Acesta este un set de materiale de suport discutat cu participanții la EU4Digital: rețeaua e-Comerț, cel de-al 8-lea atelier de lucru online care a fost organizat la 9-10 iunie 2020. Acesta a fost organizat ca o conferință video din cauza pandemiei COVID-19. Obiectivele principale ale atelierului de lucru au fost de a prezenta și discuta cu Grupurile de Lucru ale Rețelei:

 • Actualizările generale în materie de e-Comerț
 • Actualizările în materie de legislație
 • Actualizările perspectivei UE privind logistica digitală și recomandările în acest domeniu
 • Rezultatul analizei și a cazurilor pilot selectate în e-Livrare, e-Vamă și activitățile DTC
 • Progresul, rezultatele interimare în activitatea aferentă e-Comercializării și următorii pași

Participanții

Experții din echipa EU4Digital și părțile interesate din statele partenere au participat la atelierul de lucru și au contribuit cu experiențele sale și bunele practici.

Participanții au inclus:

 • Vorbitori din CE (DG TAXUD, DG CONNECT) și experți în e-Logistică din UE;
 • Rețeaua de contact a EU4Digital, e-Comerț;
 • Coordonatorii pentru Armonizarea Piețelor Digitale (HDM) din țările partenere din Est;
 • Experții forumului societății civile în e-Comerț;
 • Membrii Grupului de Lucru pentru e-Livrare, e-Vamă, e-Comercializare, DTC;
 • Experți cheie din cadrul programului EU4Digital;
 • Coordonatorii de țară ai EU4Digital din țările partenere din est.

Agenda

Agenda a fost împărțită în două cu un accent important pe actualizările EU4Digital e-Comerț (Ziua 1) și progresul programului EU4Digital, adică e-Livrare, e-Vamă, e-Comercializare și Coridorul de Transport Digital (Ziua 2). Fiecare sesiune a fost urmată de contribuțiile și viziunile reprezentanților țărilor partenere din est.

Concluziile evenimentului

Armonizarea piețelor digitale este unul din obiectivele principale ale Programului EU4Digital, iar pentru realizarea acestui scop este esențială colaborarea dintre UE și țările partenere din est. Discutarea progresului, provocărilor EU4Digital, partajarea viziunilor și a celor mai bune practici ajută la atingerea rezultatelor tangibile în domeniul e-Comerțului ceea ce va avea un impact pozitiv, atât asupra companiilor, cât și a cetățenilor din UE și țările partenere din est.

Materiale

Materialele includ evoluțiile recente ale programului EU4Digital în activitățile privind e-Livrarea, e-Vama, e-Comercializarea, și Coridorul de Transport Digital (DTC) din sectorul e-Comerț.

e-Livrare:

 • Slide-uri de introducere;
 • Structura proiectului pilot e-Livrare;
 • Planul de implementare a proiectului pilot e-Livrare cu implicarea identificată a țărilor pilot;
 • Pașii de acțiune pentru țările pilot;
 • Raportul privind analiza lacunelor în legislația cu privire la e-Comerțul transfrontalier și recomandări.
 • e-Vamă:
  • Slide-uri de introducere
  • Analiza soluțiilor existente de schimb de informații în domeniul vamal. Aceasta compară cele mai populare soluții avansate care sunt aplicate în prezent de autoritățile vamale în Balcanii de Vest și UE și definește cea mai potrivită activitate pilot pentru e-Vamă.
  • Analiza selectării țării. Analiza include statutul curent al schimbului de informații vamale în țările partenere din est și considerațiile cu privire la perechile potențiale de țări (lista preliminară a perechilor de țări se poate schimba) pentru activitatea pilot e-Vamă.

  e-Comercializare:

  • Slide-uri de introducere
  • Situația de referință a UE în materie de e-Comercializare. Aspectele incluse în situația de referință reprezintă fundamentul pentru cercetare în țările partenere pe parcursul studiului prezent.

  DTC:

  • Slide-uri de introduce
  • Acțiunile de pregătire pentru a pilota coridorul de transport multi-modal dintre Marea Baltică și Marea Neagră, inclusiv:
  1. Situația curentă a țării privind activitatea DTC
  2. Îndrumările și bunele practici ale UE
  3. Conceptul DTC
  4. DTC în foaia de parcurs de implementare a țărilor partenere din est
  5. Lista laboratoarelor active
  • Foaia de parcurs indicativă de implementare a DTC.

  Materialele de suport mai includ și date prezentate pe parcursul evenimentului, inclusiv:

  • Inițiativele cele mai recente și importante de e-Comerț în UE
  • Evoluțiile recente în legislația vamală în materie de e-Comerț
  • Actualizarea Regulamentului privind transportul electronic de mărfuri și schimbul de informații electronice între companii și administrațiile publice
  • Cele mai recente recomandări pentru domeniul logistică din partea Forumului Transport Digital și Logistică
  • Logistica colaborativă globală – reutilizarea e-Livrare și aplicarea UBL – Universal Business Language (Limbajul universal de afaceri)

  Pentru informații adiționale și clarificări privind agenda, vă rugăm să-l contactați pe Igor Michailovski (mia@ipps.by).