Підтримка цифрових інновацій: як європейські екосистеми ІКТ можуть дати новий імпульс Східному сусідству

 • Дата: 24/06/20
 • Поділитись:

Останніми місяцями команда Програми EU4Digital з інновацій в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) працювала над просуванням загальної законодавчої бази в регіоні Східного партнерства, яка сприятиме інноваціям в сфері ІКТ на основі норм і кращих практик ЄС.

Працюючи над досягненням цієї мети, команда Програми EU4Digital визначила основні прогалини між ЄС і Східним сусідством і розробила рекомендації для національної політики, а також плани дій з її реалізації для кожної країни-партнера, відповідно до конкретних сфер політики, обраних кожною країною:

• Управління правами інтелектуальної власності на цифрові інновації (Вірменія)

• Нові організаційні форми підтримки інновацій в сфері ІКТ (Азербайджан)

• Доступ цифрових інноваційних МСП до фінансів (Грузія, Україна)

• Інноваційні екосистеми ІКТ для стартапів і скейлапів (Молдова)

• Цифровізація промисловості (цифрова трансформація МСП в традиційних секторах) (Білорусь)

Політичні рекомендації і плани дій засновані на аналізі практики ЄС в кожній відповідній галузі політики. У цій статті представлений огляд найкращих практик ЄС в галузі Нових організаційних форм підтримки інновацій в сфері ІКТ, які були обрані як пріоритетні в Азербайджані, але мають особливий резонанс і для всього регіону.

Екосистеми для цифрових інновацій – це ті системи, які створюються людьми, стартапами і компаніями, а також різними типами організацій, які взаємодіють як система для створення і підтримки цифрових інновацій. Мета такої екосистеми – забезпечити високий рівень продуктивності інноваційних компаній за допомогою надання певних необхідних послуг. Нові організаційні форми є логічним кроком у розвитку таких екосистем.

Політика розвитку інноваційних екосистем заснована на розумінні того, що основними джерелами продуктивності в екосистемах є якість зв’язків (створення мереж), якість суб’єктів екосистеми (компетенції та навички) та якість інститутів (якість регулювання і рамкові умови для інновацій в країні).

Крім класичних технопарків, бізнес-інкубаторів та офісів трансферу технологій, існують різні інші організаційні форми, які можуть підтримувати цифрові інновації. Незважаючи на те, що їх робота добре налагоджена в ЄС, вони майже не реєструються в країнах Східного сусідства.

Наступні ключові типи нових організаційних форм, які краще підходять для надання необхідних послуг в інноваційній екосистемі, діють в ЄС на підтримку інновацій в сфері ІКТ:

 • Інноваційні кластери
 • Акселератори
 • Науково-практичні центри
 • Центри цифрових інновацій
 • Проєкти, що працюють на основі державно-приватного партнерства (“федеративні” проєкти за участю багатьох зацікавлених сторін).

Інноваційні кластери

Згідно політики Європейської Комісії щодо промислових кластерів, кластери – це форми економічного співробітництва спеціалізованих підприємств, часто МСП та інших відповідних суб’єктів підтримки, включаючи інвесторів, університети та дослідні центри.

Інноваційні кластери зазвичай визначаються як “групи підприємств і організацій, що працюють в одному секторі та розташовані поруч один з одним, які досягли достатніх масштабів для розвитку спеціалізованих знань, послуг, ресурсів і навичок”.

Сучасна кластерна політика спрямована на створення сприятливої бізнес-екосистеми для інновацій і підприємництва, в якій можуть з’явитися нові переможці, і підтримку розвитку нових ланцюжків доданої вартості в промисловості та “галузей, що розвиваються”. Для досягнення цієї мети сучасна кластерна політика використовує системний підхід, в якому поєднуються різні політики, програми та інструменти. В рамках цього підходу не лише підтримуються мережеві операції і створюються кластерні організації, які управляють мережами і надають послуги підтримки МСП, а й розробляються стратегії інтелектуальної спеціалізації, які створені з урахуванням секторальних, географічних і політичних моделей.

