Ghidul EU4Digital pentru construirea și stimularea creșterii ecosistemelor antreprenoriale TIC în țările partenere din est

  • Data: 13/05/21
  • Distribuie:

EU4Digital a dezvoltat un cadru special pentru a construi și a spori creșterea ecosistemelor antreprenoriale TIC în cele șase țări partenere din est, prin livrarea unui ghid care oferă o evaluare a maturității fiecărei țări, precum și recomandări la nivel de țară pentru dezvoltarea ecosistemului.

Înțelegerea ecosistemului antreprenorial

Ecosistemul antreprenorial poate fi definit ca uniunea entităților publice și private, în cadrul unui domeniu de aplicare național sau internațional, care își unește eforturile pentru a promova crearea de noi întreprinderi și a asigura succesul acestora, oferindu-le acces la cunoștințe, capital, piață și resurse. În acest fel, companiile sunt motivate să își investească profiturile în același ecosistem, ca rezultat, creând creștere economică și stimulând dezvoltarea industriilor. Ecosistemele antreprenoriale TIC se concentrează în principal pe inovații, generând noi modele de afaceri, produse și servicii, pe lângă crearea unor piețe mai competitive și mai eficiente și îmbunătățind experiența clienților.

Compoziția ghidului

Ghidul oferă o evaluare a performanței părților interesate din ecosistemul antreprenorial TIC din țările partenere, cum ar fi educatorii, investitorii, facilitatorii și conectorii; acesta oferă, de asemenea, o analiză comparativă a țărilor partenere din est și a țărilor din Europa Centrală și de Est. În cele din urmă, ghidul oferă analize și recomandări la nivel de țară, inclusiv acțiuni practice, calendarul aproximativ, bugetul și expertiza necesară pentru implementare.

La elaborarea acestui ghid, experții au dezvoltat și aplicat o metodologie personalizată pentru evaluarea maturității ecosistemelor și a performanței părților interesate prin mai multe elemente de creștere, cum ar fi accesul la finanțare, cunoștințe, piață și resurse (facilități). Ghidul a fost elaborat prin colectarea de informații din mai multe surse publice precum și organizând multiple runde de interviuri și consultări cu părțile interesate ale rețelei de inovare în domeniul TIC în țările partenere din est, experți, educatori, investitori și alții.

Asigurarea accesului la finanțare

Creșterea persistentă a start-up-urilor depinde în mare măsură de finanțarea pusă la dispoziție pentru a sprijini actorii ecosistemului – părțile interesate locale și start-up-urile. În ceea ce privește capacitatea de investiții în țările partenere din est, studiul anterior al EU4Digital „Evaluarea Pieței pentru Inițiativa privind Inovarea Digitală și Scale-up (DISC) în țările partenere din est”, a confirmat un decalaj de finanțare pentru start-up-urile din domeniul tehnologiei. Pentru a aborda acest decalaj, ghidul de dezvoltare a ecosistemelor antreprenoriale TIC a contribuit cu recomandări pentru consolidarea capacității investiționale.

Unul dintre instrumentele pentru punerea în aplicare a acestor recomandări va fi instrumentul regional de finanțare a riscurilor EaP DISC Capital, care a fost conceput de experții echipei EU4Digital în domeniul Inovației TIC. Instrumentul ar trebui să ofere acces la capital și cunoștințe pentru start-up-urile tehnologice, de la idee la etapele de creștere, în cele șase țări partenere din est.

La etapa actuală, EU4Digital va sprijini Comisia Europeană în selectarea instituției financiare internaționale pentru a începe un proces de licitație pentru punerea în aplicare a instrumentului. PaE DISC Capital va începe să funcționeze în următorii ani.

Perspectiva părților interesate privind implementarea În timpul prezentărilor la nivel de țară a analizelor și recomandărilor privind ecosistemele antreprenoriale TIC organizate de EU4Digital în februarie 2021, părțile interesate din țările

partenere din est au menționat necesitatea de a lucra în vederea formării mentalității antreprenoriale a inovatorilor și educatorilor. Pentru aceasta, părțile interesate au identificat câteva componente ca fiind esențiale pentru o creștere mai mare a ecosistemelor antreprenoriale. Acestea sunt dezvoltarea oportunităților de educație prin activități de cercetare și dezvoltare și adaptarea celor mai bune practici din alte țări prin programe comune. Aceștia au subliniat, de asemenea, importanța transparenței privind investițiile și acțiunile de implementare a recomandărilor și au identificat guvernul ca fiind responsabil să acționeze ca un conector și să abiliteze cei mai buni constructori de ecosisteme.

Pașii următori

EU4Digital își propune să ofere țărilor partenere asistență în stimularea creșterii ecosistemelor antreprenoriale TIC. Următorii pași pentru Programul EU4Digital sunt, prin urmare, inițierea și facilitarea discuțiilor cu guvernele locale, delegațiile UE și alte entități publice implicate în dezvoltarea ecosistemelor locale.  Obiectivul principal va fi de a găsi calea de urmat în implementarea recomandărilor la nivel de țară, luând în considerare potențialii proprietari și donatori.

Ghidul este disponibil pentru descărcare în Biblioteca EU4Digital aici.

EU4Digital va sprijini start-up-urile de înaltă tehnologie prin conceperea Fondului de Capital de Risc a inițiativei DISC a PaE și Ghidul pentru Consolidarea Capacității Ecosistemului Antreprenorial TIC

EU4Digital va efectua o evaluare a pieței pentru Inițiativa privind Inovarea Digitală și Scale-up în țările partenere din est