Rəqəmsal İqtisadiyyat və Cəmiyyət İndeksi (DESİ), Avropanın rəqəmsallaşdırma sahəsindəki fəaliyyətinə dair müvafiq göstəriciləri ümumiləşdirir və Aİ-yə üzv dövlətlərin rəqəmsallaşdırma sahəsindəki rəqabət qabiliyyətində müşahidə olunan inkişafı izləyir.

DESI Indeksi beş əsas sahəni əhatə edir: Bağlantı, İnsan kapitalı, İnternetdən istifadə, Rəqəmsal texnologiyaların inteqrasiyasıRəqəmsal dövlət xidmətləri.

DESI 2020 hesabatları 2019-cu ildə toplanan məlumatlara əsaslanır və rəqəmsal iqtisadiyyatın və koronavirus pandemiyasından əvvəl cəmiyyətin vəziyyətini qiymətləndirir.