Кластерні ініціативи – це організовані зусилля для підтримки конкурентоспроможності кластеру. Вони складаються з практичних дій, пов’язаних зі здатністю цих кластерів самоорганізовуватися і активно формувати майбутнє кластера. Вони зазвичай використовують підхід “від низу до верху”, реалізуються в рамках конкурентного процесу і часто керуються спеціалізованими МСП-посередниками, такими як кластерні організації, які є юридичними особами, що підтримують зміцнення співпраці, створення мереж та навчання в інноваційних кластерах шляхом надання спеціалізованих та індивідуальних послуг підтримки бізнесу для стимулювання інноваційної діяльності, особливо МСП.

Кластерні організації відіграють вирішальну роль в наданні уряду допомоги для виявлення конкурентних переваг і пов’язаних з ними інноваційних можливостей конкретного регіону з метою розробки його стратегії інтелектуальної спеціалізації, яка буде супроводжуватися спільними дорожніми картами і узгодженням інвестиційних програм. Інтелектуальна спеціалізація була включена в Політику згуртування ЄС на 2014-2020 роки як “попередня умова підтримки Європейського структурного та інвестиційного фонду”. Всі держави-члени і регіони ЄС повинні були розробити національні і регіональні стратегії досліджень і інновацій для інтелектуальної спеціалізації.

Оскільки відбувається потужна мережева взаємодія під час розробки кластерів, існує безліч проєктів і ініціатив, що пов’язують їх один з одним. Наприклад, Європейська платформа кластерного співробітництва (ЄПКС) або Європейська кластерна обсерваторія.

Після того, як в 2014 році були внесені поправки до правил надання державної допомоги ЄС на підтримку досліджень, розробок та інновацій, тепер державна допомога для кластерів підпадає під дію Загального положення про звільнення від блоку зобов’язань (GBER). Нормативно-правова база дає чітке керівництво державам-членам для розробки положень про фінансування кластерів.

В “Основах державної допомоги в області досліджень, розробок та інновацій” ЄС інноваційні кластери визначаються, як “структури або організовані групи незалежних сторін (таких як інноваційні стартапи, малі, середні та великі підприємства, а також організації, що займаються дослідженнями і поширенням знань, некомерційні організації та інші відповідні економічні суб’єкти), покликані стимулювати інноваційну діяльність, сприяючи обміну об’єктами і обміну знаннями та досвідом, а також робити внесок в передачу знань, створення мереж, поширення інформації та співробітництво між підприємствами та іншими організаціями в кластері”.

Згідно з новими рамками, державна допомога може надаватися інноваційним кластерам, якщо вона “спрямована на усунення збоїв ринку, пов’язаних з проблемами координації, що перешкоджають розвитку кластерів, або з обмеженням взаємодії та потоків знань в кластерах і між ними. Державна допомога може сприяти вирішенню цієї проблеми, по-перше, шляхом підтримки інвестицій у відкриту і загальну інфраструктуру інноваційних кластерів, а по-друге, підтримуючи роботу кластерів не більше 10 років, для розширення співробітництва, створення мереж та навчання”.

Акселератори

Акселератори – це “засновані на когорті програми, що мають певний термін та включають початкові інвестиції, зв’язки, продажі, наставництво, освітні компоненти і завершуються публічним ярмарком ідей або демонстраційним днем для прискорення росту”. (Сьюзен Коен, “Що роблять акселератори? Висновки інкубаторів та янголів”)

Цифровий акселератор

Прикладом цифрового акселератора є Акселератор в EIT Digital, який допомагає скейлапам перейти “від підприємства до домінуючого гравця своєї галузі”, для створення нового покоління європейських гравців галузі.

Акселератор EIT Digital допомагає компаніям наступним чином:

• Дає практичні поради щодо визначення стратегії виходу на ринок

• Орієнтація на клієнта і сегментація

• Проводить презентації на міжнародних заходах

• Розробляє ліди та укладає догоди

• Дає міжнародний доступ до ринку знань та підтримує “м’яку посадку”

• Надає рекомендації з питань збору коштів, підготовки та зв’язків з інвесторами

Асамблея акселераторів

Асамблея акселераторів – це галузева мережа, створена Європейською Комісією, яка об’єднує акселераторів, підприємців і політиків, щоб підтримати веб-стартапи по всій Європі. Організація просуває веб-підприємництво, за допомогою інтернет-спільноти, яка дає можливість ділитися знаннями і кращими практиками, збирати дослідження і дані про веб-стартапи, а також організовувати заходи і семінари.

