EU4Digital pune la dispoziție planuri de acțiune pentru implementarea la nivel de țară a domeniilor cheie de politici privind inovarea în domeniul TIC

  • Data: 14/07/20
  • Distribuie:

Programul EU4Digital a încheiat o activitate de peste un an privind sprijinirea celor șase țări partenere din est, cu recomandări pentru instrumente de politici naționale în anumite domenii de politici prioritare privind inovarea TIC.

Domeniile de politici selectate sunt:

Pentru fiecare dintre aceste domenii, Programul a studiat cele mai bune practici ale UE, a efectuat analiza decalajului în fiecare țară și a elaborat recomandări care identifică instrumente, platforme și practici specifice ale UE care pot fi însușite de către părțile interesate din țările din vecinătatea estică. Programul a colectat, de asemenea, lista a peste 200 de organizații UE cu practici avansate de implementare a politicii de inovare, care sunt recomandate a fi considerate parteneri potențiali pentru colaborare de către țările partenere din est.

În urma acestei analize, activitatea finală a Programului a rezultat în șase planuri naționale de acțiune care au stat la baza implementării ulterioare prin proiecte finanțate la nivel național sau sprijinite de UE. Planurile de acțiune au consemnat părțile interesate să își asume rolul de lider în calitate de proprietar al unor acțiuni specifice sau să facă parte din echipa de implementare a acestora. Situația reală a acțiunilor propuse, calendarul indicativ pentru implementarea și abordarea implementării pe baza practicilor UE sunt, de asemenea, identificate în planurile de acțiune.

În cadrul acestei activități, o comunitate largă de părți interesate a fost mobilizată și contribuții au fost primite prin intermediul consultărilor naționale ale părților interesate, care au avut loc în mai și iunie 2020, cu peste 100 de participanți din 60 de organizații din sectorul privat și din sectorul public. EU4Digital a prezentat și a predat rezultatele țărilor beneficiare și CE.

Armenia

Consultarea cu părțile interesate din țară privind domeniul de politici „Gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru inovații digitale” a avut loc la 16 iunie 2020.

Planul de acțiune sugerat pentru acest domeniu se concentrează pe identificarea acțiunilor practice din perspectiva economică, care pot contribui la consolidarea capacității ecosistemului de a sprijini start-up-urile și IMM-urile cu inovații digitale de a-și gestiona eficient activele PI pe piețele internaționale.

La discuție au participat șapte organizații cheie legate de subiectul selectat, inclusiv sectorul public, educația, ONG-urile și sectorul privat, cu rolul de coordonator revenindu-i Ministerului Industriei High-Tech din Republica Armenia.

Republica MoldovaÎn Moldova consultarea cu părțile interesate din țară  privind domeniul de politici „Ecosisteme de inovare în domeniul TIC pentru start-up-uri și scale-

up-uri” a avut loc la 15 mai 2020.

Un ecosistem pentru inovații digitale este văzut ca cel format de oameni, start-up-uri și companii la diverse etape de dezvoltare și diferite tipuri de organizații care interacționează ca un sistem de creare și susținere a inovațiilor digitale.

Cinci organizații cheie legate de subiectul selectat au participat la discuție, inclusiv sectorul public și cel privat, cu rolul de coordonator revenindu-i Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Azerbaidjan

În Azerbaidjan consultarea cu părțile interesate ale țării  privind domeniul de politici „Noi forme de organizare pentru sprijinirea inovării TIC” a avut loc la 12 iunie 2020.

Acest domeniu de politici abordează forme de organizare contemporane care apar în ecosistem în sprijinul inovațiilor digitale: grupuri de inovare și organizații de cluster, acceleratoare, centre de competență, centre de inovare digitală, precum și cooperare public-privată pentru inovații digitale. Planul de acțiune ia în considerare domeniile potențiale pentru îmbunătățirea condițiilor pentru ca aceste noi forme de organizare să fie utilizate mai pe larg și să funcționeze eficient.

La discuție au participat șapte organizații cheie legate de subiectul selectat, inclusiv sectorul public și cel privat, cu un rol coordonator al Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Tehnologiilor Înalte.

Ucraina și Georgia

Consultările cu părțile interesate din țară privind domeniul de politici „Accesul IMM-urilor din domeniul inovațiilor digitale la finanțare” au avut loc la 22 mai 2020 în Ucraina și 29 mai 2020 în Georgia.

Acest domeniu de politici abordează nevoile de finanțare atât ale start-up-urilor, cât și ale IMM-urilor, pentru care inovațiile digitale fac nucleul modelului de afaceri, precum și ale întreprinderilor existente în industriile tradiționale, care pot utiliza inovații digitale pentru a crește eficiența operațiunilor.

Șaptesprezece organizații-cheie au participat la discuția din Ucraina cu rolul de coordonator revenindu-i Ministerului Transformării Digitale a Ucrainei.

Șapte organizații cheie legate de subiectul selectat au participat la discuția din Georgia, inclusiv sectorul public și cel privat, rolul de coordonator revenindu-i Agenției de Inovare și Tehnologie din Georgia.

Belarus

Consultarea cu părțile interesate în Belarus privind domeniul de politici „Digitalizarea industriei (transformarea digitală a IMM-urilor în sectoarele tradiționale)” a avut loc la 12 iunie 2020.

Acest subiect abordează nevoile întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) pe calea lor de a însuși tehnologiile digitale și inovațiile digitale (transformarea digitală) pentru a crește eficiența operațiunilor lor și a face modelul lor de afaceri mai competitiv. IMM-urile sunt considerate un grup țintă specific în economia digitalizării, deoarece, de obicei, le lipsesc resursele financiare și umane a fi dedicate transformării digitale, ceea ce este un efort complex și multilateral.

Șaptesprezece organizații cheie legate de acest subiect au participat la discuții, inclusiv sectorul public și privat și mediul academic, rolul de coordonator revenindu-i Ministerului Economiei al Republicii Belarus.

Planurile de acțiune specifice fiecărei țări, cu lista cuprinzătoare a recomandărilor, vor fi disponibile în curând îm biblioteca EU4Digital.