Avropa İttifaqının EU4Digital təşəbbüsünün Şərqi tərəfdaşlıq ölkələri arasında vahid rouminq məkanının tətbiqi, milli tənzimləyici orqanların müstəqilliyinin artırılması və radiotezlik spektri bölgüsü üzrə əlaqələndirilmiş strategiyaların hazırlanması istiqamətində göstərilən səylərə dəstəyinə dair məlumat bülleteni.