Eveniment de networking în domeniul Inovațiilor TIC care definește pași practici către internaționalizarea și vizibilitatea clusterelor TIC în țările partenere din est

  • Data: 22/12/20
  • Distribuie:

La 14 decembrie, un eveniment de neworking al EU4Digital a discutat despre modalitățile de organizare și gestionare a clusterelor inovatoare și a rețelelor de afaceri de tip cluster în domeniul Inovațiilor TIC, concentrându-se pe stabilirea unei  vizibilități și conexiuni mai bune a clusterelor din regiunea PaE.

Evenimentul virtual de networking a fost orientat către organizațiile ecosistemelor de tip cluster din țările partenere din est, pentru a facilita înregistrarea acestora pe Platforma Europeană de Colaborare între Clustere (ECCP) și pentru a aprofunda cunoștințele despre organizarea și dezvoltarea clusterelor.

Pe parcursul reuniunii, organizațiile cheie ale UE și clusterele TIC din regiunea PaE au prezentat propuneri de valoare, experiență practică de creștere a clusterelor și cooperare internațională, precum și perspective pentru dezvoltarea ecosistemelor de tip cluster. Participanții au inclus:

Evenimentul a atras în jur de 60 de participanți din 44 de organizații diferite din sectoare legate de IT – reprezentanți ai asociațiilor de afaceri și profesionale, parcuri tehnologice și de înaltă tehnologie, ministere, agenții publice și alți actori ai ecosistemelor din țările partenere din est, precum și Coordonatorii Armonizării Pieței Digitale Naționale (HDM), delegațiile UE și membri ai rețelei de experți în inovarea TIC.

Evenimentul a inclus sesiuni interactive axate pe mai multe aspecte ale dezvoltării și colaborării clusterelor:

  • Politica de cluster în contextul internaționalizării;
  • Vizibilitatea și colaborarea clusterelor cu clusterele UE – pachetul de servicii al platformei ECCP și procesul de înregistrare;
  • Perspectivele organizării, dezvoltării și internaționalizării clusterelor partenerilor din UE și din est.

Evenimentul a fost deschis de Anna Pobol, moderatoare și lidera domeniului tematic al EU4Digital – Inovarea în domeniul TIC, prezentând obiectivele evenimentului de networking, urmată de o prezentare pe tema „Comisia Europeană: pilonii UE ai politicii de cluster în contextul internaționalizării” de către dl Christophe Guichard, Responsabil de Politici la Comisia Europeană (DG GROW). Domnul Guichard a subliniat că clusterele s-au dovedit a fi facilitatori excelenți, ajutând la adaptarea instrumentelor de politici la nevoile și oportunitățile industriei europene și jucând un rol crucial în îmbunătățirea rezistenței

lanțurilor valorice ale ecosistemului european. CE sprijină rețeaua de clustere și internaționalizarea prin intermediul Platformei Europene de Colaborare între Clustere, a Programului European de Excelență a Clusterelor, a acțiunii UE „Cluster Go International” și a evenimentelor de stabilire a contactelor (matchmaking). Viitorul program Euroclusters (2021-2027) își propune să dezvolte interconectările lanțului valoric pe piața unică a UE, să dezvolte capacitatea pentru a crește autonomia strategică și a consolida transformarea într-o economie mai ecologică și mai digitală.

Discursul principal, Platforma Europeană de Colaborare între Clustere: Prezentare Generală a Propunerii de Valoare și a Procesului de Înregistrare”, a fost condus de reprezentanții ECCP Jan Maarten de Vet, Manager de Proiect și Lucia Seel, Manager Validarea Profilului.  Vorbitorii au evidențiat beneficiile și serviciile propuse de ECCP pentru diferite tipuri de utilizatori – țările participante la programul UE pentru Competitivitatea Întreprinderilor și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (COSME) și țările non-COSME – și au explicat procesul de înregistrare și criteriile de validare.  Aceștia au evidențiat modul în care eforturile de a se conforma cu criteriile de validare ar putea ajuta rețelele naționale de afaceri bazate pe inovare să reflecteze asupra realizărilor lor, să asigure vizibilitatea globală și să construiască relații într-un mod mai orientat spre colaborare. Aceste criterii pot servi și ca cadru de referință pentru factorii de decizie din domeniul inovării din țările partenere din est pentru a structura instrumentele naționale de dezvoltare și monitorizare a clusterelor. O concluzie a discuției a fost că utilizarea mai activă a serviciilor ECCP ar aduce beneficii semnificative pentru părțile interesate din țările partenere din est, cum ar fi rețeaua de colaborare îmbunătățită, care va duce la dezvoltarea mai rapidă a clusterelor și la inovare.  Părțile interesate ale PaE au fost, de asemenea, invitate să abordeze ECCP pentru luarea în considerare a proiectelor comune bilaterale, de exemplu pentru consolidarea capacității managerilor de cluster.

