Moldova: raportul identifică decalajul major de gen în profesiile TIC

  • Data: 11/02/20
  • Distribuie:

Femeile și fetele ocupă doar 31% din locurile de muncă din sectorul TIC al Moldovei și doar 19% din profesiile digitale, potrivit unui studiu publicat de Biroul Național de Statistică.

Doar 4,6% dintre fetele care studiază în învățământul superior aleg STIM (Știință, Tehnologii, Inginerie și Matematică) ca profil de studiu. Prin urmare, femeile obțin locuri de muncă cu un nivel mai scăzut de calificare și, respectiv, de remunerare în acest sector. Salariile femeilor în sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) sunt cu 33% mai mici decât ale bărbaților.

Accesul la TIC și Internet nu este egal. Ponderea gospodăriilor conduse de femei care au acces la computer și internet este cu 11,7  puncte procentuale mai mică decât a gospodăriilor conduse de bărbați.  Mai mult ca atât, diferențele cresc în timp: accesul la computere și la internet al gospodăriilor conduse de bărbați crește mai repede decât al gospodăriilor conduse de femei.

Acestea sunt doar câteva dintre concluziile studiului Femeile și bărbații în sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC),  prezentat la  20 decembrie 2019, de Biroul Național de Statistică.

Publicația a fost realizată în cadrul Proiectului ONU „Consolidarea sistemului statistic național”,  implementat de Biroul Național de Statistică, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), al Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și a Suediei.

Raportul mai arată că ponderea celor care au un computer este cu 24,1 puncte procentuale mai mică în sate decât în zonele urbane. Accesul la utilitățile TIC este direct corelat cu nivelul de bunăstare și educație, precum și cu prezența și nivelul de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor TIC.   Aproximativ 71,5% dintre cele mai bogate gospodării au computere, comparativ cu 35,7% dintre cele mai sărace. În același timp, aproximativ 90% din gospodăriile persoanelor cu studii superioare și doar 25% din gospodăriile conduse de persoane cu studii primare sau fără studii au computere.

În ultimii trei ani, numărul întreprinderilor din domeniul TIC conduse de femei a crescut mai rapid (cu 28 %) decât cele conduse de bărbați (24 %), în timp ce disparitățile de gen au scăzut. Companiile conduse de femei plătesc cele mai mari salarii în TIC, iar ocuparea forței de muncă este mai mare în astfel de companii. Dacă această tendință va continua, disparitățile de gen între companiile din domeniul TIC vor scădea.

Femeile și bărbații de asemenea folosesc TIC în scopuri diferite. Bărbații descarcă mai frecvent software-uri, urmăresc conținutul digital în scopuri de divertisment sau efectuează plăți pentru diverse servicii. Femeile primesc mai des informații despre serviciile de sănătate, instruire, educație etc. 

Studiul declară că incluziunea TIC ar permite femeilor să aibă un acces mai larg la educație, sănătate și servicii sociale și ar contribui la independența și integrarea lor economică.

Promovarea specialităților și profesiilor bine plătite în rândul femeilor și eliminarea stereotipurilor despre profesii și ocupații ar contribui la sporirea accesului femeilor la TIC și la eliminarea decalajului constatat în acest domeniu, a raportat studiul.

Comunicat de presă al PNUD