e-Livrarea în practică: vizita de studiu virtuală a EU4Digital scoate în evidență soluții și oportunități

  • Data: 13/10/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digital a organizat la 9 octombrie o vizită de studiu virtuală privind e-Livrarea. Scopul evenimentului a fost ca participanții să se familiarizeze cu e-Livrarea, să înțeleagă obiectivele, valoarea și beneficiile acesteia, precum și să înțeleagă mai bine cum funcționează în practică.

Evenimentul – desfășurat în cadrul Reuniunii anuale a Comitetului Director al Inițiativei EU4Digital – a reunit peste 45 de participanți din cele șase țări partenere din est, care lucrează atât în instituții publice, cât și private, inclusiv funcționari care lucrează în domeniul e-Comerțului transfrontalier, participanți și observatori în proiectul pilot al EU4Digital, în domeniul e-Livrării precum și alte părți interesate.

În timpul evenimentului, participanții au avut ocazia să audă despre e-Livrare direct de la profesioniștii din domeniu și să facă vizite virtuale în diferite țări și organizații din întreaga Europă, inclusiv CEF Digital, e-CODEX, OpenPeppol și Agenția Norvegiană pentru managementul public și financiar.

Vizita a început cu o introducere în e-Livrare de către Inês Da Costa, ofițerul de Gestionare a Părților Interesate din cadrul Direcției Generale Informatică a Comisiei Europene (DG DIGIT), care a oferit o explicație a serviciilor și asistenței disponibile pentru părțile interesate.  Prezentarea a evidențiat faptul că, deși elementele de bază au fost dezvoltate de CE, standardele și specificațiile sunt gratuite, iar toate software-urile necesare sunt disponibile open-source.

Vizita a continuat cu o prezentare a cazului de utilizare a e-Livrării în domeniul justiției, cu o sesiune despre e-CODEX, prezentată de Frank Woud, președintele grupului de lucru permanent de experți, și Huub Moelker, consultant în afaceri la e-CODEX. A fost definit modul în care proiectul e-CODEX permite schimbul transfrontalier de date digitale între instanțe de judecată, procurori și alte autorități competente.

Al doilea studiu de caz a vizat aplicabilitatea e-Livrării în achizițiile publice și e-Facturarea. Sesiunea a fost condusă de Stephen Graham, Lider în Dezvoltarea Afacerilor la asociația OpenPeppol.  El a menționat că anul trecut peste 150 de milioane de tranzacții comerciale au avut loc în Rețeaua Peppol și că există deja 300.000 de utilizatori activi ai Rețelei Peppol. Printre aceștia se numără participanții la proiectul pilot al EU4Digital în domeniul e-Livrării între Ucraina și Polonia. Pe măsură ce adoptarea Peppol continuă să se extindă la nivel global, este prevăzută introducerea unor servicii suplimentare și domenii de aplicabilitate Peppol (adică activarea agențiilor de aplicare a legii pentru a colecta date asociate activităților comerciale).

Vizita s-a încheiat concentrându-se pe experiența Norvegiei de implementare a soluției e-Livrare a Peppol ca standard național în serviciile de achiziții publice, cu o prezentare de la Anna-Lis Berg, Director al Autorității Norvegiene Peppol la Agenția Norvegiană pentru Managementul Public și Financiar.  Această prezentare și discuția care a urmat au oferit participanților posibilitatea de a învăța din procesul Norvegiei de implementare a soluției.