Пілот акселератора Європейської інноваційної ради (ЄІР)

Пілот розширеної Європейської інноваційної ради (Пілот розширеної ЄІР) заохочує комерційні компанії висувати свої найінноваційніші ідеї в сфері ЄС, які не можуть знайти фінансування на ринку через їх високий ризик. Такі стартапи та МСП, які базуються в державі-члені або в асоційованій країні програми “Горизонт -2020” (включаючи Вірменію, Грузію, Молдову та Україну), можуть отримати фінансування ЄС та підтримку для проривних інноваційних проектів з потенціалом створення ринку.

Пілот акселератора ЄІР пропонує малому і середньому бізнесу наступну допомогу:

• Гранти на бізнес-інновації

• Власний капітал до 15 мільйонів євро на компанію

• Безкоштовний бізнес-коучинг

Акселератори можуть регулюватися згідно з “Основами державної допомоги ЄС в галузі досліджень, розробок та інновацій” ЄС, якщо вони надають “послуги з підтримки інновацій” або “консультаційні послуги  в сфері інновацій”.

Науково-практичні центри

Не існує загального визначення для Науково-практичних центрів (центрів передового досвіду). Вони можуть бути поодинокими “сховищами знань і ресурсів для декількох сфер бізнесу”, що діють у рамках організації, і можуть виступати в якості “асоціацій, заснованих на інноваційному співробітництві між державними органами, науково-дослідними інститутами і підприємствами” або як “консорціум, що складається з декількох дослідницьких груп, визнаних у всьому світі в своїй галузі досліджень”.

Науково-практичні центри можуть регулюватися згідно з “Основами державної допомоги ЄС в галузі досліджень, розробок та інновацій” ЄС, якщо вони надають “послуги з підтримки інновацій” або “консультаційні послуги  в сфері інновацій”. Вони виконують інноваційні проекти і можуть стати основою для розробки інших організаційних форм підтримки інновацій, тобто центрів цифрових інновацій.

Центри цифрових інновацій

Європейські центри цифрових інновацій

Центри цифрових інновацій – це універсальні центри, що працюють за принципом “єдиного вікна”, які використовують цифрові технології, щоб допомогти компаніям стати конкурентоспроможнішими в своїх бізнес/виробничих процесах, а також в продуктах або послугах. Вони надають доступ до останніх знань, досвіду і технологій, щоб підтримати своїх клієнтів в пілотуванні і тестуванні цифрових інновацій.

В разі необхідності Центри цифрових інновацій (ЦЦІ) також надають ділову і фінансову підтримку для реалізації цих інновацій. ЦЦІ – це регіональне партнерське співробітництво таких організацій, як науково-технічні організації (НТО), університети, галузеві асоціації, торгові палати, інкубатори/акселератори, агентства з розвитку та уряди.

Європейська Комісія прагне, щоб всі компанії мали ЦЦІ в своєму регіоні, за допомогою яких вони зможуть мати доступ до компетенцій для цифровізації своїх організацій і діяльності. Крім того, надання послуг існуючими центрами може бути покращене за допомогою створення загальноєвропейської мережі ЦЦІ.

Інноваційні центри Європейського інституту інновацій та технологій (ІІТ) Мережа високодинамічних Інноваційних центрів ІІТ була розроблена для забезпечення національного та транскордонного співробітництва ЄС і використання переваг регіональних екосистем, партнерських об’єктів, фабрик і класних кімнат в спільних програмах і проєктах. Інноваційні центри зосереджені на розробці інноваційних продуктів, послуг і навчання в конкретній галузі. Вони приймають цільові заходи для подолання ключових проблем в цій галузі.

Основні функції всіх Інноваційних центрів:

• Можливість мережевої взаємодії: вони забезпечують фізичний простір для взаємодії в місцевій екосистемі;

• Управління знаннями: вони слугують точками для обміну знаннями;

• Управління діяльністю: вони є центром для багатьох видів діяльності.

Платформа онлайн-спільноти DIHNET.EU для Центрів цифрових інновацій

Проєкт DIHNET.EU забезпечує координацію європейських, національних та регіональних ініціатив, що безпосередньо підтримують цифрову трансформацію та Центри цифрових інновацій. Проєкт спрямований на створення стійкої загальноєвропейської мережі мереж з наголосом на регіональні ЦЦІ за допомогою розробки набору інструментів і розширення співпраці між різними мережами ЦЦІ, ЦЦІ і іншими ключовими зацікавленими сторонами ЦЦІ в Європі.

