Noul raport al UE demonstrează importanța rezilienței digitale în perioade de criză

  • Data: 12/06/20
  • Distribuie:

Comisia Europeană a publicat ieri rezultatele Indicelui economiei și societății digitale (DESI) 2020, care monitorizează performanța digitală globală a Europei și urmărește progresul țărilor UE în ceea ce privește competitivitatea lor digitală. DESI din acest an demonstrează că există progrese în toate statele membre și în toate domeniile cheie măsurate în indice.

Acest lucru devine și mai important în contextul pandemiei coronavirusului, care a demonstrat cât de esențiale au devenit tehnologiile digitale, permițând continuarea lucrărilor, monitorizarea răspândirii virusului sau accelerarea căutării de tratamente și vaccinuri. Mai mult, indicatorii DESI relevanți pentru recuperare arată că statele membre ale UE ar trebui să își intensifice eforturile de îmbunătățire a acoperirii rețelelor de capacitate foarte mare, de alocare a spectrului 5G pentru a permite lansarea comercială de servicii 5G, a îmbunătăți abilitățile digitale ale cetățenilor și pentru a digitaliza în continuare afacerile și sectorul public.

Programul EU4Digital lucrează la o metodologie de măsurare și prognozare a competențelor digitale pentru țările partenere din est, inclusiv recomandări pentru a introduce practici de măsurare comune care să fie în concordanță cu DESI al UE.

EU4Digital își propune să extindă Piața unică digitală a Uniunii Europene către statele partenere din est, dezvoltând potențialul economiei și societății digitale, cu scopul de a aduce creștere economică, a genera mai multe locuri de muncă, a îmbunătăți viața oamenilor și a ajuta întreprinderile. Prin inițiativă, UE sprijină reducerea tarifelor de roaming, dezvoltarea de bandă largă de mare viteză pentru stimularea economiilor și extinderea e-serviciilor, securitatea cibernetică coordonată și armonizarea cadrelor digitale în întreaga societate, în domenii care variază de la logistică la sănătate, abilități îmbunătățite și crearea de locuri de muncă în industria digitală. 

Impactul crizei coronavirusului

Anunțândrezultatele DESI 2020 la 11 iunie, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Margrethe Vestager, a declarat: „Criza coronavirusului a demonstrat cât de critic este pentru cetățeni și întreprinderi să fie conectați și să poată interacționa unul cu celălalt online. Vom continua să lucrăm cu statele membre pentru a identifica zonele în care este nevoie de mai multe investiții pentru ca toți europenii să poată beneficia de servicii și inovații digitale.

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a adăugat: „Datele pe care le publicăm astăzi arată că industria folosește soluții digitale acum mai mult ca niciodată. Trebuie să ne asigurăm că acest lucru este valabil și pentru întreprinderile mici și mijlocii și că cele mai avansate tehnologii digitale sunt implementate în întreaga economie.

Finlanda, Suedia, Danemarca și Olanda sunt lideri în performanța digitală globală în UE. Indicele internațional al economiei și societății digitale (I-DESI) arată că cele mai performante țări ale UE  sunt, de asemenea, lideri la nivel mondial. Cele mai mari economii ale UE nu sunt fruntași digitali, ceea ce indică că viteza transformării digitale trebuie să crească pentru ca UE să realizeze cu succes transformarea dublă: digitală și ecologică.

Întrucât pandemia a avut un impact semnificativ asupra fiecăreia dintre cele cinci dimensiuni urmărite de DESI, constatările din 2020 ar trebui citite împreună cu numeroasele măsuri întreprinse de Comisie și de statele membre pentru gestionarea crizei și sprijinirea redresării. Statele membre au luat măsuri pentru a reduce la minimum contaminarea și pentru a sprijini sistemele de asistență medicală, prin introducerea de aplicații și platforme de facilitare a telemedicinei și coordonare a resurselor medicale. De asemenea, Comisia a luat măsuri, precum emiterea unei Recomandări privind un set de instrumente comun pentru utilizarea tehnologiei și a datelor pentru a combate și a permite ieșirea din criză, în special pentru aplicațiile mobile și utilizarea datelor anonimizate în aplicațiile de urmărire. La solicitarea Comisiei, Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) a început să monitorizeze traficul de internet pentru a evita congestia. 

