Evenimentul EU4Digital scoate în evidență importanța schimbului electronic de informații privind transportul de marfă și a reglementării acestuia pentru țările partenere din est

  • Data: 06/03/23
  • Distribuie:

Importanța și beneficiile implementării schimbului electronic de informații privind transportul de mărfuri (eFTI) în industria logistică au fost scoase în evidență într-un eveniment pentru părțile interesate din țările partenere din est, pe 31 ianuarie 2023. Echipa domeniului tematic e-Comerț al EU4Digital a organizat evenimentul pentru a crește gradul de conștientizare și înțelegere a schimbului eFTI și a Regulamentului eFTI al UE.

În cadrul evenimentului, a fost demarată și activitatea coridoarelor digitale de transport din faza a II-a a programului EU4Digital (implementarea eFTI) din cadrul domeniului tematic e-Comerț.  Această activitate vizează elaborarea unei foi de parcurs pentru crearea unei infrastructuri de transport electronic de mărfuri (eFreight) și pentru punerea în aplicare a Regulamentului eFTI în două țări partenere din est selectate. 

Artūras Piliponis, liderul echipei Programului EU4Digital, a deschis evenimentul. El a vorbit despre necesitatea unui parteneriat armonizat între industriile logistice ale UE și ale partenerilor din est. 

Ruta Salvyte-Tamosiuniene, lidera domeniului tematic e-Comerț al EU4Digital, a evidențiat avantajele schimbului electronic de informații privind transportul de marfă: acestea includ o transparență și eficiență sporite în industria transporturilor, costuri reduse, schimb de date între afaceri și administrare (B2A) mai ușoare și beneficii de mediu asociate. Ea a subliniat importanța Regulamentului eFTI, care stabilește standardele pentru schimbul electronic de informații privind transportul de mărfuri în UE și modul în care acesta poate sprijini dezvoltarea sectorului transporturilor în țările partenere din est.  

Experții în domeniu au oferit informații despre cele mai recente evoluții și tendințe în schimbul electronic de informații privind transportul de marfă și Regulamentul eFTI din regiune.

  • Risardas Bedulskis, expert în practicile UE pentru soluții de logistică digitală, a acoperit proiectele pilot de succes DIGINNO-Proto și DINNOCAP pentru eCMR (o soluție fără hârtie pentru logistică) în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia. Avantajele cheie – volum de lucru și documentație pe hârtie reduse pentru transportatorii logistici și transfer mai rapid de date B2A.
  • Walter Trezekexpert în domeniul juridic și standarde de date UE pentru schimbul de date logistice, a oferit o scurtă actualizare cu privire la evoluțiile grupului de lucru de experți al CE care furnizează asistență tehnică pentru implementarea regulamentului eFTI, DTLF (Forumul pentru transport și logistică digitală). Experții DTLF lucrează în prezent la adoptarea de acte delegate (DA) privind setul de date eFTI și cerințele naționale, precum și acte de punere în aplicare (IA) privind regulile comune pentru autorități. Adoptarea acestor acte este planificată să fie realizată în timpul activității Coridorului de Transport Digital și va juca un rol important în crearea unei foi de parcurs cuprinzătoare pentru țările partenere din est în vederea implementării infrastructurii eFreight.
  • Vladimir Obucina, expert în planificarea transportului, logistică și soluții de transport digital, a prezentat un exemplu practic de implementare a eFTI dintr-un proiect în Balcanii de Vest, în care șase țări sunt pe cale de implementare a Regulamentului eFTI. Proiectul permite utilizarea mai largă a tehnologiilor digitale, asigurând o povară administrativă redusă pentru operatorii de logistică și facilitând transportul multimodal care acoperă transportul rutier, feroviar și căile navigabile interioare. 

Participanții la eveniment s-au implicat în discuții și și-au împărtășit experiențele și cele mai bune practici privind implementarea schimbului eFTI. De exemplu, reprezentanții din Ucraina au vorbit despre inițiativa de implementare a scrisorii de trăsură electronică (eTTN), care se află în prezent la ultimele etape de testare și care ar trebui să intre în vigoare până în august 2023. 

În general, peste 40 de participanți din organismele guvernamentale ale țărilor partenere din est, autoritățile vamale, mediul academic și asociațiile comerciale au dobândit cunoștințe și perspective valoroase privind schimbul eFTI și Regulamentul eFTI. Evenimentul a subliniat importanța eforturilor continue de a crește gradul de conștientizare și de a sprijini implementarea acestor inițiative importante în țările partenere din est.