Bu sənəddə Avropa Elektron Səlahiyyət Bazasının (E-səlahiyyət bazası) hazırlanması üçün metodoloji əsaslar təsvir edilmişdir. E-səlahiyyət bazasının məqsədi, işçi heyətinin toplanması, qiymətləndirmə, səriştəli təhlil, təlim proqramları, karyeranın planlaşdırılması və inkişafında təşkilatlara və təlim sahəsində çalışan qurumlara dəstək olmaq məqsədilə vahid, ortaq Avropa aləti təmin etməkdir.