A doua sesiune a evenimentului a fost dedicată explorării experienței practice a înființării și dezvoltării grupurilor de parteneri din UE și din est. Andrei Kelemen, CEO la Cluj IT Cluster din România, a prezentat experiența Cluj IT Cluster de organizare, dezvoltare și integrare internațională. Clusterul IT din Cluj a reușit să se transforme într-o rețea cu mai mult de 80 de membri fără niciun sprijin guvernamental, dar prin prezența activă pe Platforma Europeană de Colaborare între Clustere, apartenența la Alianța Europeană pentru IMM-uri digitale și alte parteneriate internaționale. Rețeaua IT din Cluj sprijină transformarea companiilor IT din actori care externalizează activități în actori care creează valoare și întărește ecosistemul de inovație prin specializare inteligentă, transformare structurală și transfer de tehnologie.

Trei clustere de inovare din Ucraina au vorbit despre experiența lor de autoorganizare și evoluție. În primul rând, Olga Shapoval, Director Executiv la Kharkiv IT Cluster, a împărtășit modul în care structura de gestionare și funcționare a clusterului a fost dezvoltată pentru a aborda provocările în evoluție. Clusterul a fost inițial fondat de proprietarii companiilor IT care s-au alăturat pentru a face față provocărilor întreruperii afacerii. Părțile interesate suplimentare au fost ulterior atrase pentru a aborda provocările educaționale specifice. În prezent,

evenimentele B2B și comunitare joacă un rol crucial în dezvoltarea de legături de cluster care se consolidează reciproc.

Aleksandre Yurchak, Director General la Asociația de Automatizare Industrială din Ucraina (AIAU), a prezentat experiența, progresul și provocările dezvoltării clusterelor industriale de înaltă tehnologie în Ucraina.  AIAU a condus proiecte care îmbină strategiile de specializare inteligentă și clusterizare pentru a combina diferite instrumente pentru o inovație eficientă în Industria 4.0. În acest scop, platforma Industry4Ukraine a fost înființată, reunind asociații industriale, clustere și alte părți interesate. Yurchak a spus că este nevoie de sprijin politic special pentru a depăși principalele provocări ale dezvoltării clusterelor de înaltă tehnologie – instituționalizarea organizațiilor de sprijinire a clusterelor la nivel de stat, programe de formare și dezvoltare pentru o mai bună integrare în politicile regionale, dezvoltarea ecosistemelor (de exemplu, acceleratoare, bancuri de testare și Centrul 4.0) și o mai bună sinergie cu sectorul IT.

Prezentarea finală a fost făcută de Lyudmyla Shyyko, Șefa comitetului pentru clustere din Ucraina și Director General la Precarpathian Eco-Energy Cluster. Ea a prezentat Programul Național pentru dezvoltarea clusterelor din Ucraina, care a fost elaborat datorită necesității unui organism centralizat care să conducă la dezvoltarea clusterelor. Comitetul pentru clustere a creat orientări specifice pentru dezvoltarea clusterelor durabile în țară, care prevede activități privind instituționalizarea, înființarea sistemului național de calitate, relaționarea clusterelor din Ucraina și internaționalizarea acestora.

Încheind evenimentul, Anna Pobol, lidera domeniului tematic al EU4Digital – Inovarea în domeniul TIC, a remarcat că colaborarea de jos în sus și orientată spre misiune a părților interesate din industria IT s-a dovedit a fi cel mai eficient mod de organizare și dezvoltare a clusterelor. Cu toate acestea, rolul statului este semnificativ în susținerea clusterelor ca vehicul pentru dezvoltarea economică și pentru a sprijini proiectele de inovare, precum și internaționalizarea IMM-urilor și integrarea acestora în lanțurile de valoare globale. În cele din urmă, relevanța înaltă a schimbului de experiență între factorii de decizie politică din UE și țările partenere din est trebuie subliniată ca modalitate de a crea o politică mai bună de sprijinire a clusterelor în regiunea PaE.

***

Evenimente de Networking în domeniul Inovațiilor TIC Evenimentele de networking în domeniul inovațiilor TIC își propun să faciliteze înființarea comunităților în parteneriatul estic în domeniile de politici selectate aferente Inovării în domeniul TIC. Pe lângă crearea de rețele în regiune, acestea depun eforturi pentru stabilirea unor punți bilaterale și multilaterale între organizațiile partenere din est și părțile interesate din UE pentru a facilita activități și proiecte comune durabile în continuare. Aceste eforturi vizează o cunoaștere și o înțelegere generală mai profundă a celor mai bune practici relevante ale UE de către părțile interesate din regiune. Prin urmare, seria de evenimente vizează un public larg, incluzând reprezentanți ai nivelului ministerial și agenții, asociații și rețele de domenii de politici relevante, organizații de infrastructură TIC, precum și alți actori ai ecosistemului de inovare în domeniul TIC.