Parteneriatul Estic: tranziția digitală în centrul agendei reînnoite pentru redresare, reziliență și reformă

  • Data: 06/07/21
  • Distribuie:

Sprijinul pentru tranziția digitală se află în centrul priorităților de cooperare cu partenerii din est ai UE în anii următori, și este parte a Priorităților Parteneriatului Estic după 2020 lansate pe 2 iulie.

Agenda se bazează pe cele cinci obiective pe termen lung, cu reziliența la bază, după cum au fost definite pentru viitorul Parteneriatului estic în martie 2020. Acesta va fi susținut de un plan Economic și de investiții de €2,3 miliarde în granturi, finanțare mixtă și garanții, cu un potențial de mobilizare de până la €17 miliarde în investiții publice și private. Propunerea UE va contribui la discuțiile privind viitoarea politică a Parteneriatului Estic, inclusiv la Summitul Parteneriatului Estic planificat pentru decembrie 2021.

Agenda comprehensivă are ca scop sporirea comerțului, a creșterii și locurilor de muncă, investind în conectivitate, consolidând instituțiile democratice și statul de drept, sprijinind tranziția verde și digitală, și promovând societăți echitabile, egalitare și incluzive.

Propunerea include top zece ținte pentru 2025, care au fost selectate pentru a marca angajamente clare în toate domeniile prioritare de cooperare. În ceea ce privește transformarea digitală a PaE, top zece ținte sunt:

  • Internet de mare viteză: cel puțin 80% din gospodării au acces la internet de mare viteză accesibil, cu un accent deosebit pe egalitatea de gen, reducerea decalajului urban-rural și incluziunea socială.

Alte ținte importante pentru 2025 în acest domeniu includ:

  • Roaming internațional: reducerea prețurilor cu amănuntul pentru roamingul internațional în țările partenere cu cel puțin 80%, prin aplicarea Acordului Regional de Roaming (care urmează să fie semnat în 2021); continuarea explorării posibilităților pentru un spațiu comun de roaming internațional între țările PaE și statele membre ale UE.
  • Securizarea rețelelor 5G prin alinierea la abordarea coordonată a UE, luând măsuri de securitate proporționale, adecvate și bazate pe riscuri pentru rețelele și serviciile 5G și eliberând benzile de frecvență pentru operatorii de telefonie mobilă. Acordul regional privind spectrul de frecvențe între țările din PaE (care urmează să fie semnat în 2021), va fi aplicat integral.
  • e-Guvernare: cel puțin 80% din serviciile publice vor fi disponibile online prin intermediul platformelor interoperabile; cel puțin patru țări PaE cu semnături digitale recunoscute reciproc între ele și cu UE, 30% din documentele transferate transfrontalier fiind semnate digital; cel puțin patru coridoare digitale de transport sunt operaționale complementând rețeaua TEN-T, 30% din documentele logistice transferate transfrontalier fiind semnate digital.
  • Economia digitală și inovarea: creșterea cu 50% a comerțului electronic transfrontalier cu UE; abilitarea digitală a unui milion de cetățeni din PaE prin crearea unei platforme digitale privind educația; investirea a 100 de milioane EUR pentru a stimula inovația digitală și a sprijini start-up-urile digitale de înaltă performanță și pentru a contribui la crearea de locuri de muncă conexe de înaltă calitate.
  • Reziliența cibernetică – securitatea cibernetică: instituirea cadrelor instituționale, politice și legislative de securitate cibernetică în toate țările PaE, compatibile cu legislația și orientările UE; introducerea metodologiei ENISA privind amenințările cibernetice în toate țările PaE; promovarea alinierii în continuare la standardele UE și internaționale de protecție a datelor.

În plus, transformarea digitală este prezentă în alte domenii prioritare, cum ar fi sprijinirea IMM-urilor pentru a continua tranziția digitală, sprijinirea digitalizării educației și formării, precum și a competențelor digitale pentru tineri, investiții în cercetare și inovare și sprijin pentru instrumente digitale și servicii de e-sănătate.

Sprijinind acest accent pe tranziția digitală, Planul Economic și de Investiții va mobiliza investiții potențiale de până la 1,5 miliarde EUR pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de internet în bandă largă (fibră optică, sisteme mobile), în special în zonele îndepărtate și rurale, pentru a reduce decalajul digital în țară. UE va sprijini, de asemenea, dezvoltarea ecosistemelor pentru servicii digitale.

Prin Inițiativa privind Inovarea Digitală și Scale-up (DISC), planul va investi în continuare €100 de milioane în stimularea inovării digitale și start-up-urile digitale de înaltă performanță și va contribui la crearea de locuri de muncă de înaltă calitate aferente. DISC va consolida, de asemenea, ecosistemul PaE pentru creșterea start-up-urilor și îmbunătățirea accesului la capacitatea de finanțare (capital inițial, investitori providențiali și capital de risc). Utilizarea de date și servicii gratuite și deschise a programelor spațiale Copernicus și Galileo ale UE va oferi un impuls suplimentar pentru start-up-urile digitale și va permite soluții și aplicații adaptate local.

Noua agendă propune, de asemenea, o revizuire a arhitecturii multilaterale a PaE pentru a ajusta cadrul conform noilor priorități și a-l face pe deplin potrivit scopului. 

Planul regional economic și de investiții va sprijini redresarea socio-economică post-COVID și reziliența pe termen lung, ținând cont de agenda „reconstruiește mai bine”. Planul prezintă investițiile prioritare și definește un set de inițiative emblematice, care au fost identificate în comun cu țările partenere, având în vedere prioritățile, nevoile și ambițiile acestora.

Propunerile vor fi discutate cu țările partenere, statele membre ale UE, societatea civilă și alte părți interesate cheie având în vedere cel de-al 6lea Summit al Parteneriatului Estic din decembrie 2021.

Află mai multe 

Document de lucru comun al serviciilor Comisiei: redresare, reziliență și reformă: prioritățile Parteneriatului Estic după 2020   

Comunicare comună: politica Parteneriatului Estic după 2020: Consolidarea Rezilienței – un Parteneriat Estic care aduce beneficii pentru toți

Fișă informativă privind prioritățile viitoare

Fișă de date – realizări – 20 de rezultate către 2020

Întrebări și Răspunsuri: prioritățile Parteneriatului Estic după 2020