Metodologia cadrului de competențe: evenimentul de inițiere a activității și atelier de lucru

  • Data: 01/10/19 până la 02/10/19
  • Distribuie:

Evenimentul de inițiere pentru activitatea EU4Digital de „Definire a cadrului comun de competențe pentru ÎMM și mico-afaceri în regiunea PaE în baza eforturilor similare ale UE’ (Activitatea 6.2.) va fi organizat la Riga, Letonia la 1-2 octombrie împreună cu atelierul de lucru privind metodologia cadrului de competențe.

Scopul evenimentului este adunarea experților în domeniul cadrului de competențe pentru a selecta și elabora elementele necesare pentru o metodologie de formulare a cadrului de competențe pentru ÎMM și micro-afaceri în țările partenere din est. Metodologia va fi elaborată în baza inițiativelor similare ale UE ca DigComp, EntreComp și cadrul eCompetențe (e-CF). Metodologia formulată în rezultatul acestui atelier de lucru va fi folosită drept bază pentru finalizarea sarcinii subsecvente de elaborare a cadrului de competențe pentru ÎMM și micro-afaceri.