Evenimentul de networking privind Inovarea în domeniul TIC pune accentul pe managementul proprietății intelectuale și oportunități de consolidare a capacității actorilor ecosistemului

  • Data: 08/03/21
  • Distribuie:

Peste 100 de persoane din toate cele șase țări partenere din est au participat la un eveniment de networking al EU4Digital pe 2 martie pentru a discuta provocările legate de managementul, protecția și exploatarea proprietății intelectuale (PI), precum și despre oportunitățile legate de supravegherea PI în regiune.

Evenimentul virtual a atras peste 100 de participanți din aproximativ 50 de organizații, inclusiv birouri naționale de brevete, organizații de sprijin pentru afaceri, birouri de transfer tehnologic și organizații de sprijin, reprezentanți de nivel ministerial și agenții care coordonează dezvoltarea ecosistemului de inovare, precum și Coordonatorii naționali pentru Armonizarea Pieței Digitale (APD), delegațiile UE și membrii rețelei de experți a EU4Digital în domeniul Inovării TIC.

Evenimentul a inclus sesiuni interactive cu accent pe promovarea instrumentelor și serviciilor PI pentru sprijinirea IMM-urilor oferite de organizațiile cheie ale UE, precum și revizuirea oportunităților de consolidare a capacității oficiilor naționale de brevete, centrelor de transfer tehnologic și a altor actori ai ecosistemelor de inovare din țările partenere din est. Organizațiile cheie ale UE au inclus:

Ședința a început cu prezentarea „Sprijin privind proprietatea intelectuală pentru IMM-uri” de către domnul Wawrzyniec Perschke, Responsabil de Politici la Comisia Europeană (DG GROW).  Domnul Perschke a pus accent pe proprietatea intelectuală ca un bun economic valoros care necesită un tratament atent și a subliniat abordarea cuprinzătoare a CE de a sprijini IMM-urile, instituțiile de învățământ superior și organizațiile publice de cercetare la diferite etape ale ciclului de viață al PI. Asistența CE este oferită prin întregul spectru de instrumente, cum ar fi Ideas powered for business, IP Voucher/SME fund, IPA4SME, IP pre-diagnostic EU/RS și multe altele. Implementarea instrumentelor are loc în strânsă cooperare cu organizațiile de sprijin pentru afaceri, consilieri privați în domeniul PI și alte părți interesate, pentru a oferi IMM-urilor acces mai bun la servicii.

În continuare, „Cooperarea Internațională a EUIPO” a fost prezentată de dl. Álvaro García Alcázar, Șef al Echipei Departamentului de Cooperare Internațională și Afaceri Juridice, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). El a prezentat abordarea generală a EUIPO față de cooperarea internaționale, în care cadrul de politici al UE oferă contextul pentru semnarea acordurilor bilaterale de cooperare tehnică EUIPO cu țări din afara UE și proiecte finanțate de UE. Domnul Alcázar a citat apoi ca exemplu proiectul recent lansat privind Proprietatea Intelectuală UE-Georgia (EUGIPP), care își propune să contribuie la un nivel eficient de protecție și de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în Georgia, în conformitate cu angajamentele Acordului de Asociere UE-Georgia.  În cele din urmă, vorbitorul a făcut o trecere în revistă a instrumentelor EUIPO, inclusiv a bazelor de date și a instrumentelor de clasificare care pot fi puse la dispoziție prin acorduri cu oficiile naționale de PI și utilizatorii din țările PaE.

Reprezentantul EUGIPP, doamna Nino Chikovani, care este Vicepreședinte a Centrului Național de Proprietate Intelectuală (SAKPATENTI) din Georgia, s-a adresat și participanților, confirmând disponibilitatea proiectului de a-și împărtăși experiența pentru localizarea potențială în alte țări partenere.

Sesiunea a continuat cu o prezentare despre „Serviciile și experiențele Biroului european de asistență pentru PI” de către doamna Claire Fritz, Manager de Proiect Senior la Biroul european de asistență pentru PI, ai cărui principali beneficiari sunt proiectele de cercetare finanțate de UE, IMM-urile și microîntreprinderile din UE implicate în activități comerciale transfrontaliere, precum și intermediari care oferă servicii de sprijinire a inovării pentru IMM-uri și cercetători. Vorbitorul a spus că sfera serviciilor cuprinde toate formele de PI și include informații de asistență privind PI adaptate la necesitățile clienților prin intermediul Liniei de Asistență Telefonică și a campaniilor de sensibilizare despre importanța managementului PI. De asemenea, sunt organizate cursuri de instruire și seminare web privind provocările legate de PI care pot ajuta actorii care sprijină inovarea din PaE să își consolideze capacitatea.

