Domenii de politici

În cadrul Inițiativei EU4Digital, Uniunea Europeană sprijină economia și societatea digitală din țările Partenere din Est, promovând armonizarea piețelor digitale din regiune, pentru a furniza servicii online integrate pentru cetățeni, administrații publice și afaceri.

Cheia spre atingerea acestui obiectiv o reprezintă cele șase rețele EU4Digital de corespondenți din țările partenere și din Statele Membre ale UE responsabile pentru domenii de politici specifice, care au fost înființate la Reuniunea Ministerială a Parteneriatului Estic privind Comunitatea Digitală din octombrie 2016.  Rețelele EU4Digital servesc drept platforme pentru schimbul de bune practici și experiențe între Partenerii Estici și cu UE, promovând sinergii și dezvoltând proiecte și foi de parcurs comune și concentrându-se pe rezultate concrete și realizabile care vizează îmbunătățirea vieții cetățenilor și a competitivității întreprinderilor. 

Rețeaua Telecom

Rețeaua de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice a Parteneriatului Estic (eRegPaE) este o platformă independentă a Autorităților Naționale de Reglementare pentru Rețelele și Serviciile de Comunicații Electronice. În cadrul Rețelei eRegPaE există trei grupuri de lucru principale – Grupul de lucru la nivel de experți în materie de roaming (GLER), Grupul de lucru la nivel de experți pentru analiza comparativă (GLEAC) și Grupul de lucru la nivel de experți pentru spectrul de frecvențe (GLES).

Participanții–cheie:

 • Ministerele responsabile de: comunicați și tehnologia informațională, tehnologiile înalte, economie și dezvoltarea durabilă. 
 • Autoritățile de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice.

http://eapereg.org 

Rețeaua de Încredere și Securitate

Rețeaua de Încredere și Securitate se axează pe importanța încrederii în economia digitală și securitatea cibernetică ca mijloc de păstrare a deschiderii Internetului și a libertății online, toate fiind niște elemente de bază necesare pentru serviciile e-Guvern transfrontaliere interoperabile. Aceasta subliniază următoarele:

 • Serviciile de încredere (semnătura electronică, sigiliul electronic, marca temporală electronică, serviciile de distribuție electronică înregistrată și autentificare a paginilor web);
 • Securitatea cibernetică pentru reziliența îmbunătățită a infrastructurii critice în sectoarele–cheie din economie. 

Participanții–cheie:

 • Ministerele responsabile de: comunicare și tehnologiile informaționale, infrastructură, dezvoltarea economică și serviciile publice, cum ar fi transporturile. 
 • Departamentele responsabile de securitatea cibernetică, informații și securitate, dezvoltarea serviciilor publice, e-guvernare. 

Rețeaua e-Comerț

Rețeaua e-Comerț abordează aspectele digitale ale ciclului deplin de import-export. Aceasta include câteva aspecte ale tematicii, inclusiv comerțul, vama, logistica și procedurile transfrontaliere. Accentul este pus pe identificarea electronică, serviciile de încredere digitală, securitatea de rețea și informațională, precum și securitatea cibernetică. 

Participanții–cheie:

 • Ministerele responsabile de: comerț, venituri, dezvoltarea economică și vamă. 
 • Agențiile/departamentele digitale și TI de stat, agențiile pentru schimbul de date și instituțiile legate de securitatea cibernetică. 

Rețeaua de inovare în domeniul TIC

Inovarea în domeniul TIC se axează pe promovarea cercetărilor și start-up-urilor în domeniul TIC, precum și pe ecosistemele inovaționale în țările Parteneriatului Estic, luând în calcul eforturile similare din cadrul UE în baza programului ”Horizon 2020” și a inițiativei ”Start-up Europe”. Se preconizează că această activitate va îmbunătăți partajarea excelenței în cercetare și a investițiilor transfrontaliere, în același timp oferindu-le start-up-urilor din țările partenere acces facilitat la piețele UE și viceversa.

Participanții–cheie:

 • Ministerele și agențiile responsabile de: comunicare și tehnologii informaționale, servicii publice și inovații sociale. 
 • Agențiile de inovare, consiliile de afaceri pentru TIC și asociațiile/parcurile științifice și tehnologice. 

Rețeaua e-Sănătate

e-Sănătate tinde să identifice provocările comune pentru țările partenere ale PaE și să emită recomandări de armonizare regionale în domeniul e-Sănătate și îmbătrânirea activă și sănătoasă. 

Participanții–cheie:

 • Ministerele și agențiile responsabile de: sănătate, muncă și afaceri sociale. 
 • Alți participanți includ instituțiile regionale, cum ar fi companiile de asigurări, agențiile e-Sănătate, școlile de poliție etc.

Rețeaua e-Competențe

Rețeaua e-Competențe se axează pe formularea și implementarea strategiilor naționale privind competențele digitale în țările partenere ale PaE, în special creând coaliții naționale pentru locurile de muncă digitale, luând în considerare ”coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital” a UE.

Participanții–cheie:

 • Ministerele responsabile de: educație, muncă, economie. 
 • Reprezentanții organizațiilor/asociațiilor de ramură, universitățile de stat și furnizorii de instruire.