Crearea de parteneriate pentru transformarea digitală: realizări și priorități digitale în centrul atenției Parteneriatului estic

  • Data: 29/09/21
  • Distribuie:

„Ceea ce este esențial este să colaborăm” în transformarea digitală, între abordarea regională și bilaterală și între partenerii internaționali și guvernamentali, precum și sectorul privat. Acesta a fost mesajul lui Hoa-Binh Adjemian, Șef de Sector, Dezvoltare Economică și Tehnologii Digitale pentru țările Parteneriatului Estic în Unitatea C1 DG NEAR a Comisiei Europene, prezentând a doua zi a Comitetului Director al EU4Digital, în sesiunea din 28 septembrie privind „Parteneriatul Estic – Agenda politică actuală și prioritățile post-2020.

Sesiunea a evidențiat prioritățile politicii UE în domeniul digital, realizările și pașii următori pentru cele patru proiecte din cadrul inițiativei EU4Digital, precum și starea de lucruri actuală și prioritățile viitoare în cele șase țări partenere.

Stabilind abordarea digitală a UE pentru parteneriatul estic, Hoa-Binh Adjemian a evidențiat țintele stabilite în temeiul priorităților UE pentru Parteneriatul Estic post-2020, inclusiv internet accesibil de mare viteză pentru cel puțin 80% din gospodării, o reducere a prețurilor pentru roaming de cel puțin 80%, abilitarea digitală a unui milion de cetățeni din PaE și îmbunătățirea cadrului de e-Guvernare – „ambițiile sunt mari, dar realizabile”, a spus el, punând accentul pe cele peste 2 miliarde de euro disponibile în cadrul planului economic și de investiții al UE și potențialul de a participa la investiții private și suverane.

Lars-Erik Forsberg, Șef Adjunct de Unitate, Politici de Informare și Afaceri Internaționale la DG CONNECT, a împărtășit ideile UE pentru deceniul digital viitor, așa cum sunt prezentate în Busola Digitală, construit în jurul ideii de cetățenie digitală, cu cele patru puncte cardinale: competențe, infrastructură, afaceri și guvernare. El a subliniat, de asemenea, importanța mobilizării colective și a spus că succesul nu poate veni decât în sinergie între UE, statele sale membre și sectorul privat. „În același sens, stabilim abordarea Echipa Europa pentru a lucra împreună pe cele patru puncte cardinale din vecinătatea noastră”, a spus el.

Realizări EU4Digital și perspective

Odată cu intrarea Programului EU4Digital în ultimele luni ale activităților sale, Liderul Echipei sale Arturas Piliponis, a stabilit realizările Programului în cele șase domenii tematice ale proiectului:

  • Normele în domeniul Telecomunicațiilor, inclusiv semnarea preconizată a acordurilor regionale de roaming și spectru de frecvențe în decembrie 2021,
  • Încredere și Securitate, inclusiv proiectul pilot e-Semnătura, foaia de parcurs regională către recunoașterea reciprocă transfrontalieră și noul sprijin privind e-Guvernarea,
  • e-Comerț, inclusiv proiecte pilot de succes privind e-Livrarea, e-Vama și e-Tranzacționarea,
  • Inovarea TIC, inclusiv proiectarea unui nou fond regional de capital DISC al PaE de 100-150 milioane EUR, sprijin pentru ecosistemele de start-up-uri, dezvoltarea conceptului pentru un hub regional EdTech și dezvoltarea programului de mentorat pentru femei,
  • e-Sănătate, inclusiv dezvoltarea de orientări privind interoperabilitatea și construirea comunității e-Sănătate;
  • Competențe Digitale, inclusiv crearea Coalițiilor Naționale pentru Competențe și Locuri de Muncă în Sectorul Digital și Cadrul de Competențe Digitale pentru IMM-uri.

„Dar tot ce am realizat este doar începutul”, a spus Piliponis, subliniind prioritățile-cheie din fiecare domeniu dincolo de sfârșitul fazei actuale a proiectului în ianuarie 2022. Dezvoltând cadrele de evaluare a situației, identificând soluții și practici UE pentru reutilizare, mobilizând părțile interesate și făcând legătura cu parteneriatele și donatorii internaționali, Programul EU4Digital a „pus bazele pentru viitoarea aplicare pe scară largă a soluțiilor digitale în țările partenere din est”, a spus el.

Proiectul EU4Digital Broadband Strategies (Strategii privind Banda Largă), implementat de Banca Mondială, s-a încheiat în decembrie 2020, „dar alte activități continuă munca pe care am făcut-o”, a declarat Juan Navas-Sabater, co-lider al proiectului. El a explicat modul în care proiectul a sprijinit dezvoltarea și implementarea timpurie a strategiilor naționale privind banda largă în cele șase țări partenere, lucrând în cinci domenii cheie: analize comparative și analize ale decalajelor, îmbunătățirea cadrelor juridice și de reglementare, sprijin pentru cartografierea infrastructurii de bandă largă, schimbul de cunoștințe și dezvoltarea sau actualizarea strategiilor privind banda largă și implementarea. Și el a subliniat oportunitățile pentru dezvoltarea în continuare a conectivității atât internaționale, cât și naționale – „țările partenere din est au oportunități majore de conectivitate internațională, cu potențial de a acționa ca un hub între UE și Est”, a spus el.