Unul dintre mecanismele de sprijin dezvoltate de Biroul european de asistență pentru PI sânt Ambasadorii PI care acționează în cadrul Rețelei Întreprinderilor Europene și acoperă 28 de țări.  Cunoașterea între IMM-urile din regiunea PaE este răspândită de dr. Alexander Uspenskiy, Director la Centrul Republican pentru Transferul de Tehnologie din Belarus și de dl Vadim Iatchevici, Șeful Direcției Proiecte Inovaționale la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Moldova, ambii având experiență în calitate de Ambasadori PI. Expertiza Biroului european de asistență pentru PI poate fi canalizată de universități, camere de comerț, agenții de dezvoltare regională, centre de cercetare și tehnologie din țările PaE, preluând rolul ambasadorului.

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune specială de instruire cu privire la „Protecția și exploatarea managementului PI în sectorul TIC” pentru organizațiile de cercetare și dezvoltare, IMM-uri și organizații de sprijin pentru afaceri, livrată de Dr. Eugene Sweeney, CEO la Iambic Innovation Ltd și Consilier Principal pe probleme de PI și Inovare la Biroul european de asistență pentru PI.  El a accentuat particularitățile TIC, gama de posibile forme de inovare în toate industriile și numeroasele forme posibile de PI, precum și rutele de exploatare și modelele de afaceri. El a subliniat că, deși toate formele de PI ar putea fi tratate ca un bun economic, protejarea acestora cu instrumente legale ar trebui privită ca o decizie comercială strategică pentru orice afacere. Dr. Sweeney a ghidat publicul prin strategia de luare a deciziilor privind protejarea TIC cu drepturi de PI, observând că, în timp ce mărcile comerciale și drepturile de autor domină în software și servicii, brevetarea este mai potrivită în domeniul telecomunicațiilor și hardware-ului. În încheierea evenimentului, Anna Pobol, Lidera domeniului tematic al EU4Digital – Inovare în domeniul TIC, a rezumat că sprijinul pentru inovațiile bazate pe TIC ar trebui să ia în considerare importanța comercială a managementului strategic al activelor PI și să includă atât instruirea în domeniul PI, cât și networking pentru consolidarea capacității ecosistemului național de inovare.  În termeni practici, noile legături de colaborare între oficiile naționale de brevete, universități, organizații de sprijinire a inovării și consultanți profesioniști cu expertiză profundă în probleme juridice și tehnologice ar alimenta sinergiile și ar stimula inovațiile care se bazează pe utilizarea intensivă a cunoștințelor în țările PaE.  Astfel, consultările de primă linie privind PI ar trebui să fie puse la dispoziția start-up-urilor și a IMM-urilor prin intermediul organizațiilor de sprijinire a

inovării, cum ar fi incubatoarele de afaceri, acceleratoarele, organizațiile cluster și centrele de inovare digitală.

***

Evenimente de networking privind inovarea în domeniul TIC

Evenimentele de networking privind inovarea în domeniul TIC își propun să faciliteze înființarea comunităților Parteneriatului Estic în domeniile de politici selectate privind inovarea în domeniul TIC.  Pe lângă crearea de rețele în regiune, aceștia depun eforturi pentru stabilirea unor punți bilaterale și multilaterale între organizațiile partenere din est și părțile interesate din UE pentru a permite activități și proiecte comune durabile în continuare. Aceste eforturi vizează o cunoaștere mai profundă și o înțelegere generală a celor mai bune practici relevante ale UE de către părțile interesate din regiune. Prin urmare, seria de evenimente vizează un public larg, incluzând reprezentanți și agenții la nivel ministerial, asociații și rețele de domenii de politici relevante, organizații de infrastructură TIC, precum și alți actori ai ecosistemelor de inovare TIC.

Prezentări:

„Sprijin privind proprietatea intelectuală pentru IMM-uri” Descarcă

„Cooperarea internațională a EUIP” Descarcă

„Serviciile și experiențele Biroului european de asistență pentru PI” Descarcă

„Protecția și exploatarea managementului PI în sectorul TIC” Descarcă

http://www.iprhelpdesk.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en

Alte evenimente de networking în domeniul TIC:

Al doilea eveniment de networking privind Inovarea în domeniul TIC dedicat finanțării alternative

Al treilea eveniment de networking privind Inovarea în domeniul TIC dedicat dezvoltării clusterelor TIC