Noua președinție portugheză a UE pune accentul pe Europa Digitală

  • Data: 12/01/21
  • Distribuie:

Noua președinție portugheză a Consiliului Uniunii Europene a stabilit „redresarea digitală” drept una dintre principalele priorități ale președinției sale de șase luni.

Cu deviza „Vremea rezultatelor: o redresare echitabilă, verde și digitală”, președinția portugheză își propune să consolideze reziliența Europei și încrederea cetățenilor săi în modelul social european, promovând o Uniune bazată pe valori comune de solidaritate, convergență și coeziune pentru a-și reveni în urma crizei actuale cauzate de pandemie.

Aceasta își va propune să se asigure că dubla tranziție climatică și digitală este realizată într-un mod inclusiv, fără a lăsa pe nimeni în urmă, abordând în același timp dimensiunea socială a pandemiei.

O Europă Digitală este una dintre cele cinci linii de acțiune ale președinției portugheze, care vizează „accelerarea transformării digitale în serviciul cetățenilor și întreprinderilor” și specificarea următoarelor priorități:

  • Accelerarea tranziției digitale ca forță motrice a relansării economice și promovarea leadershipul european în inovarea digitală și economia digitală.
  • Încurajarea noilor soluții și strategii digitale pentru tranziția verde, în domeniile sănătății, cercetării și inovării (R&I), proprietății industriale, justiției și mobilității.
  • Promovarea accesului îmbunătățit și a schimbului de date și informații de calitate, pentru a facilita viața cetățenilor, în special prin crearea identității digitale europene și, de asemenea, a lucra pentru tehnologie în serviciul oamenilor și al unei economii echitabile și competitive, pe deplin respectând valorile unei societăți democratice, deschise și durabile.
  • Acordarea atenției dezvoltării universale a abilităților digitale, permițând lucrătorilor să se adapteze la noile procese de producție, fără a uita de învățarea la distanță pe parcursul vieți.
  • Asigurarea vizibilității implementării celor mai bune practici digitale, în vederea modernizării administrației publice, în special prin utilizarea inteligenței artificiale.
  • Promovarea unui sector spațial competitiv, integrat în economie, care să maximizeze utilizarea datelor și tehnologiilor spațiale de către întreprinderi și prin politicile publice.

EU4Digital își propune să extindă beneficiile Pieței Unice Digitale a Uniunii Europene către statele Partenere din Est, canalizând sprijinul UE pentru a dezvolta potențialul economiei și societății digitale, pentru a aduce creștere economică, a genera mai multe locuri de muncă, a îmbunătăți viața oamenilor și a ajuta întreprinderile.

Portugalia va prezida Consiliul UE până la 30 iunie 2021.

Comunicat de presa

Prioritățile președinției portugheze