EU4Digital: al 10-leaatelier de lucru al Rețelei e-Comerț aduce în prim plan cele mai recente evoluții și calea de urmat

  • Data: 11/06/21
  • Distribuie:

În perioada 8-9 iunie, cel de-al 10-lea atelier de lucru al Rețelei e-Comerț a EU4Digital a convocat din nou participanți din cele șase țări partenere din est și instituțiile principale din UE care lucrează în domeniul comerțului electronic.

Participanții au discutat despre:

  • Cele mai recente actualizări ale Planului de Acțiune al Rețelei e-Comerț pentru perioada 2021-2025;
  • obiectivele cheie și rezultate care urmează a fi incluse în noul Program al Parteneriatului Estic pentru transformarea digitală rezilientă;
  • situația actuală, rezultatele obținute și calea de urmat a activităților e-Comerț în cadrul Eu4digital și anume, e-Livrarea, e-Tranzacționarea, e-Vama și DTC.

În plus, evenimentul a găzduit reprezentanți ai organizațiilor cheie din UE, care au prezentat cele mai recente noutăți atât din perspectiva reglementării, cât și a inovării. Prezentările s-au referit la:

  • Introducerea elementelor constitutive ale MIE în infrastructura de testare a datelor mari / Big Data Test Infrastructure CEF Building Block de către echipa de implementare a proiectului de la DG DIGIT.
  • Actualizările Regulamentului privind transportul electronic de marfă și a acțiunilor UE relevante, de către reprezentanții DG MOVE.
  • Actualizările privind progresele înregistrate în UE în vederea pregătirii pentru pachetul TVA pentru comerțul electronic în UE 2021, de către Asociația Germană de Comerț Electronic.

Evenimentul a fost deschis împreună de Coordonatorul Rețelei e-Comerț, Igor Michailovski și Liderul de Echipă a Programului EU4Digital, Artūras Piliponis, care au prezentat obiectivele evenimentului de două zile al Rețelei.  În continuare a urmat prezentarea generală a situației aferente Planului de Acțiune al Rețelei e-Comerț, precum și a obiectivelor și livrabilelor planificate. Printre acestea se numără promovarea în continuare a interoperabilității transfrontaliere, crearea de coridoare de transport digital, consolidarea managementului și coordonării frontierelor și îmbunătățirea condițiilor de reglementare și tehnice pentru comerțul electronic.

Atelierul a continuat cu o privire de ansamblu asupra temei de e-Comerț transfrontalier (e-Livrare). În primul rând, Karen Martirosyan, Președintele Grupului de Lucru pentru e-Comerțul transfrontalier a prezentat principalele acțiuni propuse pentru 2021-2025, printre care necesitatea de a stabili un model de ghișeu unic pentru sistemele e-Comerț ale țărilor partenere din est, precum și de a asigura recunoașterea reciprocă și schimbul de Certificate de Origine. Prezentarea a fost urmată de concluziile proiectului pilot e-Livrare și obiectivele pentru viitor prezentate de Lidera domeniului tematic e-Comerț al EU4Digital, Dna Ruta Salvyte-Tamosiuniene. Dânsa a subliniat că rezultatul major al proiectului pilot este conexiunea tehnică și organizațională a țărilor pilot la rețeaua globală de e-Livrare Peppol, care asigură un schimb sigur și fiabil de date privind achizițiile între mai mult de 30 de țări membre din întreaga lume. În plus, Experții Seniori Jonas Zalinkevicius și Risardas Bedulskis ai EU4Digital au împărtășit experiența de colaborare cu țările partenere din est în timpul proiectului pilot și au sugerat explorarea posibilităților de aplicare a altor elemente constitutive MIE (CEF Building Blocks). Apoi, reprezentanții DG DIGIT au prezentat elementele constitutive ale Infrastructurii de Testare a Datelor Mari a MIE (CEF Big Data Test Infrastructure (BDTI) Building Block) care oferă un set de date și servicii de analiză și permite instituțiilor publice să experimenteze cu tehnologii Big Data și să treacă la luarea deciziilor pe bază de date. S-a subliniat că BDTI ar putea fi aplicat în multe cazuri de utilizare, cum ar fi analiza textului, analiza rețelelor sociale, segmentarea clienților/populației, analiza web și chiar analiza datelor despre COVID-19. În consecință, au fost prezentate mai multe studii de caz ale proiectelor pilot în derulare legate de pandemie. În

rând, utilizarea BDTI la oferirea asistenței orașului Florența cu o analiză predictivă, descriptivă și a seriilor de timp pe mai multe seturi de date colectate anterior, în timpul și după pandemia de COVID-19. În al doilea rând, oferirea asistenței Alianței Europene în domeniul Sângelui și Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor în studiul privind plasma convalescentă ca tratament pentru pacienții COVID-19.

