente despre interoperabilitatea în materie de e-Sănătate în Catalonia. Rețeaua e-Sănătate a beneficiat de o introducere în ecosistemul digital de sănătate din Catalonia, precum și mai multe evoluții în materie de interoperabilitate, inclusiv platforma de interoperabilitate (IS3), depozitul de imagini patologice (PAT-SIMDCAT) și depozitul de date privind mobilitatea (mConnecta). În partea finală a evenimentului, reprezentanți din cele șase țări partenere din Est au fost invitați să-și împărtășească actualizările cu privire la evoluțiile recente în domeniul interoperabilității în materie de e-Sănătate. Reprezentantul din Belarus a vorbit despre activitatea lor în domeniul juridic, semantic și tehnic al interoperabilității. De exemplu, aplicarea tehnologiilor de telemedicină și introducerea unui sistem de e-Sănătate centralizat funcțional vor face parte din legislația nouă din țară. Reprezentantul Ucrainei a vorbit despre activitatea lor în domeniul serviciilor electronice de sănătate (e-Prescripție, fișe medicale electronice, e-Trimitere și altele), precum și despre planurile viitoare de îndepărtare de la documentele pe suport de hârtie, spre utilizarea eData doar în domeniul asistenței medicale. Reprezentantul Armeniei a prezentat planul de acțiune pentru dezvoltarea e-Sănătății aprobat de Ministerul Sănătății, care include implementarea e-Prescripției, telemedicinei și instrumentelor de analiză și raportare a datelor medicale.