Besnik Limay, liderul echipei proiectului Cybersecurity East, a subliniat realizările proiectului în domeniul vital al securității cibernetice, inclusiv guvernanța națională consolidată și cadrele juridice în domeniul securității cibernetice și sprijinirea capacităților operaționale pentru incidentele cibernetice și gestionarea crizelor, construite în jurul unor ateliere, instruiri profesionale și exerciții operaționale care implică autoritățile de securitate cibernetică din țările partenere.

Vorbind înainte de lansarea unei noi autostrăzi digitale care să interconecteze comunitățile de cercetare și educație din Moldova, Ucraina și Europa, Irena Matthews, Managerul Proiectului EaPConnect, a subliniat imaginea de ansamblu: „Conectivitatea înseamnă abilitarea cetățenilor … combinația dintre tehnologie și rețele umane oferă oportunitatea de creștere.” Cu sprijinul EaP Connect, toate cele șase țări partenere, 477 de instituții și 800.000 de utilizatori au fost conectați la GÉANT, rețeaua paneuropeană de date pentru comunitatea de cercetare și educație, capacitatea a crescut de zece ori, în timp ce costul conectivității a scăzut cu 70% .

Situația actuală în țările partenere

A doua jumătate a sesiunii de dimineață a inclus prezentări cu privire la starea de lucruri actuală și prioritățile viitoare pentru transformarea digitală în fiecare dintre cele șase țări partenere din est, cu intervenții ale reprezentanților naționali și ale delegațiilor UE din fiecare țară.

Armenia a evidențiat digitalizarea în curs de desfășurare a serviciilor publice, care a continuat fără încetare în pofida pandemiei, precum și sprijinul guvernului pentru mediul favorabil prin concursuri de granturi și scutiri de impozite pentru companii.

Azerbaidjan a subliniat trei priorități actuale ale strategiei sale digitale: Societatea Creativă și Inovatoare, inclusiv dezvoltarea competențelor, cercetarea și dezvoltarea, îmbunătățirea ecosistemului de start-up-uri și a clusterelor de inovare, dezvoltarea conceptului de transformare digitală, vizând guvernul, societatea civilă și afacerile și trecerea la e-Guvernare și implementarea conceptului de Oraș Inteligent și Sat Inteligent.

Belarus și-a subliniat succesul în îmbunătățirea conectivității drept coloană vertebrală a transformării digitale, prin conectivitate în bandă largă de fibră optică și conectivitate mobilă, cu o țintă de acoperire națională de 99% a rețelelor 4 / 5G până în 2025.

Georgia s-a concentrat, de asemenea, pe conectivitate, subliniind strategia sa națională de dezvoltare în bandă largă și dezvoltarea priorității strategice 5G și participarea la proiectul Băncii Mondiale Log-in Georgia pentru extinderea în bandă largă și dezvoltarea economiei digitale.

Moldova a declarat că integrarea pe piața unică digitală a UE a rămas cea mai mare prioritate pentru țară – „nu numai o prioritate, ci un catalizator pentru dezvoltare” – și a scos în evidență sprijinul pentru digitalizarea IMM-urilor și a întreprinderilor inovatoare prin dezvoltarea unui mediu favorabil inovării .

Ucraina a citat cercetările privind beneficiile economice ale integrării pe piața unică digitală europeană, care au arătat că va duce la o creștere a PIB-ului cu 12,1%, prin creșterea comerțului. Stabilind integrarea digitală ca una dintre principalele sale priorități, guvernul a supravegheat o serie de inovații în materie de guvernare electronică prin intermediul platformei DIIA a serviciilor electronice pentru cetățeni și întreprinderi, precum și prin adoptarea unei legi privind comunicațiile electronice și a unui plan de acțiune privind banda largă.

Felicitând țările partenere pentru realizările și angajamentul lor față de transformarea digitală, liderul Programului EU4Digital Arturas Piliponis a concluzionat revenind la cuvintele lui Mathieu Bousquet, Șeful Unității A3 „Sprijin Tematic – O economie care lucrează pentru oameni, verde, digitală și conectată’ la DG NEAR, la Conferința digitală pentru Parteneriatul Estic din ziua anterioară: „Cred că integrarea pe piața digitală a UE nu se va face dintr-o dată sau în conformitate cu un plan unic. Aceasta va fi construită prin realizări concrete care creează mai întâi o solidaritate de facto. ”

Sesiunea a fost închisă de Thibault Charlet, noul manager de program al Programului EU4Digital la DG NEAR. Mulțumindu-le tuturor, el a subliniat că, deși multe evoluții sunt încă în curs de desfășurare și soluțiile pilotate trebuie să fie adoptate pe deplin la nivel național și regional, progresul realizat de partenerii estici reduce rapid decalajul digital cu UE.

Comitetul Director al EU4Digital continuă până la sfârșitul săptămânii, cu sesiuni tematice aprofundate pe cele șase domenii de politici principale ale inițiativei.