Principalele constatări în 5 domenii digitale Indicele economiei și societății digitale urmărește progresele înregistrate în statele membre în 5 domenii principale de politici, și anume conectivitatea, abilitățile digitale, utilizarea

internetului de către persoane fizice, integrarea tehnologiilor digitale de către companii și serviciile publice digitale.Conectivitatea s-a îmbunătățit, dar mai sunt multe de făcut pentru a răspunde nevoilor în

creștere rapidă.  Statele membre lucrează la transpunerea noilor reguli ale UE adoptate în 2018 în legislația națională, în vederea stimulării investițiilor în rețele de capacitate foarte mare, atât fixe, cât și mobile. 78% din gospodării aveau abonament în bandă largă fixă în 2019, ceea ce reprezintă o creștere față de 70% în urmă cu 5 ani, iar rețelele 4G acoperă aproape întreaga populație europeană. Dar numai 17 state membre au alocat deja spectru în benzile „pioniere” pentru 5G (cu 5 țări mai mult decât anul trecut). Rețele de bandă largă cu capacitate foarte mare fixă sunt disponibile pentru 44% din locuințele UE.

Sunt necesare mai multe progrese în materie de abilități digitale, mai ales că criza coronavirusului a demonstrat că abilitățile digitale adecvate sunt cruciale pentru ca cetățenii să poată avea acces la informații și servicii. O mare parte din populația UE, 42%, încă nu are competențe digitale de bază.  În 2018, aproximativ 9,1 milioane de oameni au lucrat ca specialiști în domeniul TIC în UE, cu 1,6 milioane în urmă cu peste 4 ani.  64% din întreprinderile mari și 56% dintre IMM-urile care au recrutat specialiști TIC în 2018 au raportat că locurile de muncă vacante pentru specialiști în domeniul TIC au fost greu de completat.

Deși pandemia a înregistrat o creștere accentuată a utilizării internetului, tendința era deja prezentă înainte de criză, 85% dintre persoane folosind internet cel puțin o dată pe săptămână (în creștere de la 75% în 2014). Utilizarea apelurilor video a crescut cel mai mult, de la 49% dintre utilizatorii de internet în 2018 la 60% în 2019. Operațiunile bancare prin internet și cumpărăturile online sunt, de asemenea, mai populare decât în trecut, fiind utilizate de 66%, respectiv 71% dintre utilizatorii de internet. 

Întreprinderile sunt din ce în ce mai digitalizate, companiile mari preluând rolul principal. 38,5% din companiile mari se bazează deja pe servicii cloud avansate și 32,7% au raportat că folosesc analiza megadatelor.  Cu toate acestea, marea majoritate a IMM-urilor nu utilizează încă aceste tehnologii digitale, întrucât doar 17% dintre ele utilizează servicii cloud și doar 12% analize de date mari. În ceea ce privește e-comerțul, doar 17,5% dintre IMM-uri au vândut produse sau servicii online în 2019, în urma unei creșteri foarte ușoare de 1,4 puncte procentuale față de 2016. În schimb, 39% din întreprinderile mari au folosit vânzările online în 2019. 

Pentru a stimula e-comerțul, UE a convenit asupra unei serii de măsuri, variind de la eliminarea barierelor transfrontaliere nejustificate și facilitarea livrărilor transfrontaliere mai ieftine de pachete până la asigurarea protecției drepturilor clienților online și promovarea accesului transfrontalier la conținut online.

În sfârșit, există o tendință în creștere de utilizare a serviciilor publice digitale în domenii precum e-guvernarea și e-sănătatea, ceea ce permite mai multă eficiență și economii pentru guverne și întreprinderi, o transparență îmbunătățită și o participare mai mare a cetățenilor la viața politică.

Pentru mai multe informații

Comunicat de presă

Indicele economiei și societății digitale – DESI 2020

DESI 2020: întrebări și răspunsuri

Performanța țării în domeniul digital

Instrument de vizualizare a datelor

Metodologia DESI 2020

Tehnologii digitale – acțiuni ca răspuns la pandemia coronavirusului

Comunicare privind modelarea viitorului digital al Europei