Un studiu al EU4Digital privind Evaluarea Pieței pentru Inițiativa privind Inovarea Digitală și Scale-up (DISC) în țările partenere din est, care definește lacunele de finanțare ale start-up-urilor de înaltă tehnologie și oferă recomandări regionale la nivel înalt pentru dezvoltarea unui mecanism de sprijin financiar și programe de sprijin asociate în cele șase țări partenere (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina).

Studiul a fost pregătit de echipe de experți la nivel central și național.  Concluziile și recomandările au fost elaborate prin organizarea mai multor runde de consultări cu instituțiile financiare internaționale (IFI-uri) și cu o comunitate mai largă de părți interesate naționale – peste 140 de părți interesate de pe piața locală și internațională (investitori, start-up-uri, organizații guvernamentale, donatori internaționali și alții) au fost intervievați și consultați.

Studiul este în concordanță cu propunerea pentru obiectivele de politică pe termen lung ale Parteneriatului Estic după 2020, în care Comisia Europeană și-a evidențiat planul de a sprijini extinderea start-up-urilor și a scale-up-urilor digitale inovatoare în regiune prin intermediul extinderii Inițiativei privind Inovarea Digitală și Scale-up (DISC)  la țările partenere.