Evenimentul a continuat cu prezentarea acțiunilor propuse pentru componenta e-Vamă în următorii patru ani, care au fost prezentate de Președintele Grupului de Lucru pentru e-Vamă, Dl Avtandil Chelidze. Dumnealui a subliniat necesitatea de a pilota în continuare mecanismele de schimb de informații vamale pentru a permite activitățile de recunoaștere reciprocă a programelor pentru operatorii economici autorizați și altele. Greta Matulyte, Expertă EU4Digital, a continuat cu prezentarea generală a dezvoltării actuale în domeniul e-Vamă în cadrul Instrumentului Eu4digital. A fost anunțată încheierea cu succes a proiectului pilot UE-PaE între administrațiile vamale din Belarus și Lituania. S-a remarcat că necesitatea de a conveni asupra perechii de țări pilot inter-PaE rămâne deschisă. În plus, Expertul Senior Eu4digital, dl Vladimir Obucina, a elaborat pe marginea avantajelor cheie ale soluției SEED și a subliniat compatibilitatea acesteia atât cu NCTS (Noul Sistem Computerizat de Tranzit), cât și cu TRACES (Sistemul de control al comerțului și de expertiză).

Propunerile Grupului de Lucru pentru e-Logistică și DTC privind obiectivele și rezultatele livrabile ale programului PaE pentru o transformare digitală rezilientă în 2021-2025 au fost prezentate de către Președintele Grupului de Lucru, Dr. Valery Virkovski. În calitate de obiectiv-cheie, dânsul a subliniat necesitatea creării coridorului de transport digital între țările partenere din Est și UE. Dna Salvyte-Tamosiuniene împreună cu Dl Arturas Piliponis au continuat prezentarea cu privire la noutățile recente în materie de activitate DTC finalizată în cadrul Programului EU4Digital. În prezent, au loc discuții și coordonări cu organizațiile globale, precum și cu beneficiari din UE și din țările partenere din est, pentru a conveni de comun asupra următorilor pași în vederea stabilirii coridorului de transport dintre Marea Baltică și Marea Neagră.

Prima zi a evenimentului s-a încheiat cu o prezentare a evoluțiilor privind reglementarea transportului electronic de marfă și a acțiunilor UE oferită de reprezentantul DG MOVE. A doua zi a atelierului Rețelei e-Comerț a fost dedicată comerțului electronic. De la bun început, Președintele Grupului de Lucru pentru comerțul electronic, Dl Tofig Babayev, a oferit o prezentare de ansamblu a acțiunilor cheie planificate în domeniul comerțului electronic, printre care a evidențiat necesitatea armonizării legislației, standardelor, proceselor de afaceri și

formatelor de date relevante între țările partenere din est și UE. Experții Seniori din cadrul Instrumentului Eu4digital, Dl Walter Trezek și Dl Volodymyr Kovalenko au prezentat conceptul programului pilot de comerț electronic finalizat – depozitul virtual – și au prezentat avantajele acestuia, cum ar fi, listarea produselor pe diferite piețe în același timp, gestionarea datelor despre produse într-un singur loc, schimbul automat de date privind comerțul electronic prin depozitul virtual, livrarea mai rapidă. În prezent, EU4Digital finalizează recomandările de adoptare a soluției pilotate în producere, precum și de extindere. Predarea soluției și a documentației tehnice către beneficiari va avea loc în Iunie 2021. Cu acest proiect pilot, EU4Digital și țările pilot au sporit gradul de conștientizare privind noile modalități de e-Tranzacționare digitală, în care  schimbul electronic de date despre comerțul electronic între IMM-uri, serviciile poștale și autorități este automatizat.

După aceasta, reprezentantul Asociației germane de comerț electronic a prezentat noutățile privind progresele înregistrate în UE la pregătirea pachetului TVA pentru comerțul electronic al UE 2021.

Pe lângă sesiunea generală dedicată comerțului electronic, EU4Digital a mai organizat, de asemenea, o prezentare virtuală a unui caz de comerț electronic ca un eveniment succesiv (back-to-back) al atelierului de lucru al Rețelei e-Comerț. 

La încheierea evenimentului, dl Igor Michailovski a remarcat importanța pentru reprezentanții țărilor partenere din est de a colabora între ei, cu UE și alți potențiali donatori pentru a asigura implementarea eficientă și fructuoasă a intereselor naționale și regionale, implementând în același timp ambițiile Rețelei e-Comerț. Se preconizează că cadrul Parteneriatului Estic va sprijini în continuare comerțul reciproc, tranzacționarea și armonizarea standardelor între țările partenere din est și cu cele din UE.

Prezentările oferite în timpul evenimentului pot fi găsite aici.

Informații suplimentare. Evenimentul a fost organizat de Rețeaua e-Comerț a EU4Digital ca parte a sesiunilor bianuale. Abonează-te la Buletinul Informativ pentru a fi mereu informat.