Доступ СП до фінансів для цифрових інновацій: які ключові кроки для подолання розриву з ЄС?

  • Дата: 17/03/20
  • Поділитись:

Нормативні пісочниці і бізнес-янголи, краудфандінг і венчурний капітал – ці терміни можливо яскраві, але описувана ними підтримка життєво важлива для екосистеми фінансування, необхідної для запуску і підтримки інновацій в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) серед малих підприємств в країнах Східного партнерства.

В останні місяці команда Програми EU4Digital з інновацій в області ІКТ зосередила свої зусилля на просуванні загальної законодавчої бази в регіоні Східного партнерства, яка сприяла б інноваціям в сфері ІКТ на основі норм і кращих практик ЄС. Мета полягає в тому, щоб виявити основні розриви між ЄС і регіоном СП і виявити напрямки, в яких партнери можуть зробити необхідні кроки для подолання відмінностей.

Працюючи над досягненням цієї мети, в рамках Програми EU4Digital будуть розроблені рекомендації з національної політики і плани дій по їх реалізації для кожної країни-партнера СП у відповідності з наступними політичними областями, обраними кожною країною:

• Управління правами інтелектуальної власності на цифрові інновації (Вірменія)

• Нові організаційні форми підтримки інновацій в сфері ІКТ (Азербайджан)

• Доступ цифрових інноваційних МСП до фінансів (Грузія, Україна)

• Інноваційні екосистеми ІКТ для стартапів і скейлапів (Молдова)

• Оцифрування промисловості (цифрова трансформація МСП в традиційних секторах) (Білорусь)

В якості основи для аналізу розриву між ЄС і Східним партнерством в окремих областях політики, Програма EU4Digital визначила кращі практики ЄС з регулювання у відповідних сферах політики.

У цій статті представлений огляд найкращих практик ЄС в області політики доступу цифрових інноваційних МСП до фінансів, обраної Грузією і Україною.

КРАЩА ПРАКТИКА ЄС З ПИТАНЬ ДОСТУПУ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ МСП До ФІНАНСІВ

В Європейському Союзі правові рамки для доступу до фінансування для стартапів і скейлапів складаються з двох основних блоків: Стратегії єдиного цифрового ринку і Союзу ринків капіталу. Крім того, не законодавчі заходи, що забезпечують ефективне дотримання законів про конкуренцію і єдиний ринок, розглядаються як ефективні інструменти політики і використовуються частіше, ніж нормативні приписи.

МСП можуть отримати доступ до фінансів на всіх етапах свого життєвого циклу (створення, розширення, передача бізнесу). Відповідні аспекти фінансової екосистеми і політики включають: нормативні пісочниці для альтернативного фінансування, краудфандінг, бізнес-янголи, венчурний капітал, прискорену підтримку інновацій з високим ступенем ризику і фінансування цифрової трансформації традиційних підприємств.

Використання цих кращих практик для розвитку фінансових екосистем Східних країн-сусідів ЄС та використання переваг існуючих інструментів підтримки ЄС, інструментів і програм фінансування відкриють інноваційний потенціал серед МСП в регіоні, допомагаючи підприємствам адаптувати свої продукти і послуги до потреб ринку.

Нормативні пісочниці для альтернативного фінансування – це контрольоване середовище, в якому можуть відбуватися інновації в фінансових технологіях, забезпечуючи при цьому заходи безпеки для управління ризиками. Вони дозволяють банкам і гравцям фінансово-технологічного сектору експериментувати з інноваційними фінансовими продуктами або послугами, усуваючи непотрібні регуляторні бар’єри і скорочуючи час виведення нових ідей на ринок. В ЄС існує ряд випадків, коли були створені регулятивні пісочниці в фінансово-технологічному секторі.

У квітні 2019 року Європейська Комісія та Європейські наглядові органи (ESA) спільно запустили Європейський форум для посередників з інновацій (EFIF), щоб сприяти більшій координації та співпраці між посередниками з інновацій (нормативні пісочниці і центри інновацій) для підтримки розширення фінансово-технологічного сектору. Крауд і пірінгове фінансування (“краудфандінг”) визнані важливим джерелом небанківського фінансування на підтримку інноваційних компаній і стартапів. У 2018 року ЄС започаткував європейську марку для краудфандінгових платформ, заснованих на інвестиціях і кредитуванні, яка полегшує розширення послуг краудфандінгу і дозволяє здійснювати транскордонну діяльність.

Бізнес-янголи все частіше інвестують разом з фондами венчурного капіталу. Це люди з високим рівнем власного капіталу, які зазвичай надають менші суми фінансування на більш ранній стадії, ніж більшість венчурних фондів можуть інвестувати. Створено мережі бізнес-янголів і розроблені різні інструменти підтримки – від навчання до податкових пільг і спільного інвестування.

Найбільш відомі мережі та спільноти бізнес-янголів включають: Всесвітню асоціацію бізнес-янголів; Всесвітній інвестиційний форум бізнес-янголів (WBAF); Бізнес-янголи Європи; Європейська торгова асоціація бізнес-янголів, насіннєвих фондів і гравців на ранніх стадіях ринку (EBAN); Бізнес-янголи InnovFin.

Фонди бізнес-янголів: Європейський фонд янголів (EAF).

Венчурні інвестиції регулюються і стимулюються поруч з правовими актами про інвестиційні фонди та колективні інвестиції. Основними європейськими рамками є Директива про підприємства по колективним інвестиціям в перекладні цінні папери (UCITS). Регламент Європейських венчурних інвестиційних фондів (EuVECA) охоплює підкатегорію альтернативних інвестиційних схем, орієнтованих на стартапи та компанії, що знаходяться на ранній стадії.

