რას ნიშნავს ზუსტად ელ-ჯანმრთელობის თანამშრომლობის პლატფორმა? ვინ მიიღებს მისგან სარგებლობას და როგორ?

Scroll to Top