Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PaE) este o inițiativă politică comună, care vizează aprofundarea și consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană (UE), Statele sale Membre și cele șase țări vecine din est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina . Relațiile UE cu vecinii săi sunt ghidate de Strategia Globală a UE și de Politica Europeană de Vecinătate revizuită, care fac apel la necesitatea de a se concentra pe sporirea stabilizării și rezilienței vecinilor UE de la est. 

În acest cadru, există un angajament comun de a livra rezultate tangibile pentru cetățenii din întreaga regiune.

Bazându-se pe actuala agendă 20 de rezultate pentru 2020, un nou set de obiective de politică pe termen lung – Comunicarea Comună privind „Consolidarea Rezilienței – un Parteneriat Estic care produce rezultate pentru toți” – a fost adoptat pe 18 martie 2020, prezentând obiectivele pentru Parteneriatul Estic dincolo de 2020 și stabilind măsuri care vizează consolidarea rezilienței, încurajarea dezvoltării durabile și producerea rezultatelor tangibile pentru societate.

Aceste obiective se bazează pe cinci priorități politice:

 • Un Parteneriat care CREEAZĂ
  Împreună pentru economii reziliente, durabile și integrate
 • Un Parteneriat care PROTEJEAZĂ
  Împreună pentru instituții responsabile, statul de drept și securitate
 • Un Parteneriat care ECOLOGIZEAZĂ
  Împreună pentru reziliență de mediu și climatică
 • Un Parteneriat care CONECTEAZĂ
  Împreună pentru o transformare digitală rezistentă
 • Un Parteneriat care ABILITEAZĂ
  Împreună pentru societăți reziliente, echitabile și incluzive

Sprijinul pentru o transformare digitală rezilientă este identificat în mod clar ca fiind o prioritate cheie pentru Parteneriatul Estic dincolo de 2020: „O prezență digitală puternică în vecinătatea UE va stimula creșterea și va impulsiona dezvoltarea durabilă. În acest sens, UE va investi în continuare în transformarea digitală a țărilor partenere, în conformitate cu legislația și cele mai bune practici ale UE și va sprijini extinderea start-up-urilor digitale extrem de inovatoare în regiune. UE va sprijini și asista în continuare reziliența cibernetică a țărilor partenere. ”

Pentru mai multe informații, urmați linkul.