Acest document explică abordarea generală a metodologiei și principalele opțiuni care stau la baza dezvoltării profilurilor europene ale rolului profesional TIC.

Scopul principal al acestei documentații metodologice este de a oferi încredere utilizatorilor că profilurile europene ale rolului profesional TIC au fost dezvoltate aplicând un cadru conceptual solid, combinat cu expertiza aprofundată în sectorul TIC și în domeniul dezvoltării HR și cu consultarea minuțioasă și pe scară largă a părților interesate.