Crearea unui Spațiu Comunitar Industrial Inteligent al EU4Digital pentru a încuraja digitalizarea IMM-urilor din industria prelucrătoare

  • Data: 01/10/21
  • Distribuie:

La 30 septembrie 2021, Inițiativa EU4Digital a organizat o excursie virtuală pentru a ajuta părțile interesate din țările partenere din est să se alăture inițiativei de Inovare TIC pentru IMM-uri din industria prelucrătoare (I4MS).

Sesiunea a oferit o conversație practică cu I4MS, o inițiativă europeană care sprijină digitalizarea IMM-urilor din industria prelucrătoare și a întreprinderilor cu capitalizare medie, care a fost prezentată în timpul unui eveniment anterior de networking al EU4Digital pe tema Centre de inovare digitală. Părțile interesate au fost ajutate să se alăture comunității I4MS și consultate cu privire la utilizarea anumitor servicii.

Consultarea a vizat grupuri selectate de organizații din țările partenere din est: asociații de afaceri și centre de competență cu expertiză tehnologică specializată care pot susține potențial IMM-uri locale din industria prelucrătoare. Consultarea a adunat aproximativ 20 de organizații din țările partenere.

Excursia virtuală a fost deschisă de Rūta Šalvytė-Tamošiūnienė, Șef Adjunct al Echipei Programului EU4Digital și facilitată de Lidera domeniului tematic Inovare în domeniul TIC a EU4Digital, Anna Pobol. Reprezentanții I4MS au condus apoi excursia practică: doamna María Roca, Manager Senior de Proiect la FundingBox, a prezentat contribuția I4MS la îmbunătățirea transformării digitale a industriei prelucrătoare europene și a condus o excursie în comunitatea online I4MS. Acest lucru oferă posibilitatea de conectare cu peste 1500 de antreprenori și experți în domeniul digitalizării și deeptech.

Evenimentul a marcat lansarea comunității dedicate – „Spațiu Comunitar Industrial Inteligent al EU4Digital  ”, care va facilita consolidarea de către părțile interesate din PaE a rețelei de schimb de expertiză pentru transformarea digitală a IMM-urilor. De acum înainte, organizațiile și experții din țările partenere din est își pot promova evenimentele, proiectele și organizațiile în cadrul comunității stabilite și se pot conecta cu oricare dintre membri. Evenimentul a marcat, de asemenea, legătura dintre primele organizații care s-au alăturat deja la I4MS, și anume: reprezentanții Asociației de Automatizare Industrială din Ucraina (APPAU) și ai platformei Industria 4.0 din Ucraina, Clusterul TIC din Georgia, Agenția de Inovare și Tehnologie din Georgia, Asociația de Robotică și IA din Belarus și alții. Experții interesați și reprezentanții organizațiilor care vizează sprijinirea digitalizării IMM-urilor se pot alătura gratuit la Spațiu Comunitar Industrial Inteligent al EU4Digital .

Doamna Marta Portalés, Coordonatoare de Proiecte UE la Mobile World Capital Barcelona, a prezentat apoi sistemul și spațiul de brokeraj anunțând apelurile deschise pentru proiecte, precum și catalogul de oportunități de instruire. Dna Portalés a subliniat că IMM-urile din industria prelucrătoare din Armenia, Moldova, Georgia și Ucraina (țările programului Orizont 2020) pot obține acces la resurse financiare pentru a testa noile tehnologii Industria 4.0 prin intermediul sistemului de brokeraj, în timp ce IMM-urile din orice țară din PaE pot vizualiza și se pot conecta cu reprezentanții proiectelor relevante de inovare și adoptare a tehnologiei. De asemenea, toate IMM-urile pot avea acces la instruire pentru a-și îmbunătăți competențele lucrătorilor, o problemă de o importanță semnificativă, deoarece participanții din PaE au indicat accesul la formarea personalului drept una dintre cele mai critice provocări ale digitalizării IMM-urilor din țările lor.

În cele din urmă, doamna Irina Frigioiu – Manager Adjunct de Proiect la FundingBox, a explicat procesul de a deveni unul dintre Punctele de Contact ale Rețelei I4MS, care permite diseminarea celor mai actuale informații despre dezvoltarea tehnologiei și oportunitățile de finanțare pentru digitalizarea IMM-urilor cu părțile interesate la nivel național. În plus, domnul Alexander Yurchak, Directorul APPAU, și-a împărtășit experiența de Punct de Contact al Rețelei I4MS în Ucraina și a subliniat importanța experților care conduc sub-comunități specializate și subiecte legate de digitalizare pentru dezvoltarea afacerilor și a tehnologiilor.

În general, părțile interesate din PaE au fost invitate să folosească instrumentele practice I4MS și să preia dreptul de proprietate asupra Spațiu Comunitar Industrial Inteligent al EU4Digital  pentru promovarea lor și dezvoltarea unei comunități regionale de experți pentru a spori sprijinul digitalizării IMM-urilor din țările lor.

Materialul informativ privind activitățile, oportunitățile și criteriile de eligibilitate I4MS poate fi găsit aici.  

***

Evenimente de promovare a Inovării în domeniul TIC Evenimentele de networking privind Inovarea în domeniul TIC își propun să faciliteze înființarea comunităților din PaE în anumite domenii de politici privind Inovarea în domeniul TIC. Pe lângă crearea de rețele în regiune, aceștia depun eforturi pentru stabilirea unor punți bilaterale și multilaterale între organizațiile partenere din est și părțile interesate din UE pentru a facilita activități și proiecte comune durabile în continuare. Aceste eforturi vizează o cunoaștere generală mai profundă și o înțelegere a celor mai bune practici relevante ale UE de către părțile interesate din regiune. Prin urmare, seria de evenimente vizează un public larg, incluzând reprezentanți de la nivel ministerial și agenții, asociații și rețele de domenii de politici relevante, organizații de infrastructură TIC, precum și alți actori ai ecosistemelor de inovare TIC.