Inovarea în domeniul TIC este indispensabilă pentru dezvoltarea economică în era digitală: cât de mult au rămas în urmă țările partenere din est în comparație cu Uniunea Europeană?

  • Data: 24/04/20
  • Distribuie:

Inovarea în domeniul TIC este o forță motrice a schimbărilor socioeconomice. TIC echipează țările cu instrumente pentru a-și reorganiza și globaliza economiile, pentru a obține o creștere economică mai rapidă, pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a crește nivelul de trai și pentru a reduce inegalitățile.  În UE, sectorul TIC este semnificativ și se dezvoltă rapid – din 2012 până în 2017, valoarea adăugată a serviciilor TIC a crescut cu 18,3 %, în timp ce valoarea adăugată a producției TIC a crescut cu 22,5 %.  Valoarea adăugată a sectorului TIC a fost echivalentă cu 3,6 % din PIB în 2017 în UE și sectorul este în prezent unul dintre cele mai eficiente din economia UE: în 2017, nivelul productivității aparente a muncii în sectorul TIC a fost cu 65,2 % mai înalt decât cel înregistrat pentru sectoarele nefinanciare ale economiei în ansamblu, ajungând la 117.600 EUR pe persoană angajată în Belgia și cu aproximativ 100.000 EUR în Finlanda și Franța. Cu toate acestea, cel mai mare efect al TIC este că acesta este unul dintre puținele sectoare care permite crearea de tehnologii de uz general, care contribuie la productivitatea și valoarea adăugată a sectoarelor tradiționale ale economiei, prin digitalizare și transformare digitală.

Țările din Vecinătatea Estică au înregistrat, de asemenea, o creștere în dezvoltarea sectorului TIC: ponderea exporturilor de servicii TIC în 2017 a constituit aproximativ 5% din totalul exporturilor și aproximativ 19 % din exportul de servicii în Belarus și Ucraina. Regiunea este bogată în idei inovatoare, iar unele soluții au devenit deja globale. Cu toate acestea, ecosistemul de inovare al țărilor, care are un potențial înalt de a contribui la dezvoltarea sectoarelor non-TIC ale economiei, rămâne în urma celui al UE. În timp ce există peste 80 de incubatoare de afaceri și 150 de acceleratoare în UE, studiul Inovării în domeniul TIC a numărat doar 42 de incubatoare și 19 acceleratoare în țările partenere din est. 

Dezvoltarea facilitată de TIC în regiune ar trebui să includă mai multe eforturi coordonate pentru a aborda lipsa de sprijin din partea ecosistemelor TIC naționale, ceea ce este esențial pentru mobilizarea TIC în scopul dezvoltării economice durabile. Trebuie dat un nou impuls pentru a promova finanțarea de tip seed și de risc, a programelor de accelerare, a networking-ului și a clusterelor, și pentru a răspunde nevoilor de abilități și competențe specifice pentru a lucra pe piețele mondiale. Aceste elemente sunt vitale pentru un sector TIC fluid și puternic. Atenția inadecvată acordată ecosistemelor de inovare duce la exodul creierelor și a start-up-urilor din țările partenere din est către țările cu un ecosistem TIC mai bine dezvoltat. EU4Digital își propune să contribuie la consolidarea a astfel de ecosisteme pentru a permite creșterea companiilor din regiune, contribuția acestora la PIB, export și locuri de muncă.