Deceniul digital al Europei: trasarea căii către o Europă autonomă din punct de vedere digital până în 2030

  • Data: 10/03/21
  • Distribuie:

Comisia Europeană și-a dezvăluit viziunea și obiectivele pentru o transformare digitală reușită a Europei până în 2030, care este esențială pentru realizarea tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, circulară și rezilientă.

Ambiția UE este să fie suverană din punct de vedere digital într-o lume deschisă și interconectată și să aplice politici digitale care să permită cetățenilor și întreprinderilor să beneficieze de un viitor digital sustenabil și mai prosper, care pune oamenii pe primul plan. Aceasta include abordarea vulnerabilităților și dependențelor, precum și accelerarea investițiilor. De asemenea, UE își va promova agenda digitală pe scena globală și va promova alinierea sau convergența cu normele și standardele UE.

Comunicarea publicată la 9 martie propune să se stabilească un set de principii digitale, să se lanseze rapid proiecte multinaționale importante și să se pregătească o propunere legislativă care să prevadă un cadru de guvernanță solid pentru a monitoriza progresele înregistrate – Busola pentru dimensiunea digitală.

Anunțând pachetul, Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „Pandemia a arătat cât de importante sunt tehnologiile și competențele digitale pentru muncă, studii și comunicare – și unde avem nevoie de îmbunătățire. Acum trebuie să facem din acest deceniu deceniul digital al Europei, astfel încât toți cetățenii și toate întreprinderile să poată avea acces la cele mai bune condiții pe care le poate oferi lumea digitală. Busola pentru dimensiunea digitală propusă astăzi ne oferă o imagine clară a modului în care putem realiza acest lucru.”

Busola pentru dimensiunea digitală a Europei

Comisia propune o Busolă pentru dimensiunea digitală prin care să se transpună ambițiile digitale ale UE pentru 2030 în dispoziții concrete. Acestea se axează pe patru elemente esențiale:

1) Cetățenii cu competențe digitale și profesioniști cu înaltă calificare în domeniul digital: până în 2030, cel puțin 80 % dintre adulți ar trebui să aibă competențe digitale de bază, iar în UE ar trebui să existe 20 de milioane de specialiști angajați în sectorul TIC – totodată mai multe femei ar trebui să preia astfel de locuri de muncă.

2) infrastructuri digitale securizate și sustenabile: până în 2030, toate gospodăriile din UE ar trebui să aibă conectivitate de ordinul gigabiților, iar toate zonele populate ar trebui să fie acoperite de tehnologia 5G; producția de semiconductori de ultimă generație și sustenabili în Europa ar trebui să reprezinte 20 % din producția mondială; în UE ar trebui să fie instalate 10 000 de noduri de procesare la periferie (edge computing) foarte securizate, neutre din punct de vedere climatic, iar Europa ar trebui să dispună de primul său calculator cuantic.

3) Transformarea digitală a întreprinderilor: până în 2030, trei din patru companii ar trebui să utilizeze servicii de cloud computing, sisteme de tip big data și inteligența artificială, peste 90 % dintre IMM-uri ar trebui să ajungă cel puțin la un nivel de bază de adoptare a tehnologiilor digitale, iar numărul de start-up-uri de tip unicorn din UE ar trebui să se dubleze.

4) Digitalizarea serviciilor publice: până în 2030, toate serviciile publice esențiale ar trebui să fie disponibile online, toți cetățenii vor avea acces la dosarele lor medicale electronice, iar 80 % dintre cetățeni ar trebui să utilizeze o soluție de identificare electronică.

Parteneriate internaționale pentru Deceniul Digital

UE își va promova agenda digitală centrată pe factorul uman pe scena globală și va promova alinierea sau convergența cu normele și standardele UE. De asemenea, va asigura securitatea și reziliența lanțurilor sale digitale de aprovizionare și va oferi soluții globale. Acestea vor fi realizate prin:

  • stabilirea unui set de instrumente care să combine cooperarea de reglementare, abordarea consolidării capacităților și a competențelor, investiții în cooperare internațională și parteneriate de cercetare;
  • elaborarea pachetelor de economie digitală finanțate prin intermediul inițiativelor care să reunească UE, statele membre, companii private, parteneri cu opinii similare și instituții financiare internaționale;
  • combinarea investițiilor interne ale UE cu cele ale instrumentelor de cooperare externă;
  • investiții în îmbunătățirea conectivității cu partenerii externi ai UE, de exemplu prin crearea unui Fond pentru conectivitate digitală.

Sprijinul pentru o transformare digitală rezilientă este una dintre cele cinci priorități politice evidențiate de Comisia Europeană în propunerea sa pentru obiectivele politice pe termen lung ale Parteneriatului Estic după 2020, cu sprijin canalizat prin inițiativa EU4Digital a UE.

Context

Tehnologiile digitale au avut un rol esențial în menținerea vieții economice și sociale pe tot parcursul crizei provocate de coronavirus. Acestea vor fi factorul principal de diferențiere pentru o tranziție reușită către o economie și o societate sustenabile în perioada de după pandemie. Întreprinderile și cetățenii europeni pot beneficia de mai multe oportunități digitale, care să favorizeze reziliența și să atenueze dependențele la toate nivelurile, de la sectoarele industriale la tehnologiile individuale. Abordarea europeană a transformării digitale este, de asemenea, un factor-cheie care stă la baza influenței mondiale a UE.

Nivelul de finanțare din partea UE disponibil în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență va permite o cooperare de o amploare și o intensitate fără precedent între statele membre, necesară pentru realizarea unei transformări digitale reușite. Un obiectiv de cheltuieli digitale de 20% a fost stabilit pentru fiecare plan național, însoțind componenta digitală a bugetului european 2021-2027.

Pentru mai multe informații

Deceniul digital al Europei: CE trasează calea către o Europă autonomă din punct de vedere digital până în 2030

Deceniul Digital al Europei – Întrebări și Răspunsuri

Deceniul Digital al Europei – Pagina de Fapte

Comunicare „Busola Digitală 2030: calea europeană pentru Deceniul Digital”

Busola Digitală a Europei – pagina politicilor

Modelarea Viitorului Digital al Europei