Фонди альтернативних інвестицій регулюються Директивою про менеджерів фондів альтернативних інвестицій (AIFM) і рядом інших, в тому числі Директивою і Регламентом для сприяння транскордонному розподілу коштів.

Широкий набір інструментів політики для стимулювання місцевих і іноземних венчурних інвестицій і збільшення інвестиційного потенціалу включає спеціальний режим оподаткування на національному рівні.

Венчурним капіталістам також надаються можливості для спільного інвестування з перевіреними європейськими фондами з метою посилення венчурних інвестицій.

Таким чином, Європейський інвестиційний фонд (ЕІФ), що входить в групу ЄІБ, профінансував понад 1 мільйон МСП, використовуючи або власні ресурси, або надані Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європейською Комісією, державами-членами ЄС або третіми сторонами. В Україні 713 МСП з 46 467 робочими місцями вже отримали фінансування ЕІФ на загальну суму 213 млн. євро, а в Молдові 254 МСП, які надають більше 11 000 робочих місць, отримали фінансування на суму 102 млн. євро (www.eif4smes.com). Вірменія і Грузія також мають право на підтримку в рамках ряду інструментів ЕІФ.

Венчурний капітал InnovFin направляє інвестиції в венчурні фонди, які надають фінансування підприємствам на ранніх стадіях, що працюють в секторах програми “Горизонт-2020” (можливість також існує для асоційованих країн програми “Горизонт-2020”, включаючи Вірменію, Грузію, Молдову та Україну). У квітні 2018 року ЄС і ЕІФ запустили Загальноєвропейську програму фондів венчурного капіталу (VentureEU). Очікується, що близько 1500 стартапів і скейлапів отримають доступ до фінансування по всьому ЄС.

Прискорена підтримка інновацій з високим ступенем ризикуПрискорений шлях до інновацій (FTI) – це програма підтримки інновацій за принципом “знизу вгору”, що просуває інноваційну діяльність, близьку до ринкової, в будь-якій області технологій або додатків. Це може допомогти партнерам спільно створювати і тестувати інноваційні ідеї і дати їм останній поштовх перед виходом на ринок. Вірменія, Грузія, Молдова та Україна мають право подати заявку на участь в програмі.

Фінансування цифрового перетворення традиційних МСП на рівні ЄС забезпечується Фондом гарантування позик COSME ЄС (LGF) незалежно від поточного рівня цифровізації підприємства. МСП з країн, асоційованих з COSME, включаючи Вірменію, Молдову і Україну, також мають право брати участь.

Можливості навчання та інструменти прийняття рішень просуваються по всьому ЄС і на міжнародному рівні для сприяння підвищенню поінформованості, обміну передовим досвідом та розширення спеціальних знань, необхідних для інвестицій з високим ступенем ризику.

Платформа ранньої стадії інвестування Early stage investing Launchpad (ESIL) і Бізнес-школа WBAF WBAF Business School це відомі інститути для інвесторів, які хочуть виступати в ролі бізнес-янголів, венчурних капіталістів і менеджерів венчурних фондів. STARTUP ECOSYSTEM EU надає тренінги для стартапів і компаній, що бажають залучити венчурне фінансування, і допомагає їм підготувати свій бізнес до діалогу і відносин з цими типами інвесторів.

Інформаційна та консультативна підтримка доступна для МСП, які прагнуть фінансувати цифрові інновації через портали єдиного вікна по всьому Європейському Союзу. Серед них – портал Access2finance, який поширюється на Україну і Молдову, і майстер EIC (який також доступний новаторам з країн, пов’язаних з програмою ЄС “Горизонт-2020”). Інформаційні системи, такі як EuroQuity і ALTFInator, виступають в якості платформ для пошуку партнерів, що зв’язують МСП, які шукають фінансування, з інвесторами і кредиторами.

Для країн Східного партнерства доступні наступні інструменти: Amadeus; Crunchbase; Kompass; Європейський бізнес реєстр – ЕБР; Регістр неплатоспроможності ЄС, а також національні бази даних.

НАСТУПНІ КРОКИ – РЕКОМЕНДАЦІЇ І ПЛАНИ ДІЙ

Повний звіт, розроблений групою EU4Digital з ІКТ інновацій, про передову практику ЄС в області доступу до фінансування для цифрових інноваційних МСП був використаний для розробки структури аналізу прогалин в Грузії і Україні; на основі аналізу прогалин в даний час розробляється ряд політичних рекомендацій для двох країн, які будуть приведені у відповідність з національними партнерами.

Ці рекомендації стануть основою для розробки індивідуальних планів дій з реалізації національної політики для Грузії і України. У планах дій будуть визначені конкретні зацікавлені сторони в країнах-партнерах, інструменти, платформи і практики ЄС, до яких можуть отримати доступ і які можуть бути прийняті зацікавленими сторонами СП, і, можливо, конкретними партнерами в країнах ЄС. Подальші дії програми (тренінги, навчальні візити, мережеві заходи, рекламні заходи і т. д.) потім допоможуть зацікавленим сторонам в їх майбутній діяльності з подолання прогалин.

Запозичення передового досвіду ЄС, таким чином, допоможе прискорити розвиток зрілої інноваційної та стартової екосистеми ІКТ з добре функціонуючими організаціями підтримки в країнах Східного партнерства. Це також дозволить дослідникам і інноваційним підприємствам легше отримати доступ до інструментів фінансування ЄС.

На кінець, загальна законодавча база дозволить Східним країнам-сусідам ЄС скористатися перевагами єдиного цифрового ринку ЄС, а також обмінюватися і розвивати нові інноваційні ідеї з колегами з країн-членів ЄС.

Історії успіху

Ցուցադրել բոլորը