Спільнота DIHNET.EU розробила онлайн-платформу для ЦЦІ, яка дозволяє їм зустрічатися, обмінюватися ідеями, спілкуватися і визначати, які знання, що їм не вистачають, можна знайти в інших ЦЦІ по всьому ЄС.

Каталог Центрів цифрових інновацій

Каталог Центрів цифрових інновацій – це “жовті сторінки” Центрів цифрових інновацій. Надана інформація заснована на заявах центрів. В даний час всі записи каталогу перевіряються на відповідність усім критеріям.

Проєкти, що працюють на основі державно-приватного партнерства (“федеративні” проєкти за участю багатьох зацікавлених сторін).

У Стратегії цифровізації промисловості підкреслюється, що для впровадження ключових технологій необхідна консолідація зусиль багатьох зацікавлених сторін в рамках федеративних проєктів, і ці проєкти повинні здійснюватися за допомогою механізму державно-приватного партнерства. З цією метою ЄС встановив державно-приватні партнерства (ДПП) і спільні підприємства для таких ключових цифрових технологій, як 5G, великі дані, високопродуктивні обчислення, кібербезпека, фотоніка, робототехніка і електронні компоненти і системи. Механізм державно-приватного партнерства забезпечує правову структуру для об’єднання фінансових, людських та інфраструктурних ресурсів, а також для збору критичної маси і масштабу досліджень і інновацій, необхідних для вирішення найважливіших соціальних проблем і основних політичних завдань ЄС.

Нормативно-правове регулювання

З метою заохочення досліджень та інновацій Договір про функціонування Європейського Союзу (TFEU) включає дві статті, які бралися за правову основу для створення державно-приватних і державно-громадських партнерств в галузі досліджень та інновацій.

 • Стаття 187 TFEU охоплює державно-приватні партнерства, зазвичай за участю ЄС, промислових асоціацій і інших партнерів. Ці партнерства управляються юридичними особами, що називаються “спільними підприємствами”, які несуть відповідальність за реалізацію програми досліджень в тій галузі, до якої вони належать.
 • Стаття 185 TFEU охоплює державно-громадські партнерства за участю ЄС в програмах досліджень і розробок, що здійснюються декількома країнами ЄС.

Всі види ДПП дозволяються, якщо вони підпадають під дію Договору ЄС як державні контракти або концесії. Відповідно до Закону про державно-приватні партнерства та Закону Співтовариства про державні закупівлі та концесії існує два основних типи державно-приватних партнерств:

 • Інституціоналізовані державно-приватні партнерства, до яких належать як державні, так і приватні партнери, що надають громадські послуги.
 • Надання концесій – договірних державно-приватних партнерств – на основі договірних відносин між Комісією та галузевими партнерами.

Наступні кроки

Повний звіт, розроблений командою EU4Digital з ІКТ інновацій, про передову практику ЄС в галузі нових організаційних форм підтримки ІКТ-інновацій був використаний для розробки структури аналізу прогалин в Азербайджані; на основі аналізу прогалин команда EU4Digital з ІКТ інновацій розробила рекомендації з політики, а також план дій щодо реалізації політики для Азербайджану, які були узгоджені з національними партнерами.

План дій визначає шість ключових рекомендацій з конкретними кроками і міркуваннями для реалізації або втручання. План дій може бути взятий за основу для подальшої діяльності і можливих незалежних спільних проєктів за участю національних зацікавлених сторін. Подальші дії Програми EU4Digital (навчання, навчальні візити, мережеві заходи, рекламні заходи і т. д.) допоможуть зацікавленим сторонам в їх подальшій діяльності з подолання прогалин.

Таким чином, використання передового досвіду ЄС, допоможе прискорити розвиток зрілої екосистеми ІКТ-інновацій і стартапів та організацій підтримки, що добре функціонують, в країнах Східного партнерства.

В кінцевому підсумку, загальна законодавча база дозволить Азербайджану скористатися перевагами Єдиного цифрового ринку ЄС, а також обмінюватися новими інноваційними ідеями з колегами з країн-членів ЄС та розвивати їх.

Історії успіху

Ցուցադրել բոլորը