Măsurarea competențelor este foarte bună, dar cum ajută asta la abordarea deficiențelor de pe teren?

  • Data: 06/04/20
  • Distribuie:

EU4Digital a elaborat o metodologie comună pentru măsurarea și analiza comparativă a lacunelor în materie de competențe digitale, permițând astfel o țintire bazată pe dovezi a activităților în zonele cu probleme identificate și măsurarea impactului activităților de competențe digitale și al obiectivelor strategice. 

Disponibilitatea datelor joacă un rol esențial în dezvoltarea strategiilor privind competențele digitale în țările partenere din est și în armonizarea acestora cu strategiile la nivel european. O parte a activităților în materie de e-Competențe se axează pe elaborarea unei metodologii clare și concise pentru măsurarea lacunelor în materie de competențe digitale în țările partenere din est, care va lua în considerare contextul oricărei țări în parte și va adapta abordarea metodologiei corespunzător.

O abordare armonizată de măsurare a competențelor digitale permite identificarea deficitului de competențe, a neconcordanțelor și a lacunelor, pentru a căuta remedii și a evalua impactul inițiativelor regionale și naționale. Măsurarea armonizată a datelor permite, de asemenea, compararea progreselor individuale în ceea ce privește dezvoltarea competențelor digitale între țările partenere din est și în comparație cu țările UE.

Elaborarea unei metodologii comune pentru măsurarea și prognozarea lacunelor naționale în materie de competențe digitale în țările partenere din est va permite: 

  • Adaptarea strategiilor de dezvoltare la nivel național corespunzător datelor concrete, măsurate în conformitate cu practicile UE și va contribui la identificarea unor domenii problematice concrete și a lacunelor în materie de cerere și ofertă; 
  • O abordare comună a colectării de date legate de competențe digitale, care va abilita compararea țărilor partenere din est și UE, și va permite țărilor să caute soluții comune pentru problemele legate de competențe digitale;
  • Măsurarea sistematică și regulată pentru a servi drept bază la prezicerea nevoilor viitoare ale pieței muncii în ceea ce privește competențele digitale.