Sürətli və ultra sürətli internet və bir-birini qarşılıqlı əvəz edən tətbiqlərə əsaslanan vahid rəqəmsal bazardan davamlı iqtisadi və sosial faydalar əldə etmək məqsədi daşıyan Avropa üçün Rəqəmsallaşdırma Proqramı 2010-cu ildə Avropa Komissiyası, Avropa Parlamenti, Şurası, Avropa İqtisadi və Sosial Komitəsi və Regionlar Komitəsi tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir.