Raportul Centrului Comun de Cercetare explorează provocările societale emergente, analizează tendințele în lumea digitală în schimbare rapidă și lansează o dezbatere în UE privind posibilele modele de guvernare. Pentru a aborda acest lucru, sunt combinate implicarea cetățeanului, previziunile și designul, împreună cu literatura recentă în domeniul politicilor digitale și media în calitate de cadru de lucru. Întrebarea cheie de cercetare a proiectului este: Cum cetățenii împreună cu alți actori vor modela guvernele, politicile și democrația în 2030 și după această perioadă? Pe parcursul procesului destul de participativ, mai mult de 150 de cetățeni împreună cu OSC, grupuri de reflecție, reprezentanți ai sectorului de afaceri și ai sectorului public, precum și 100 de studenți de la design au participat la crearea scenariilor și conceptelor ulterioare. Au fost create patru scenarii folosind 20 de istorii care au fost preluate din atelierele de lucru cu cetățenii. Acestea au servit drept inspirație pentru studenții de la design pentru a elabora 40 de concepte FuturGov. Prin intermediul Jocului de Implicare FuturGov, ambiția proiectului este să declanșeze și să lanseze o dezbatere cu cetățenii, afacerile, organizațiile societății civile, factorii decidenți și funcționarii publici din Europa.