Foaia de parcurs pentru Economia Digitală a Moldovei actualizată pentru 2023

 • Data: 24/02/23
 • Distribuie:

Foaia de parcurs pentru economia digitală a Moldovei a fost actualizată. Foaia de parcurs promovează interacțiunea online dintre guvern și întreprindere (G2B), digitalizarea economiei și infrastructura de comerț electronic. Elaborată în 2020, foaia de parcurs este actualizată anual, în baza recomandărilor asociațiilor de afaceri și a cercetărilor efectuate cu sprijinul partenerilor de dezvoltare.

Foaia de parcurs pentru Economia Digitală reprezintă agenda Consiliului Consultativ pentru Digitalizarea Economiei de pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova. Actualizarea a fost discutată în cadrul unei reuniuni a Consiliului Consultativ. Aici Andrei Cușca, șeful Direcției Societate Informațională și Economie Digitală din cadrul Ministerului Economiei, a menționat că, după aprobarea strategiei naționale de digitalizare pentru anii 2023-2030, va fi elaborat un program dedicat digitalizării economiei naționale. Totodată, un pachet legislativ pentru stimularea comerțului electronic urmează să fie aprobat în a doua lectură. Acesta conține câteva modificări ale prevederilor privind protecția consumatorilor în comerțul electronic, clarificarea regimului de vânzare online al anumitor produse și eliminarea constrângerilor de protecție a datelor pentru rețelele comerciale transnaționale etc.

Foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și comerțului, actualizată pentru anul 2023, stabilește următoarele obiective:

 • Dezvoltarea interacțiunii de la distanță cu autoritățile și promovarea serviciilor digitale pentru companii;
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru comerțul electronic;
 • Optimizarea procedurilor fiscale și vamale pentru dezvoltarea economiei digitale, comerț electronic și e-exporturi. 

Acțiunile specifice, prevăzute în foaia de parcurs, vizează:

 • crearea unei platforme tehnologice universale pentru identificarea de la distanță a clienților; 
 • revizuirea procedurii de acordare a codurilor personale „IDNP” investitorilor străini; 
 • furnizarea de servicii notariale digitale pentru antreprenori, diasporă și investitori străini; 
 • clarificarea aspectelor legale ale lucrului la distanță; 
 • sprijinirea dezvoltării infrastructurii logistice de comerț electronic; 
 • stimularea pieței serviciilor de plată electronică; 
 • promovarea unui program de educație digitală și incluziune financiară; 
 • promovarea facturilor electronice și a bonurilor fiscale electronice etc. 

De asemenea, în cursul anului curent, se așteaptă ca implementarea unui instrument de administrare a afacerilor online – Contactless business/ Afaceri fără contact să faciliteze interacțiunile G2B la distanță.