Ce presupune activitatea de networking? Cum contribuie la e-Comerț?

  • Data: 24/04/20
  • Distribuie:

Networking-ul presupune construirea conexiunilor și schimbul de informații despre tendințele și acțiunile în domeniul e-Comerțului. EU4Digital are multe activități și proiecte-pilot în domeniul e-Comerțului care necesită colaborare între țări. Prin urmare, schimbul de informații este vital pentru a spori nivelul de sensibilizare cu privire la aspectele de e-Comerț, stimularea implementării reformelor și alinierea activităților între părțile interesate internaționale. 

Activitățile internaționale de networking includ vizite de studiu pentru a observa, examina și discuta soluțiile pilotate, vizite de studiu pentru a examina soluțiile existente și cele mai bune practici din afara țărilor partenere din est, precum și evenimente pentru a face schimb de contacte și a face schimb de informații despre tendințele în e-Comerț. Aceste evenimente vizează factorii de decizie politică, investitorii, vânzătorii digitali, furnizorii de servicii, centrele de C&D (cercetare și dezvoltare), mediul academic, băncile, asigurările, administrația publică, agențiile și alte părți interesate din domeniul e-Comerțului. Printre evenimentele promovate recent de activitatea de Networking se numără Zilele transportului digital (DTD), vizita SEED în teren și vizita e-Livrare virtuală în Europa, și altele.