ინფოგრაფიკა, რომელზეც ასახულია, თუ როგორ უწყობს ხელს ევროკავშირის ინიციატივა EU4Digital ძალისხმევას საერთო როუმინგული სივრცის მისაღწევად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობის გაძლიერებას და დიაპაზონების განაწილების კოორდინირებული სტრატეგიის შემუშავებას.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა