Atelierul privind e-Sănătatea evidențiază domeniile-cheie pentru dezvoltare în țările Parteneriatului Estic

  • Data: 17/02/20
  • Distribuie:

Echipa EU4Digital de e-Sănătate a organizat la 11 februarie un atelier de lucru video  online reunind părțile interesate din cele șase țări ale Parteneriatului Estic (PaE) pentru a facilita colaborarea în domeniul e-Sănătății.

Atelierul s-a axat mai întâi  pe discutarea rezultatelor evaluării armonizării e-Sănătății și interoperabilității proiectului, care a scos la iveală domenii-cheie pentru dezvoltarea ulterioară în țările partenere, și anume confidențialitatea datelor, abordarea centrată pe utilizator și design orientat spre servicii de e-Sănătate la nivel național.

Participanții la atelier, de asemenea, au discutat despre actualitatea și importanța mai multor domenii digitale de e-Sănătate din țările lor. Cel mai mare interes a fost exprimat

pentru:

  • analiza datelor;
  • soluții digitale pentru sănătate și îngrijire
  • prevenire pro-activă.

Participanții au împărtășit informații cu privire la proiectele relevante finalizate în țările lor și  au convenit să colecteze și să facă schimb de bune practici în timpul următoarelor ateliere și reuniuni ale rețelei.

La atelier, de asemenea, au fost prezentate oportunități de implicare în programul Parteneriatului European pentru inovare privind  Îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate (EIP -AHA), care este operat de Funka. Țările partenere și-au exprimat interesul pentru continuarea colaborării  și au convenit să organizeze  un alt  atelier video înainte de reuniunea Rețelei e-Sănătate din luna mai.